Ar jūs formuosite darbo ateitį, ar ji formuos jus?

2 Minutė; -tės; -čių skaitymo 2018-08-24
Autorius EY Global

Profesinių paslaugų bendrovė

2 Minutė; -tės; -čių skaitymo 2018-08-24

EY mes nuolatos keičiamės, suteikiame galios mūsų darbuotojams šiandieną, idant būtų kuriama veiksminga darbo jėga rytojui.

Pasaulis yra permainingo amžiaus viduryje ir visos pramonės šakos patiria pokyčius. Kai niekas negali tiksliai numatyti darbo ateities, ar automatizavimas paspartins jūsų karjerą, ar ją pristabdys?

EY mes tikime, kad pokytis sukuria galimybę. Todėl mes, būdami atviri pokyčiams ir naujovėms, kuriame įvairesnę, nei bet kada, darbo jėgą, kad jos perspektyvos ir įžvalgesni klausimai galėtų formuoti jos pačios, mūsų ir mūsų klientų ateitį.

Pasaulyje, kuriame vyksta nuolatiniai pokyčiai, verslai turi pasirinkimo galimybę: prisitaikyti prie naujovių ar likti nuošalyje. Jūs taip pat turite pasirinkimą: ar būsite tas, kuris kuria pokyčius, ar tas, kurį pokyčiai paveikia?

Santrauka

EY gali padėti jums paspartinti karjerą skaitmeninėje ateityje. 

Apie šį straipsnį

Autorius EY Global

Profesinių paslaugų bendrovė

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter