Technologijos ir informacijos saugumas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

1. Kibernetinis saugumas: pagrindiniai aspektai

2. Technologijų atsparumas: pagrindiniai aspektai

3. Verslo tęstinumas ir atsparumas: pagrindiniai aspektai

Kibernetinis saugumas: pagrindiniai aspektai

Skirkite išteklių kibernetiniam verslo saugumui palaikyti ir kokybiško nuotolinio darbo užtikrinimui.

 • Politika ir procedūros
 • Kibernetinio sąmoningumo mokymai
 • Kibernetinio saugumo paketai, skirti palaikyti asmeninius ir (arba) iš naujo sukonfigūruotus nešiojamuosius ir planšetinius kompiuterius, naudojamus darbui namuose
 • Atnaujinta galutinio naudotojo kibernetinės apsaugos technologija
 • Iš naujo įvertinti stebėjimo pajėgumai
 • Sustiprintas pažeidžiamumo valdymas
 • Saugios bendradarbiavimo platformos
 • Pagrindinių funkcijų teikimo papildymas iš išorės tiekėjų, papildomo personalo ir kompetencijų samda iš trečiųjų šalių 

Pradėkite planuoti ateitį – tęstinį nuotolinio darbo užtikinimą, išlaidų kontrolę, priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekimo.

 • Atnaujintas rizikos vertinimas
 • Kibernetinio saugumo strategijos ir žemėlapio pakartotinas vertinimas ir suderinimas
 • Atnaujinti bendradarbiavimo pajėgumai
 • Aktyvi darbo krūvio perkėlimo į debesijos sprendimus analizė, siekiant efektyvumo
 • Atnaujinta pataisymų ir atnaujinimų strategija
 • Peržiūrėtos tiekimo strategijos ir sutartys

Veikite naujos realybės sąlygomis su pertvarkyta ir naujoms aplinkybėms optimizuota kibernetine funkcija

 • Kibernetinio saugumo funkcija kaip verslo patarėjas ir transformacijos skatintojas
 • Iš naujo suderinta kibernetinio saugumo strategija ir žemėlapis
 • Iš naujo suderinta saugumo valdysena, valdymo ir veiklos struktūra
 • Peržiūrėta rizikos vertinimo metodika, atspindinti peržiūrėtus veiklos reikalavimus
 • Nauji pagrindinės veiklos rodikliai ir pagrindiniai rizikos rodikliai verslo suinteresuotosioms šalims, atspindintys kibernetinį efektyvumą naujomis sąlygomis

Technologijų atsparumas: pagrindiniai aspektai

Patobulinkite sprendimus, kad pasiektumėte reikiamą produktyvumo lygį, neatsižvelgiant į vietą, įrenginį ar reikalingas verslo paslaugas:

 • Įsitikinkite, kad jūsų infrastruktūros ir technologijų architektūra bei konfigūracijos suteikia atsparumą ir pakankamą bendrą pralaidumą verslo operacijoms palaikyti.
 • Optimizuokite vieningų komunikacijos ir bendradarbiavimo galimybių įgyvendinimą ir veikimą visoje įmonėje, kad būtų skatinamas produktyvus darbuotojų ir klientų bendradarbiavimas.
 • Tobulinkite dabartinius vartotojų įrenginių ir prieigos sprendimus, kad būtų galima palaikyti platesnę taikymo sritį ir išplėsti nuotolinio darbo pajėgumus.
 • Pritaikykite savo IT infrastruktūros sprendimus taip, kad jie tiksliai atitiktų verslo ir darbuotojų poreikius.

Modernizuokite infrastruktūros sprendimų pajėgumus, optimizuodami pristatymo greitį, mastą, paklausiai ir interaktyviai veiklai:

 • Paspartinkite debesijos ir infrastruktūros technologijų modernizavimą, siekdami greičio ir autonominės infrastruktūros pranašumų, nesvarbu, ar dirbate savo ar hibridinėje infrastruktūroje.
 • Sukurkite naujos kartos programinės įrangos valdomą tinklo architektūrą ir dar didesnį saugumą užtikrinantį modelį.
 • Iš naujo įvertinkite savo įmonės bendradarbiavimo ir komunikacijos strategiją (garso, vaizdo ir bendradarbiavimo įrankiai nuotoliniam darbui, biurui, agentams ir verslo paslaugoms), kad organizacija galėtų dirbti sumaniau ir greičiau nuotolinio darbo sąlygomis.

