Investicinių projektų lengvata: ką būtina žinoti

Dalis bendrovių dėl buhalterių motyvavimo paskatų nebuvimo, laiko stokos ar nepagrįstos VMI baimės neišnaudoja galimybės du kartus atskaityti investicijų išlaidas pelno mokesčio tikslais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie investicinių projektų lengvatą.

Kreipkitės dėl investicinių projektų lengvatos taikymo paslaugų – susisiekite su mumis užpildę formą ir būkite žingsniu priekyje!

Visais investicinių projektų lengvatos taikymo klausimais konsultuoja ir pataria EY vyr. darbo grupės vadovas Dr. Egidijus Kundelis.

 • Kam skirta investicinių projektų lengvata

  Pelningai įmonei, investuojančiai į savo verslo plėtrą ir efektyvumo didinimą.

 • Kodėl investicinių projektų lengvata yra svarbi

  Pelno mokesčio tikslais ilgalaikio turto (IT) įsigijimo išlaidos gali būti atskaitomos iš pajamų du kartus:

  1. iš karto iki 100 proc. mažinant einamųjų metų pelną, ir
  2. įprasta tvarka skaičiuojant IT nusidėvėjimo sąnaudas.

  Nepanaudota lengvatos dalis gali būti perkeliama ir panaudota pelno mažinimui 4 ateinančius metus.

 • Kokioms turto grupėms galima taikyti investicinių projektų lengvata

  Investiciniu projektu (IP) laikomos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, jeigu šis turtas yra reikalingas IP vykdymui ir pagal savo paskirtį ir funkcijas yra priskirtinas šioms turto grupėms:

  Svarbu pasitikrinti, ar investicijos atitinka nustatytą ilgalaikio turto grupę, t.y., nepritaikyti IP lengvatos aukščiau neišvardintoms turto grupėms bei nebandyti dirbtinai jų „pritempti“.

 • Kokie gali būti investicinių projektų tikslai

  Investicijos į turtą turi būti skirtos šiems tikslams:

  Svarbu turtą tiesiogiai naudoti gamybos ar paslaugų teikimo procese ir neteikti nuomos paslaugų. Analogiško turto pakeitimas nėra laikomas IP (ar jo dalimi). 

 • Koks investicinių projektų lengvatos taikymo terminas

  Įmonės pelnas gali būti sumažintas IP lengvata per 2009–2028 m.

  Atsižvelgiant į atvirus istorinius laikotarpius, IP lengvatą galima taikyti už 2019–2023 m.

  Kaip minėta anksčiau, nepanaudotos IP išlaidos gali būti keliamos 4 metus, tad jei 2023 m. arba 2024 m. būtų pritaikyta IP lengvata, nepanaudotas IP išlaidas faktiškai galima būtų kelti iki 2027 m. arba 2028 m.

 • Kokie yra investicinių projektų lengvatos taikymo reikalavimai

  Tam, kad būtų galima pasinaudoti IP lengvata reikia atkreipti dėmesį ir į šiuos reikalavimus:

 • Kokie yra investicinių projektų lengvatos taikymo klausimai

  Tam, kad būtų galima pasinaudoti IP lengvata reikia atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Ar IP lengvatos taikymo metais ir / ar 4 ateinančiais metais yra uždirbamas pelnas;
  2. Ar turtas pagal savo paskirtį ir funkcijas gali būti priskirtas nustatytoms turto grupėms;
  3. Ar tenkinami atitinkami IP tikslai;
  4. Ar turtas yra tiesiogiai naudojamas gamybos ar paslaugų teikimo procese;
  5. Ar turtas yra nenaudojamas nuomos paslaugoms teikti;
  6. Ar turtas yra pagamintas ne anksčiau nei prieš 2 metus;
  7. Ar turtas bus naudojamas veikloje ne trumpiau nei 3 metus;
  8. Ar rizikingam turtui buvo parengtas paklausimas VMI dėl investicinių projektų lengvatos (IPL) taikymo;
  9. Ar turto atitikimas IPL reikalavimams yra sudokumentuotas IPL dokumentacijoje;
  10. Ar žinote į ką kreiptis pagalbos, kai VMI pradeda IPL tyrimą / patikrinimą.
 • Kaip EY mokesčių komanda gali Jums padėti

  Norime Jums pasiūlyti šias investicinių projektų lengvatos (IPL) paslaugas:

  1. Peržiūrėti atliktas investicijas ir nustatyti investicijas, kurioms galima būtų taikyti IPL. Terminas – 2 savaitės.
  2. Atrinktoms investicijoms atlikti dokumentų ir patirtų išlaidų detalią analizę bei paruošti IPL dokumentaciją, kuri pagrindžia IPL taikymą pelno mokesčio tikslais. Terminas – 2-4 savaitės.
  3. Reikšmingoms / rizikingoms investicijoms parengti paklausimą VMI dėl IPL taikymo. Terminas – 2-3 savaitės.
 • Kodėl verta rinktis EY mokesčių komandos paslaugas

  EY mokesčių komandos paslaugų nauda įmonei:

  1. Sutaupytas darbuotojų laikas,
  2. Pasirengta būsimam VMI tyrimui / patikrinimui,
  3. Galimybė naudoti parengtą investicinių projektų lengvatos (IPL) dokumentaciją kaip šabloną kitiems IP dokumentuoti,
  4. IPL taikymas reikšmingoms / rizikingoms investicijoms suderintas su VMI,
  5. Pelno mokesčio sąnaudų sutaupymas – x*15% EUR.

  IP lengvatos taikymas yra įveikiamas projektas, o įmonės gaunama nauda yra reikšminga. Taigi, rekomenduojame taikyti IP lengvatą.

Susisiekite su mumis

Ar jums patinka tai, ką perskaitėte? Susisiekite ir sužinokite daugiau.