Ons doel: ons inzetten voor 'Building a better working world'

  • Share

Bij EY zetten wij ons in voor Building a better working world - met meer vertrouwen in het bedrijfsleven, duurzame groei, de ontwikkeling van talent in al zijn vormen, en meer samenwerking.

Wij willen zelfstandig, èn samen met gelijkgezinde organisaties en personen, een beter werkende wereld creëren. Dat is ons doel, en onze bestaansreden als organisatie.

Onze organisatie is doordrongen van een sterk plichtsbesef, waarbij wij aan de behoeften tegemoet willen komen van de diverse stakeholders die op ons rekenen voor het leveren van kwaliteit en uitmuntendheid bij alles wat we doen.

We willen ons mondiale bereik en onze mondiale schaalgrootte inzetten om een gezamenlijke dialoog te voeren over de uitdagingen waarmee economieën en de kapitaalmarkten te maken hebben.

Als het bedrijfsleven beter werkt, werkt de wereld beter.

Lees meer over onze inzet voor Building a better working world.

Lees meer over EY:


Businesspeople at conference

Onze wereldwijde aanpak
We zijn de meest internationaal geïntegreerde professionele dienstverlener - we zijn mondiaal in ons denken, ons doen en onze structuur. Lees hier waarom dat zo belangrijk is.

Man talking to car salesman

Ondersteuning van ondernemers en facilitering van innovatie
Onze betrokkenheid bij ondernemers, zowel in opkomende als in ontwikkelde economieën, stimuleert groei, faciliteert innovatie en zorgt ervoor dat we vandaag met meer van de wereldleiders van morgen werken.

Woman instructing two men on a computer Onze onderscheidende, hoogwaardige teamcultuur  
Onze mensen en cliënten vertellen ons dat de ons kenmerkende diversiteit en cultuur de juiste resultaten in onze mensen en activiteiten naar boven brengt. Hier leest u hoe.