Van vertrouwen naar duurzame groei

Sinds de crisis ligt de financiële sector onder een maatschappelijk vergrootglas. Banken en financiële instellingen staan voor de uitdaging om het vertrouwen bij stakeholders terug te winnen. Of het nu gaat om cliënten, investeerders, politici of toezichthouders.

Tegelijk is het speelveld complex en continu in ontwikkeling. Binnen Europa wordt gewerkt aan een toekomstbestendige sector, wat ook nieuwe spelregels met zich meebrengt: de wet- en regelgeving wordt strikter, het internationale toezicht verscherpt en de kapitaaleisen nemen toe. Voldoet uw organisatie aan alle nieuwe voorwaarden, wordt er ook duurzame groei gerealiseerd?


 • Hervorming van de regelgeving voor de financiële sector

  Wereldwijd zijn de reguleringshervormingen van een ontzagwekkende schaal en complexiteit. Via ons mondiale netwerk van adviseurs bieden wij een unieke integratie van inzicht in regelgeving en vaktechnische vaardigheden, waarmee wij onze cliënten helpen en adviseren bij hun streven naar compliance en groei.

   Voor oplossingen voor uw uitdagingen met mondiale regulering, kunt u terecht bij ons Global Regulatory Network.

   

  EY - Global regulatory outlook 2018 Wereldwijd vooruitzicht regelgeving 2018
  Basel III implementeren, gelijke tred houden met technologie en reageren op uitdagingen van ontwrichters van traditionele bankmodellen - banken staan voor grote uitdagingen in 2018..

  EY - Culture Counts Cultuur telt mee
  Ontdek hoe de verbetering van de risicocultuur in vier dimensies banken kan helpen om van sanering en restitutie over te gaan naar een groeiagenda gericht op innovatie en transformatie.

  EY - Global regulatory network structural reform Zou structuur strategy moeten vormgeven?
  Onze nieuwste Global Regulatory Network-briefing biedt een overzicht van structurele hervormingen in 2017 en strategische overwegingen die kunnen helpen uitdagingen om te zetten in kansen.

  EY - Unconventional Wisdom Unconventional Wisdom
  Banken die regelgeving en FinTech begrijpen liggen op koers voor succes, schrijft Anthony Caterino, EY Americas Financial Services Leader, in een artikel voor Institutional Investor.

   

   

 • Beheer van bancaire risico's

  Het belang van risicomanagement is inmiddels groter dan ooit tevoren. Zorg daarom dat u goed op de hoogte blijft van de praktijken en de wet- en regelgeving op dit gebied.

  EY - Banks halfway into a 15-year risk transformation Banken op de helft van een 15-jarige risicotransformatie
  Ons zevende jaarlijkse risico management onderzoek, in samenwerking met het Institute of International Finance, maakt de huidige balans op van o.a. cybersecurity, risicobereidheid en risicocultuur.

  EY - Too important to ignore: how banks can get a grip on operational risk Te belangrijk om te negeren: hoe banken grip kunnen krijgen op operationele risico's
  Op de risicodashboards van banken knippert het signaal voor operationeel risico rood – of zou dat moeten doen. In de afgelopen tien jaar zijn de verliezen door operationele risico's omhooggeschoten.

   

 • Verken perspectieven op bestuurskwesties

  Wie bepaalt de mate van risico die een bank moet aangaan? Wat is de rol van de directie? Lees hier hoe het beheer van risico’s in het bankwezen zich ontwikkelt.

  EY - The future of banking in Europe: regulation, supervision and a changing competitive landscape De toekomst van het bankwezen in Europa: regulering, toezicht en een veranderend concurrentielandschap
  Bestuurders van Europese banken ontmoeten de nieuwe toezichthouders van de ECB en bespreken de transformatie van de Europese banksector.

   

 • Groei in de bankensector

  Met afgenomen marges en een onzeker landschap, helpen wij u de weg te effenen voor toekomstige groei.

   

  EY - Global banking outlook 2018 Global banking outlook 2018
  Omdat banken innovatiegedreven verandering nastreven, moeten ze zes belangrijke vragen beantwoorden over hun bereidheid om digitaal volwassen te worden en duurzame langetermijn­winstgevendheid te realiseren.

  EY - Foreign Exchange: leading drastic change at banks Foreign Exchange leidt drastische verandering bij banken
  Marktopschudding door het FX-fixing schandaal en het daaropvolgende onderzoek zijn een cruciale katalysator geweest voor grote veranderingen bij investeringsbanken.

  EY - Cost allocation excellence Creëer excellentie bij kostentoewijzing
  Door infrastructuurkosten duurzaam terug te brengen of te elimineren, kunnen financiële instellingen slanker, flexibeler en beter voorbereid zijn op groei in de veranderende economische en regelgevende omgeving van vandaag..

  EY - Unleashing the potential of FinTech in banking Ontketen het potentieel van FinTech in het bankwezen
  Explosieve groei in FinTech betekent dat banken en FinTechs beter moeten worden in samenwerken. We verkennen acht overwegingen om barrières voor succesvolle samenwerking te overwinnen.

  EY - Customer experience: innovate like a FinTech Klantervaring: innovaar als een FinTech
  Banken staan onder grote druk om de klantervaring onder de knie te krijgen. Onze Global Consumer Banking Survey onderzoekt hoe te bloeien in het nieuwe landschap.

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Open Banking en PSD2

EY - Open Banking en PSD2

Open Banking en PSD2 brengen zowel strategische kansen als risico’s voor nieuwe en gevestigde instellingen. Wil je weten wat het betekent voor jouw organisatie en hoe wij je kunnen helpen? Kijk dan op onze Open Banking en PSD2 pagina.

Bankkantoren en cash-diensten

Ouderwets of juist een concurrentievoordeel?


Solutions