Rizika

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

1. Rizikos transformacija: pagrindiniai aspektai

2. Vidaus auditas: pagrindiniai aspektai

3. Vidinė finansinės atskaitomybės kontrolė: pagrindiniai aspektai

Rizikos transformacija: pagrindiniai aspektai

 • Kokį poveikį jūsų žmonėms daro karantinas, evakuacijos, kelionės ir kitokie darbo metodai?
 • Ar jūs turite krizių valdymo komandą, kuri yra įgaliota reaguoti ir tvirtinti procedūrų išimtis?
 • Kaip paveikiami jūsų klientai, tiekėjai ir gamybos galimybės?
 • Kokios yra kritinės funkcijos, procesai ir reikšminga priklausomybė nuo trečiųjų šalių ypač paveiktose vietose?
 • Kokie yra teisiniai ir sutartiniai įsipareigojimai, kurie gali atsirasti dėl šio įvykio?
 • Koks yra finansinis poveikis ir kaip tai keičia jūsų trumpalaikį ir ilgalaikį kapitalo poreikį?
 • Kaip reaguojate į naujus reikalavimus, kurie buvo suformuoti ir privalomi per pastarąsias kelias savaites?
 • Ar koreguojate savo politikas, kad užtikrintumėte empatiją, bendradarbiavimą ir produktyvumą išskaidytoje ekosistemoje?
 • Ar koreguojate esamą infrastruktūrą ir technologijas, kad palaikytumėte naujas įsitraukimo normas?
 • Ar taikote strategijas, padedančias greitai užpildyti pajėgumų spragas ir suaktyvinti alternatyvius kanalus, kad patenkintumėte klientų poreikius?
 • Ar bendraujate patikimai ir skaidriai su savo suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant darbuotojus, klientus, priežiūros institucijas ir valstybės pareigūnus?
 • Ar sudarėte nenumatytų atvejų planus modeliuodami riziką, susijusią su pajamų ir išlaidų scenarijais?

Rizikos transformacija: pagrindiniai aspektai

 • Ar jūsų verslas ir veiklos modelis priklauso nuo jūsų reagavimo į COVID-19 krizę?
 • Ar jūsų organizacijoje yra rizikos analizės mechanizmas, skirtas suvokti ir nustatyti būsimus rizikos scenarijus?
 • Ar periodiškai tikrinami kritinių procesų ir veiklos efektyvumas?
 • Kaip jūsų organizacijos rizikos valdymo funkcija pritaikoma ištikus krizei?
 • Ar atnaujinote savo verslo tęstinumo planus ir įtraukėte COVID-19 krizės patirtį?
 • Ar peržiūrite atsparumo bandymų rezultatus ir pateikiate rekomendacijas, kaip stiprinti krizių valdymą?

Vidaus Auditas (VA): pagrindiniai aspektai

Pakartotinai pasitelkite VA išteklius, kad padėtumėte verslui nustatyti pažeidžiamumus ir, reaguodami į krizes, konsultacijų paslaugas galėtumėte teikti realiu laiku.
 • Krizės valdymas
 • Verslo tęstinumo planavimas
 • Galimybės dirbti iš namų
 • Kibernetinis saugumas
 • Prekės ženklo apsauga
 • Technologijų efektyvumas
 • Darbuotojų gerovė
 • Klientų saugumas
 • Tiekimo grandinės efektyvumas
 • Apyvartinio kapitalo valdymas

Vykdykite naujovišką – transformuotą ir į svarbias rizikas orientuotą VA funkciją, kurią geriau įgalina technologijos ir specialistai su geresniais verslo valdymo įgūdžiais.

 • Atnaujintas rizikos vertinimas
 • Dinaminis audito metodas
 • Duomenimis, technologijomis pagrįstas auditas
 • VA, kaip verslo patarėjas
 • Didesnis poveikio auditas

Vidaus Auditas (VA): pagrindiniai aspektai

Tęskite VA darbą, sutelkdami dėmesį į išlaidų susigrąžinimą ir kuo mažesnį verslo trikdymą, atlikdami nuotolinį auditą ir analitika pagrįstas procedūras.

