The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Corporate Responsibility

EY is wereldwijd actief in Assurance, Tax & Law, Transactions en Advisory services. Met de diensten die we bieden, dragen we bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Daarmee spelen we een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

Ons Corporate Responsibility (CR) beleid gaat hand in hand met onze purpose: Building a better working world. Op het gebied van CR zien wij als zakelijk dienstverlener onze belangrijkste rol in het ondersteunen van onze cliënten met onze kennis van verantwoord en duurzaam ondernemerschap.

"EY staat midden in de samenleving. Van ons mag worden verwacht dat we het goede voorbeeld geven en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Corporate Responsibility is relevant voor iedereen en vraagt daarom de inzet en commitment van iedereen binnen EY."
Coen Boogaart, voorzitter Raad van Bestuur EY Nederland

EY - Rob Lelieveld

Rob Lelieveld
Lees het blog 'Maatschappelijke betrokkenheid is geen keuze' van Rob Lelieveld, lid raad van bestuur EY Nederland

Corporate Responsibility Strategie EY Nederland

Onze purpose Building a Better Working World sluit aan bij het integreren van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Onze duurzaamheidsdoelstellingen hebben betrekking op onze mensen, de maatschappij en op onze cliënten.

 • Onze mensen

  EY’ers dragen gemiddeld 1 dag per jaar bij aan maatschappelijke projecten

  Om een positieve impact op de samenleving te hebben, hebben wij een Community Investment programma ontwikkeld gebaseerd op thema’s die aansluiten bij de competenties en de vaardigheden van onze medewerkers. In het programma werken we samen met deze maatschappelijke organisaties:

  • Stichting Dagje Lesgeven, deze organisatie zet professionals een dag voor de klas als gastdocent.
  • Child & Youth Finance International, een organisatie die zich inzet voor jonge, duurzame ondernemers.
  • Urgenda, de organisatie die zich inzet voor een snelle transitie naar een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  • Business in Development Network, dat zich richt op duurzame economische groei in opkomende markten.
  • De Social Impact Factory stimuleert inclusief ondernemen.
  • De Normaalste Zaak is een verband van ongeveer vijfhonderd ondernemingen, die samen met werkgeversorganisaties regionale inclusieve netwerken bouwt.
  • Om collega’s op een makkelijke en toegankelijke manier te laten participeren in onze Community Investment projecten hebben we een intern online platform ontwikkeld. Het platform geeft een overzicht van alle projecten waar EY’ers zich voor kunnen inschrijven. Zij kunnen het platform openen via www.crnl.nl.

  Via EYnovation krijgen 5 social startups per jaar gratis professionele coaching

  EYnovation is het innovatieprogramma van EY dat startups en scale-ups laagdrempelige toegang biedt tot onze diensten, knowhow en het wereldwijde EY-netwerk. Social startups krijgen dit gratis aangeboden om onze positieve rol in de maatschappij te kunnen versterken.

 • De maatschappij

  EY draagt actief bij aan de Sustainable Development Goals en rapporteert jaarlijks de resultaten op KPI niveau

  In 2016 rapporteerde EY Nederland voor het eerst over de Sustainable Development Goals (ontwikkelingsdoelen, SDG's) van de VN. In 2017 zijn we begonnen een doelstelling en een key performance indicator (kpi) per SDG te formuleren.

  Bekijk het overzicht in ons jaarverslag.

  Ieder jaar verlagen we onze CO2 uitstoot

  Binnen EY dagen we ook onszelf uit om duurzamer te werken. We nemen meetbare maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot en afvalstroom verder verkleinen. Onze milieu-impact wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de mobiliteit van medewerkers en het energieverbruik op onze kantoren. Daarom hebben we een concept voor geïntegreerde, slimme en duurzame mobiliteit ontwikkeld.

  Wat betreft kantoorruimte besteden we in het bijzonder aandacht aan beperking van energieverbruik, certificering van kantoren, faciliteiten voor video-conferencing, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en groene elektriciteit.

  Duurzaamheidscriteria zijn onderdeel van ons inkoopbeleid; dit is ook een van de thema's in onze dialoog met stakeholders.

  Bekijk het overzicht in ons jaarverslag.

 • Onze cliënten

  EY betrekt stakeholders actief bij het continue doorontwikkelen van onze Corporate Responsibility strategie

  Hoe onze stakeholders ons handelen beoordelen is essentieel voor EY Nederland. Tot onze kring van belangrijke stakeholders rekenen we cliënten, onze medewerkers en partners, onze beroepsorganisaties, toezichthouders, politici, opleidingsinstituten en media.

  Behalve over de inhoud van het vak zijn we met stakeholders ook in dialoog op andere terreinen die voor hen en voor ons van belang zijn. Zo onderzoeken we of onze stakeholders de onderwerpen waarover we rapporteren in ons jaarverslag voldoende vinden.

  Lees hier meer over in ons jaarverslag.

  Wij ondersteunen onze cliënten met onze kennis van verantwoord en duurzaam ondernemerschap

  De belangrijkste bijdrage die we kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering ligt in de ondersteuning van onze cliënten en de markt: we kunnen ze bijstaan in hun streven bij te dragen aan een verantwoorde economie en een duurzamere bedrijfsvoering.

  We begeleiden cliënten bij het realiseren van ecologische, sociale en economische waarde – als geïntegreerd onderdeel van hun strategie. Zo stimuleren we duurzame economische groei. Financiële en niet-financiële prestaties moeten met elkaar in evenwicht zijn.

 

Uren besteed aan maatschappelijke activiteiten

EY - Uren besteed aan maatschappelijke activiteiten

 

Contact

EY - Rebecca Scholten

Rebecca Scholten
Corporate Responsibility Lead
+31 (0)6 2125 1148

EY - Katarina Šajinovic

Katarina Šajinovic
Coördinator Corporate Responsibility – Community Investment
+31 (0)88 407 4300

EY - Matthias Maltha

Matthias Maltha
Coördinator Corporate Responsibility - Impact Measurement
+31 (0)88 407 9026