Inga Gudinaite
Dirbdami EY mes nuoširdžiai rūpinamės savo klientais ir darbuotojais. Man tai labai daug reiškia.

Inga Gudinaitė

EY Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnerė Baltijos šalyse

Kasdien dirbu audito, peržiūros, sutartų procedūrų, patvirtinimo laiškų išleidimo pirminio vertybinių popierių platinimo metu srityje ir kt. Didelė operos mylėtoja ir aplinkos dizaino entuziastė.

Biuras Vilnius, LT

Inga yra Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnerė EY Baltijos šalyse ir dirba Vilniaus biure.

 Inga yra atestuota auditorė Lietuvoje ir licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants, Jungtinė Karalystė) patyrusi narė.

Inga dirba su didelėmis įmonių grupėmis, veikiančiomis Baltijos šalyse, ir turi daug patirties teikiant audito paslaugas įmonių grupėms, rengiančiomis finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) bei Verslo apskaitos standartus (VAS).
Ji yra labai kompetentinga sprendžiant audito ir apskaitos klausimus būdingus mažmeninės ir didmeninės prekybos, gamybos, vartojimo prekių, nekilnojamojo turto ir statybų, o taip pat energetikos ir komunalinių paslaugų sektoriuose. 

Kaip Inga prisideda prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo?

„Esu savo klientų audito projektų partnerė ir padedu jiems spręsti sudėtingus finansinės atskaitomybės klausimus, prisidedu prie finansinių ataskaitų, teikiamų suinteresuotoms šalims, kokybės gerinimo ir skaidrumo didinimo. Siekiu kokybės ir kaip ilgalaikė Lietuvos auditorių rūmų audito komiteto, kuris yra atsakingas už audito metodikos gairių leidimą bei aktualių susijusių klausimų, iškylančių auditoriams ar jų klientams Lietuvoje, svarstymą, narė prisidedu prie audito profesijos ir audito specialistų kompetencijų plėtros Lietuvoje.“

Susisiekite