Naujų darbuotojų pritraukimas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

Pagrindiniai aspektai

Personalo vadovai turėtų sutelkti dėmesį į verslo tęstinumą ir krizių valdymą.

 • Įgalinkite ir palaikykite komandas, kurios dirba per krizę. Skirkite joms išteklių, numatytų saugai ir krizių prevencijai.
 • Perkelkite darbuotojus, planuodami pasirengimą trumpiems nenumatytiems atvejams; naudokite modeliavimo įrankius, kad įvertintumėte išlaidų taupymo galimybes.
 • Peržiūrėkite verslo kelionių struktūrą ir nutikusius atvejus, kad palaikytumėte kitose šalyse įstrigusius kolegas ir negalinčius toliau keliauti ar grįžti namo bendradarbius bei jų šeimas.
 • Globaliu mastu įvertinkite trečiųjų šalių jums teikiamas paslaugas ir tiekėjus, kurie daro įtaką jūsų personalo veiklos užtikrinimui (pvz. darbo užmokesčio srityje).
 • Peržiūrėkite ir paspartinkite įmonės virtualų bendradarbiavimą ir naujus darbo modelius; organizuokite mokymus nuotoliniu būdu.
 • Įdiekite virtualius vidinius komunikacijos kanalus ir centrus, kurie galėtų dalytis informacija ir atsakyti į darbuotojams kylančius klausimus.
 • Įdiekite nuotolinius darbų eigos tyrimus, kad galėtumėte įvertinti produktyvumą ir jį didinančius metodus.

Personalo vadovai turėtų susitelkti ties vadovavimu krizės metu.

 • Nustatykite ypatingos svarbos funkcijas, vaidmenis, procesus ir įgūdžius, taip pat spragas, kurias veikia virtualus darbas.
 • Užtikrinkite didesnę visų darbuotojų atskaitomybę (įskaitant laikinuosius darbuotojus) ir išnaudokite turimas technologijas, kad būtų galima perkvalifikuoti ir ugdyti kolegas to prireikus.
 • Modeliuokite finansus ir rizikas, susijusias su optimalias darbo jėga ir jos poreikiais.
 • Sukurkite verslo pavyzdį, kuris visiškai pakeis žmogiškųjų išteklių funkcijos trajektoriją; mokykitės iš praeities ir kurkite ateičiai.
 • Stebėkite, tirkite rinką ir pasinaudokite esamomis technologijomis, kad galėtumėte suprojektuoti, kaip veiksite ir dirbsite ateityje.
 • Įvertinkite savo veiklos modelį, kad galėtumėte jį palyginti su tradiciniu modeliu.
 • Supraskite naujus keliavimo apribojimus ir poveikį komandų darbui bei veiklos procesams.
 • Numatykite darbo užmokesčio apmokestinimo perkėlimo į jurisdikcijas ir vietos mokesčių poveikį. 

Įgyvendinkite pokyčius, kad išliktumėte sėkmingi.

 • Užtikrinkite bendrą patirties planavimą visiems skirtingų pareigybių darbuotojams. 
 • Viršykite verslo planų įsipareigojimus ir naudokite duomenis, kad parodytumėte žmonių įtaką verslo vertės grandinėms nuo pradžios iki pabaigos.
 • Išplėskite savo komandų galimybes, skatinkite kolegas ir dirbti taip, kad pagerintumėte aptarnavimo patirtį ir padidintumėte kuriamą vertę.
 • Į savo mokymosi strategiją įtraukite lankstų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą bei talentų perkvalifikavimą.
 • Būkite lanksčia organizacija, kuriai išskirtinumą suteikia gebėjimas greitai numatyti ir diegti paslaugų patobulinimus.
 • Kurkite ir vystykite naujus produktus ir paslaugas, kad pabrėžtumėte personalo funkcijų svarbą, atskleidžiant žmonių vertę ir įtaką verslo rezultatams.
 • Įvertinkite nekilnojamojo turto kaštus, įskaitant nuomą, būsimų darbo vietų išlaikymą ir kitus ilgalaikio turto kaštus.
 • Peržiūrėkite ir dar kartą įvertinkite savo pasaulinę mobilumo strategiją.