Vyriausybė ir viešoji politika

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas

COVID-19 įmonių atsparumo kontrolinis sąrašas: mes padedame jums pasiruošti šiandienai, rytojui ir ateičiai

Teisės aktų atitikties valdymas: pagrindinės aplinkybės

Stebėkite įvairius reguliavimo įspėjimus ir pranešimus, susijusius su:

 • Naujais atitikties įpareigojimais
 • Esamų įsipareigojimų pakeitimais
 • Paskatomis apsaugoti verslą
 • Išleista patikslinta politika, atsižvelgiant į įmonės strategiją, filosofiją ir privalomus reikalavimus
 • Valdykite komunikaciją su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant darbuotojus, klientus, pardavėjus, priežiūros institucijas ir investuotojus. Atsižvelkite į kintančias įstatymų reikalavimų nuostatas.
 • Įvertinkite trumpalaikių priemonių, paskelbtų per reguliavimo pakeitimus, poveikį jūsų verslui.
 • Išanalizuokite scenarijus, atsižvelgdami į vidutinės trukmės ir ilgalaikius pandemijos padarinius.

Tiekimo grandinės vadovai turėtų sutelkti dėmesį į atsparumo didinimą jų tiekimo grandinėse, remiantis naujais pokyčių scenarijais.

 • Padėkite verslui, klientui ir pardavėjams pasinaudoti savo teisėmis, kaip tai numatyta sutartyse.
 • Padėkite verslui įvertinti pagrindinių sprendimų poveikį darbuotojų atžvilgiu ir naujų reikalavimų įgyvendinimą.
  • Atlyginimai / atleidimai / pertvarkymai
  • Darbo pasiūlymų atšaukimas
  • Laikino personalo darbo nutraukimas
 • Padėkite verslui, jei investuotojai remiasi saugumo ir įmonių įstatymų nuostatomis arba reikšmingomis neigiamomis sutarčių sąlygomis.
 • Padėkite verslui, jei finansų įstaigos kreipiasi dėl nemokumo ir kitų bankų taisyklių, susijusių su išieškojimu.

Peržiūrėkite atitikties valdymą, procesų ir infrastruktūros efektyvumą, kad išspręstumėte esamą pandemijos situaciją ir padėtumėte organizacijai užpildyti atitikties programų spragas.

 • Vykdykite naujovišką, pertvarkytą ir į stebėjimą ir reagavimą realiu laiku orientuotą atitikties funkciją, kurią išplėtoja technologijos ir specialistai, turintys geresnius verslo ir reguliavimo įgūdžius.
  • Atnaujinkite atitikties valdymo ir atitikties rizikos stebėsenos sistemas
  • Automatizuokite atitikties valdymą ir stebėseną
  • Tvarkykite atitikties programą teikdami nuolatinį palaikymą 

Kiekvieną savaitę visame pasaulyje priimami nauji ekstremalių situacijų įstatymai, kurie kelia naujus atitikties lūkesčius ir gali daryti poveikį verslui.