 • Grynųjų pinigų tvarkymas
 • Pardavėjų auditai
 • Kapitalo išlaidos ir projektai
 • Sarbanes – Oxley (SOX) įstatymo peržiūra ir testavimas
 • Pirkimas – mokėjimas
 • Užsakymas grynaisiais
 • Darbo užmokestis
 • Užsienio korupcinės praktikos įstatymas
 • Kelionės ir išlaidos

Vidinė finansinės atskaitomybės kontrolė (VFAK): pagrindiniai aspektai.

Pakartotinai pasitelkite VA išteklius, kad padėtumėte verslui nustatyti pažeidžiamumus ir, reaguodami į krizes, konsultacijų paslaugas galėtumėte teikti realiu laiku.

 • Krizės valdymas
 • Verslo tęstinumo planavimas
 • Galimybės dirbti iš namų
 • Kibernetinis saugumas
 • Prekės ženklo apsauga
 • Technologijų efektyvumas
 • Darbuotojų gerovė
 • Klientų saugumas
 • Tiekimo grandinės efektyvumas
 • Dar kartą įvertinkite riziką, pagrindinių procesų ir valdymo priemonių kontrolę ir veikimo efektyvumą.
 • Pakartokite rizikos vertinimą, reikšmingumą ir apimtį, kad įvertintumėte VFAK pokyčius, suderinkite riziką ir reikiamą pastangų lygį, kad išlaikytumėte pagrindinės kontrolės veiksmingumą.
 • Susiderinkite su išorės auditoriumi dėl kritinių sričių (pvz., apimtis, reikšmingumas, procedūrų laikas).
 • Susisiekite su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad suprastumėte poveikį jų kontrolės aplinkai ir susijusioms organizacinio lygio kontrolėms.
 • Iš naujo įvertinkite testavimo komandą, kad būtų galima atskirti pareigybių konfliktus, atsirandančius vykdant aptarnavimo funkcijas ir kontrolę.
 • Laikykitės apgalvoto požiūrio į darbų tikrinimą, siekdami kuo mažiau sutrikdyti procesus, kai organizacija grįžta į savo įprastą veiklą.
 • Planuokite ankstyvus darbus, kad turėtumėte pakankamai laiko ir būtumėte lankstūs, jeigu tektųšalinti naujos kontrolės trūkumus.
 • Pirmenybę teikite apžvalgoms – įvertinkite svarbių procesų pokyčius ir su valdymu susijusius planus.
 • Pasinaudokite nuotolinio testavimo metodu, pasitelkdami technologijas. 
 • Taikykite verslui priimtinus alternatyvių įrodymų rinkimo būdus (pvz., nuotraukas ar vaizdo įrašus).
 • Pasitelkite papildomų pajėgumų, kad įvertintumėte, ar kontrolė atitinka naujus reglamentus ir išnagrinėtumėte sudėtingas apskaitos sritis.
 • VFAK programos valdymas, įskaitant tvarius ir optimizuotus naujų darbo būdų sprendimus.
 • Įvertinkite krizės metu įgytą patirtį ir naujus veiklos būdus.
 • Optimizuokite ir racionalizuokite pagrindines valdymo priemones, atsižvelgdami į atnaujintus rizikos aspektus ir pasikeitusią situaciją.
 • Tęskite kontrolės trūkumų taisymą.
 • Peržiūrėkite ir atnaujinkite mokymo programas, kad įvertintumėte dabartinę verslo aplinką, naujas kontrolės priemones, naujas sistemas ir (arba) peržiūrėtus reglamentus.
 • Pakeiskite testavimo veiklos modelį – remkitės naujai išmoktomis pamokomis ir sėkminga praktika, atrasta šiuo iššūkių pilnu metu.
 • Padidinkite technologijų naudojimą (pvz., robotikos procesų automatizavimas, analizė, procesų sujungimas).
 • Sukurkite talentų modelį, kurį būtų galima pritaikyti prie kintančių reikalavimų (pvz., rotacijos programos, trečiųjų šalių palaikymas).