Onze waarden

  • Share

Wie we zijn

Mensen die blijk geven van integriteit, respect en teamgeest.

Mensen met energie, enthousiasme en de bereidheid om het voortouw te nemen.

Mensen die bouwen aan relaties op basis van de juiste keuzes.

Onze waarden bepalen wie we zijn. Samen vormen zij de principiële grondslag van onze wereldwijde organisatie. Zij geven richting aan ons doen en laten. Zij hebben invloed op hoe we met elkaar samenwerken — en hoe we onze cliënten van dienst zijn en omgaan met de samenleving.

De keuzes en beslissingen van ieder van ons hebben rechtstreeks gevolgen voor de manier waarop we elkaar ervaren en waarop onze cliënten en de maatschappij ons ervaren. Onze waarden geven ons het vertrouwen dat we bij het nemen van die beslissingen uitgaan van dezelfde beginselen — in alle geledingen van onze organisatie, wereldwijd.

Met ons wereldwijde awards-programma Better begins with you, kunnen we individuen en teams binnen onze organisatie belonen die consequent onze waarden en onze purpose van het bouwen aan een beter werkende wereld uitdragen. Hun gedrag heeft immers impact heeft op onze cliënten, mensen en maatschappij.

Dit programma is een belangrijk onderdeel waarmee we aan onze gezamenlijke cultuur bouwen, gebaseerd op een sterke toewijding aan onze waarden.


Commissie Publiek Belang
In juni 2012 heeft EY Accountants LLP de Code Accountantsorganisaties ondertekend. Eén van de onderdelen van deze Code betreft het instellen van een Commissie Publiek Belang.

Met ingang van 1 juli 2015 heeft de Commissie Publiek Belang haar taken overgedragen aan de Raad van Commissarissen.