2 minūtes lasīšanai 29. oktobris 2021
businesswoman in office conference room

Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem

Autors Ilona Butāne

EY Latvija partnere Nodokļu, Juridiskajā, Grāmatvedības un Atbilstības praksē, EY Centrālās, Austrumu un Dienvidu Eiropas Nodokļu Politikas un Atbilstības prakses vadītāja

Latvijas Sertificēto nodokļu konsultantu asociācijas sertificēta nodokļu konsultante, FCCA biedre, EY Worldwide (EYW), ES Nodokļu likumu kompetences grupas locekle, EMBA.

2 minūtes lasīšanai 29. oktobris 2021

 

Līdz ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu no š.g. 11. oktobra uz trīs mēnešiem, Ministru kabinets š.g. 26. oktobrī ir apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādātās Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem, kuru biznesa darbība ir būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ.

Krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejamas šādas atbalsta programmas:

Algu subsīdiju programma ienākumu kompensēšanai:

Atbalsta apmērs: 50% no iepriekšējo mēnešu vidējiem ienākumiem, bet ne vairāk kā EUR 700 (patentmaksas maksātājam – EUR 250).

Svarīgi: Atbalstu piešķirs darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir derīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu vai uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju).

Uzņēmumiem, kuru saimniecisko nozaru darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, atbalsta programma nebūs pieejama.

Apgrozāmo līdzekļu granta programma:

Atbalsta apmērs: 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi periodā 2021.gada jūlijs – septembris, bet ne vairāk kā EUR 100 000 katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi (EUR 1 800 000 saistītu personu grupai).

Svarīgi: Uzņēmumiem, kuru saimniecisko nozaru darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, atbalsta programma nebūs pieejama.

Atbalsta periods abām programmām būs no š.g. 1. oktobra līdz 30. novembrim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Nodokļu maksātājiem arī turpmāk ir pieejamas jau līdz šim ieviestie atbalsta pasākumi:

  • Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana (iespēja saņemt nodokļu maksājumu sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz 3 gadiem);
  • PVN pārmaksas atmaksa u.c.

Pieteikšanās programmām varēs tikt uzsākta tiklīdz Latvija būs saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu un Valsts ieņēmumu dienests publicēs šo informāciju savā mājaslapā (www.vid.gov.lv) un sociālajos tīklos.

Pati pieteikšanās būs jāveic caur Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS), aizpildot iesnieguma formu, kas veidota kā anketa, un iesniedzot to līdz š.g. 15. decembrim.

Svarīgi atcerēties

Nodokļu maksātājiem, kas plāno pieteikties valsts atbalstam ir ieteicams izpētīt un uzmanīgi ievērot visas likumdošanas prasības, kas nosaka atbalsta piešķiršanas, grāmatošanas un izlietojuma kārtību. Normatīvie akti atrunā vairākus ierobežojumus un uzraudzības kārtību, kā rāda prakse, ja tiek konstatēti pārkāpumi, atbalsts būs jāatmaksā Valsts ieņēmumu dienestam. Jāatzīst, pienākums atmaksāt atbalstu var rasties gan noteikumu klājas neievērošanas gadījumā, gan arī uzņēmuma neuzmanības vai nekorektas normatīvo aktu interpretācijas dēļ, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma finanšu rādītājus un spēju turpināt saimniecisko darbību.

Jāņem vērā arī tas, ka normatīvajos aktos un Valsts ieņēmumu dienestā izstrādātajos materiālos tiek sniegta papildus informācija un noteikumu skaidrojumi, ar kuriem ieteicams iepazīties un ievērot, tai skaitā informācija par atbalsta pieļaujamo izlietojumu, uzrādīšanu grāmatvedībā, attaisnojuma dokumentiem, kas jāsaglabā vismaz 10 gadus un tiem jābūt pietiekamiem, lai pierādītu un pamatotu veiktās transakcijas vai darījumus.

Piesakoties atbalstam ir jāizvērtē arī sekas, kas var ietekmēt gan uzņēmumu, gan uzņēmuma darbiniekus. Piemēram, sistēmas un normatīvo aktu nepilnības rezultātā, uzņēmumi, kas izmantoja iespēju pagarināt nodokļa samaksas termiņu, secināja, ka esošie vai bijušie darbinieki nesaņēma valsts sociālos pabalstus, pensijas pilnā apmērā. Turklāt, problēmu sajūta arī darbinieki, no kuru ienākumiem tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis.

Vēlāmies uzsvērt, ka jebkuram uzņēmumam, piesakoties un izmantojot atbalsta mehānismus, ir uzmanīgi jāizpēta esošais regulējums un jāizstrādā iekšējās procedūras, attaisnojuma dokumentācija, jāievieš kontroles pasākumi, kas ļaus iegūt pārliecību, ka visas normatīvajos aktos atrunātas prasības ir ievērotas un mazināt vai pilnībā izslēgt risku, ka atbalsts būtu jāatmaksā Valsts ieņēmumu dienestam.

 

EY sniedz konsultācijas par atbalsta programmām, veic pārbaudes pēc atbalsta piešķiršanas, tai skaitā, palīdz izvērtēt atbalsta izlietojuma un pieejamo attaisnojuma dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, konstatēt riskus, kā arī sniedz palīdzību neskaidru jautājumu vai strīdu risināšanā. 

Jautājumu gadījumā par atbalsta programmām, aicinām Jūs sazināties ar EY:

Kopsavilkums

Līdz ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu no š.g. 11. oktobra uz trīs mēnešiem, Ministru kabinets š.g. 26. oktobrī ir apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādātās Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem, kuru biznesa darbība ir būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ. Krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejamas vairākas atbalsta programmas.

Par šo rakstu

Autors Ilona Butāne

EY Latvija partnere Nodokļu, Juridiskajā, Grāmatvedības un Atbilstības praksē, EY Centrālās, Austrumu un Dienvidu Eiropas Nodokļu Politikas un Atbilstības prakses vadītāja

Latvijas Sertificēto nodokļu konsultantu asociācijas sertificēta nodokļu konsultante, FCCA biedre, EY Worldwide (EYW), ES Nodokļu likumu kompetences grupas locekle, EMBA.