EY - Stakeholderdialoog

Stakeholderdialoog

Introductie

  • Share

Accountants spelen een cruciale rol in het efficiënt functioneren van kapitaalmarkten alsmede bij het borgen van de betrouwbaarheid van de externe verantwoording van organisaties en bedrijven.

Wij dienen het publiek belang door betrouwbare en relevante controles uit te voeren. 

Hierdoor dragen wij als accountants bij aan het verstevigen van het vertrouwen dat het publiek kan hebben in financiële verantwoordingen van organisaties en bedrijven.

Onze cliënten, de gebruikers van hun jaarrekeningen, toezichthouders en vele andere belanghebbenden rekenen op onze kwaliteit en hebben verwachtingen over onze rol als accountant. Maar die verwachtingen zijn niet altijd even helder.

Daarom willen wij in nauw contact staan met onze stakeholders. De dialoog helpt ons om de verwachtingen van onze stakeholders ten aanzien van ons vak en onze rol beter te begrijpen en om onze eigen opvattingen hierover te evalueren, bij te stellen en uit te dragen.