Naudokite IT operacijų automatizavimo ir dirbtinio intelekto technologijas, kad supaprastintumėte IT sudėtingumą ir greitai pašalintumėte kylančias problemas:

 • Automatizuokite savo IT infrastruktūrą, kad padidintumėte  greitį, optimizuotumėte veiklos sąnaudas ir įgytumėte daugiau vietinės ir/ar debesijos platformų infrastruktūros skaidrumo ir kontrolės (pvz., teikimo programinės įrangos apkrovimas arba virtualus darbalaukis, paslaugos paleidimas/sustabdymas, platformos kaip paslaugos („PaaS“) duomenų bazės įdiegimas ir kt.).
 • Siekdami automatizuoti kuo daugiau pasikartojančių verslo funkcijų ar veiksmų ir taip apdoroti didesnį procesų srautą, sukurkite unifikuotus šablonus dažniau pasikartojančioms situacijoms.
 • Įdiekite dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi technologijas, kad pagerintumėte situacijos supratimą ir reagavimą, atrastumėte besikartojančius modelius ir įgytumėte žinių apie programas ir verslo ryšius hibridinėje infrastruktūroje.

Verslo tęstinumas ir atsparumas: pagrindiniai aspektai

Didžiausią dėmesį skirkite tinkamo lygio verslo operacijų palaikymui, pateikdami neatidėliotiną taktinį planą šiandienai ir artimiausiems šešiems mėnesiams:

 • Dažnai bendraukite: įsteikite krizių valdymo centrą su aiškiais vaidmenimis ir atsakomybėmis. Teikite savalaikę ir aiškią informaciją darbuotojams, klientams ir verslo partneriams. Pasinaudokite automatizuotais kritinių atvejų pranešimais, siekiant užtikrinti patikimą informavimą.
 • Padėkime empatiškai: užtikrinkite, kad darbuotojai turėtų reikiamus išteklius ir palaikymą, kad išliktų sveiki ir vykdytų svarbius verslo procesus.
 • Apgalvokite prioritetus: nustatykite verslo funkcijų, darbuotojų, trečiųjų šalių paslaugų ir svarbiausių pagrindinių klientų prioritetus. Tobulinkite ir priimkite verslo tęstinumo planus ir numatykite kitas planavimo procedūras.
 • Palaikykite ir plėtokite partnerystes: sujunkite pajėgas su valstybinėmis bei privačios sveikatos priežiūros įstaigomis.

Stebėkite ir įvertinkite dabartinių verslo sąlygų efektyvumą ir tvarumą:

 • Pertvarkykite atsparumo valdyseną: įtraukite pagrindinius suinteresuotuosius asmenis iš verslo funkcijų, krizės valdymo, verslo tęstinumo, technologijų ir saugos tarnybų į vieną veiklos modelį, kad būtų užtikrintas visiškas rizikos skaidrumas ir padidėtų pasitikėjimas palaikant verslo operacijas.
 • Atlikite efektyvumo testus: reguliariai atlikite suplanuotus ir neplanuotus integruotus verslo ir technologijų testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad nustatytumėte galimybes patobulinti esamas atsparumo strategijas ir planus.
 • Reaguokite sklandžiai: stebėkite tiesioginį ir netiesioginį įvykio poveikį darbuotojams ir verslo operacijoms, kad, esant reikalui, įgyvendintumėte reikalingus sprendimus.

Būkite pasiruošę blogiausiam scenarijui ir įtraukite atsparumą į kasdienes verslo operacijas:

 • Įdiekite pokyčių valdymą: siekdami palaikyti ir koordinuoti pokyčius įmonės atsparumo planuose ir įsitikinti, kad jie, esant poreikiui, yra tinkami ir paruošti naudoti, , į gyvavimo ciklo valdymą įtraukite tinkamas kontrolės priemones.
 • Greitosios inovacijos: naudokitės specialiomis atsparumo platformomis, leidžiančiomis minimaliomis pastangomis greitai sukonstruoti ir valdyti integruotus atsparumo planus, reagavimą į pandemiją, krizių valdymo ir komunikacijos planus.
 • Vertinkite lanksčiai: atlikdami formalų poveikio verslui vertinimą patvirtinkite naujus pokrizinius verslo procesus, taikomąsias programas, įtraukite reikiamas trečiąsias šalis.
 • Protingai investuokite: kad sumažintumėte papildomas išlaidas ir kaštus, integruokite įmonės atsparumo strategiją į savo kasdienę verslo veiklą.
 • Mokykitės iš praeities: pasinaudokite įgyta patirtimi ir išmoktas pamokas pritaikykite naujiems darbo bei klientų aptarnavimo būdams.