Tiekimo grandinė ir pasaulinė prekyba

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

Tiekimo grandinė ir operacijų funkcijos: pagrindiniai aspektai

Tiekimo grandinės vadovai turi nustatyti trumpalaikio poveikio scenarijus, sudėlioti veiklos prioritetus, parengti ir įgyvendinti planą, kad sumažintų riziką ir finansinį poveikį, atsirandantį dėl tiekimo grandinės sutrikimo.

 • Suburkite krizių valdymo grupę.
 • Nuolat stebėkite naujausią tiekimo grandinės duomenų informaciją: atsargas, išteklius, komandas.
 • Įdiekite valdymo modelį su aiškiais vaidmenimis ir atsakomybėmis, taip pat komunikacijos protokolais ir ataskaitomis.
 • Atlikite tiekimo grandinės rizikos ir poveikio vertinimą.
 • Analizuokite duomenis (atsargas, tinklą, ir kt.), kad pasiūla atitiktų paklausą.
 • Parenkite trumpalaikį valdymo planą, pavyzdžiui, smarkiai supaprastinkite sprendimų priėmimo mechanizmą, kad per krizę būtų galima pasitelkti papildomų priemonių.
 • Kiekybiškai įvertinkite sąnaudas ir sušvelninkite esamus ir galimus tiekimo ir paklausos pokyčius.
 • Parenkite ateities scenarijus, kurie atspindėtų skirtingą poveikį tiekimo grandinei.

Tiekimo grandinės vadovai turėtų sutelkti dėmesį į atsparumo didinimą jų tiekimo grandinėse, remiantis naujais pokyčių scenarijais.

 • Supraskite tiekimo grandinės rizikas prieš naują startą
  • Veiksmai, susiję su jūsų, tiekėjų ir klientų sveikata, – aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.      
  • Kurie produktai, sandėliai, kaip, kada?
  • Nauji pardavimo kanalai.
  • Palyginkite, kaip kas savaitę ir mėnesį atsigauna tiekimo grandinės.
 • Sukurkite tiekimo grandinės atsparumo vertinimą, strategiją ir numatykite naujas galimybes.
  • Tikrinkite tiekimo grandinės atsparumą nepalankiausiomis sąlygomis.
  • Investuokite į papildomo tiekimo grandinės atsparumo kūrimo priemonės.
  • Nustatykite ir sumažinkite svarbiausias atskiras klaidų vietas (pvz., tiekimo koncentraciją).
 • Tiekimo grandinės matomumas ir rizikos stebėjimas   
  • Geresnis duomenų matomumas ateičiai – dvigubas skaitmeninis tiekimo grandinės tinklas
 • Pagrindinis krizių valdymas
  • Patobulintas krizių valdymas
  • Tiekimo grandinės rizika atitinka operacijų procedūras

Pasikeitusioje verslo aplinkoje dirbkite kitaip, taikykite naujus sprendimus  ir būkite pasiruošę kitiems netikėtumams ateityje. 

 • Dėl pajamų mažėjimo rizikos  neapibrėžtoje rinkoje būtina mažinti tiekimo grandinės sąnaudas. Įmonės turėtų ieškoti galimybių, kaip optimizuoti savo infrastruktūrą ir organizaciją:
  • Tiekimo strategija
  • Produktų sudėtingumo racionalizavimas
  • Gamybos ir platinimo padengimas
 • Pakeiskite tiekimo grandinės veikimo modelį iš tvirtos, linijinės tiekimo grandinės į lanksčią, tinklu sujungtą ekosistemą, kurioje visos šalys dirba kartu.
 • Kurkite skaitmenin savo organizacijos dvynį, kuris padėtų greitai reaguoti į sutrikimus, sukurdami tiekimo grandinės matomumą.