The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Corporate Responsibility

EY is wereldwijd actief in Assurance, Tax & Law, Transactions en Advisory services. Met de diensten die we bieden, dragen we bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Daarmee spelen we een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

Ons Corporate Responsibility (CR) beleid gaat hand in hand met onze purpose: Building a better working world. Op het gebied van CR zien wij als zakelijk dienstverlener onze belangrijkste rol in het ondersteunen van onze cliënten met onze kennis van verantwoord en duurzaam ondernemerschap.

EY Impact Stories

Bij EY hebben medewerkers de mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Maar wat is hun eigen verhaal? In de EY Impact Stories serie vertellen EY medewerkers zelf over waarom en hoe zij hun kennis en kunde hebben ingezet voor maatschappelijke projecten.

Lees de ervaring van Ilias Aazzam in zijn blog, of bekijk de video hieronder.

 

"EY staat midden in de samenleving. Van ons mag worden verwacht dat we het goede voorbeeld geven en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Corporate Responsibility is relevant voor iedereen en vraagt daarom de inzet en commitment van iedereen binnen EY."
Coen Boogaart, voorzitter Raad van Bestuur EY Nederland

EY - Rob Lelieveld

Rob Lelieveld
Lees het blog 'Maatschappelijke betrokkenheid is geen keuze' van Rob Lelieveld, lid raad van bestuur EY Nederland

Corporate Responsibility Strategie EY Nederland

Onze purpose Building a Better Working World sluit aan bij het integreren van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Onze duurzaamheidsdoelstellingen hebben betrekking op onze mensen, de maatschappij en op onze cliënten.

 • Onze mensen

  EY’ers dragen gemiddeld 1 dag per jaar bij aan maatschappelijke projecten

  Om onze sociale impact op de samenleving te vergroten, streven we ernaar om EY­medewerkers in 2020 gemiddeld één dag per jaar te laten meedoen aan ons Community Investment­-programma. De focus ligt op thema’s die aansluiten bij de competenties en vaardigheden van onze medewerkers. Het programma richt zich op het ondersteunen van toekomstige generaties en op het opschalen van impact ondernemerschap.

  In het programma werken we samen met deze maatschappelijke organisaties:

  • Stichting The Next School wil leerlingen het belang van hun schoolvakken laten inzien door de praktijk naar de klas te brengen.
  • Stichting Social Impact Factory zet zich in voor het versnellen van de beweging naar sociaal ondernemerschap in Nederland.
  • Om collega’s op een makkelijke en toegankelijke manier te laten participeren in onze Community Investment projecten hebben we een intern online platform ontwikkeld. Het platform geeft een overzicht van alle projecten waar EY’ers zich voor kunnen inschrijven. Zij kunnen het platform openen via www.crnl.nl.

  Via het EY Community Investment programma krijgen 5 social startups per jaar gratis ondersteuning

  EY streeft er naar ieder jaar ten minste vijf impact entrepreneurs te ondersteunen bij hun strategische, financiële of fiscale vraagstukken. De startups en scale-ups die hiervoor in aanmerking komen, zijn organisaties die zichzelf duidelijk ten doel hebben gesteld om een maatschappelijk probleem op te lossen met hun product en/of diensten. Zij worden gekoppeld aan EY medewerkers die beschikken over de benodigde vaardigheden en kennis om hen te helpen met het vergroten van hun impact.

 • De maatschappij

  EY draagt actief bij aan de Sustainable Development Goals en rapporteert jaarlijks de resultaten op KPI niveau

  In 2016 rapporteerde EY Nederland voor het eerst over de Sustainable Development Goals (SDG's). We zijn in 2017 begonnen met het formuleren van doestellingen en key performance indicators (kpi’s) per SDG. Afgelopen jaar hebben we besloten om dieper in te gaan op de voor ons meest materiële SDG’s en hierbij zichtbaar te maken wat onze bijdrage behelst.

  Bekijk het overzicht in ons jaarverslag.

  Ieder jaar verlagen we onze CO2 uitstoot

  Voor een kennisorganisatie is de directe bijdrage vanuit onze eigen activiteiten aan klimaatverandering beperkt. Onze milieu-impact wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de mobiliteit van medewerkers en het energieverbruik op onze kantoren. Toch dagen we onszelf uit om duurzamer te werken. We nemen meetbare maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot en afvalstroom verder verkleinen.

  Met ons EY@Work-programma bieden we onze mensen meer flexibiliteit om vanuit huis of op een andere locatie te werken. We proberen medewerkers te stimuleren anders te kijken naar mobiliteit, zowel privé als zakelijk. Wat betreft kantoorruimte besteden we in het bijzonder aandacht aan beperking van energieverbruik, certificering van kantoren, faciliteiten voor video-conferencing, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en groene elektriciteit.

  Bekijk het overzicht in ons jaarverslag.

 • Onze cliënten

  EY betrekt stakeholders actief bij het continue doorontwikkelen van onze Corporate Responsibility strategie

  We houden onze strategie actueel door de thema’s waar we op sturen te toetsen op hun maatschappelijke relevantie. Dit doen we door erover in dialoog te gaan met onze stakeholders. Tot onze kring van belangrijke stakeholders rekenen we cliënten, voormalige en huidige werknemers, partners, commissarissen, wetgevers, regelgevers en toezichthouders, politici, investeerders, universiteiten, ngo’s en startups.

  In het boekjaar 2017/­2018 hebben we acties ondernomen om de feedback uit alle verschillende stakeholderdialogen nog beter te vertalen naar concrete verbetermaatregelen en activiteiten. Zo hebben we een Stuurgroep Stakeholderdialoog opgericht, die input evalueert, verbetermaatregelen monitort en tussentijdse aanpassingen maakt in strategie en beleid waar nodig. Ook zijn we gestart met een nieuwe stakeholderdialoog voor EY Nederland, waaruit nieuwe materiële thema’s zijn voortgekomen.

  Lees hier meer over in ons jaarverslag.

  Wij ondersteunen onze cliënten met onze kennis van verantwoord en duurzaam ondernemerschap

  De belangrijkste bijdrage die we kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering ligt in de ondersteuning van onze cliënten en de markt: we kunnen ze bijstaan in hun streven bij te dragen aan een verantwoorde economie en een duurzamere bedrijfsvoering.

  We begeleiden cliënten bij het realiseren van ecologische, sociale en economische waarde – als geïntegreerd onderdeel van hun strategie. Zo stimuleren we duurzame economische groei.

  Bekijk het overzicht van desbetreffende diensten in ons jaarverslag.

 

Uren besteed aan maatschappelijke activiteiten

EY - Uren besteed aan maatschappelijke activiteiten