13. jūnijs 2019

Tehnoloģijas ceļ revīzijas kvalitātes līmeni

Autors Diāna Krišjāne

EY Baltijas valstu Revīzijas nodaļas partnere

Latvijas sertificēta revidente. Mīl profesionālus izaicinājumus. Ar entuziasmu skatās uz jauniem veidiem un pieeju jautājumu risināšanā. Patiesi tic teicienam: "Tu neuzzināsi, kamēr nepamēģināsi."

13. jūnijs 2019

Digitālās tehnoloģijas šobrīd maina veselas nozares ātrāk kā jebkad agrāk. Idejas, kas izklausījās pēc zinātniskās fantastikas vēl tikai desmit gadus atpakaļ, šodien kļūst par realitāti.

Digitālās tehnoloģijas šobrīd maina veselas nozares ātrāk kā jebkad agrāk. Idejas, kas izklausījās pēc zinātniskās fantastikas vēl tikai desmit gadus atpakaļ, šodien kļūst par realitāti. Arī revīzijas nozarē notiek datu tehnoloģiju radīta revolūcija, kas revīzijas profesionāļiem ļauj fokusēties uz galveno – kā sniegt augstākās kvalitātes vērtējumu un atzinumus, lai sabiedrība un investori varētu pilnībā uzticēties uzņēmumiem un institūcijām, ar kurām sadarbojas savā ikdienā vai profesionālajā darbībā.

Procesu tehnoloģiska automatizācija ļauj aizvietot laikietilpīgas, manuālas datu apstrādes darbības, kuras gadiem ir bijušas revīzijas darba neatņemama sastāvdaļa. Liela mēroga datubāzes var apkopot, glabāt un analizēt datu terabitus, būtiski palielinot informācijas apjomu, kas var tikt izvērtēts revīzijas procesā. Lai sniegtu priekšstatu par jauno tehnoloģiju vērienu, varam minēt EY Helix revīzijas analītikas rīku, kas pēdējā gada laikā vien ir caurskatījis 250 miljardus grāmatvedības datu ierakstu.

Tādi risinājumi kā EY Helix spēj analizēt un iedziļināties darījumos katra  grāmatvedības ieraksta līmenī, skatot tos kopējās uzņēmuma finanšu informācijas kontekstā. Ar šādu rīku palīdzību revīzijas komandas var gūt tādu ieskatu, kāds nekad nebūtu iespējams tikai ar statistiski izvēlētu informācijas izlases kopu, ļaujot daudz precīzāk atklāt un novērtēt iespējamos riskus.

Šādu analītikas risinājumu priekšrocības ir acīmredzamas, taču līdz ar to ieviešanu rodas arī izaicinājumi – piemēram, datu drošība. Uzņēmumiem, kas revīzijas procesā nodod milzīgu vērtīgu datu apjomu, ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to, ka šie visā darba laikā tiks atbilstoši sargāti. Uzņēmumiem ir jāuzticās revīzijas pakalpojuma sniedzējiem un šī uzticēšanās ir galvenā revīzijas nozares prioritāte, ieviešot jaunus tehnoloģiju risinājumus.

Kopsavilkums

Neskatoties uz ievērojamo tehnoloģiju ieguldījumu, revīzija nekļūs par mašīnu vai robotu vadītu procesu. Revidenta vērtējums, pieredze un nozares zināšanas joprojām ir, un būs svarīgākais darba sastāvdaļa, kuru tehnoloģija tikai papildinās. Procesu automatizācija revīzijas darbu uzlabo, nodrošinot jaunu, padziļinātu zināšanu līmeni, taču nozares profesionāļu kompetenci tā neaizvietos.
Lasiet pilnu EY Global raksta versiju angļu valodā: How trust in technology is raising the bar in the audit industry.

Par šo rakstu

Autors Diāna Krišjāne

EY Baltijas valstu Revīzijas nodaļas partnere

Latvijas sertificēta revidente. Mīl profesionālus izaicinājumus. Ar entuziasmu skatās uz jauniem veidiem un pieeju jautājumu risināšanā. Patiesi tic teicienam: "Tu neuzzināsi, kamēr nepamēģināsi."