The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

EYe on dagen

EY Financial Services organiseert ieder jaar een aantal sectorspecifieke seminars over de financiële markt. Tijdens deze seminars belichten gerenommeerde in- en externe sprekers een aantal actuele onderwerpen.

EY - PE-punten

Bij alle seminars kwalificeert deelname voor PE-punten.

EYe on Asset Management

Datum: 22 november 2018
Tijd: 13.30 – 17.30
Locatie: Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marijke Kemp, telefoon 088 407 1686.


EY - EYe on Asset Management

Thema & Sprekers 2018

Het thema van het seminar is ‘Onderscheidend Vermogen’. Een aantal externe en interne sprekers belicht dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

Onze gastsprekers zijn:

  • Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS en Global Head of Responsible Business & Public Affairs bij Aegon Asset Management
  • Marcel Prins, COO van APG Asset Management
  • Paul de Kroon en Jheroen Muste, CEO en member of the Board KrypC Technologies

Doelgroep

We verwachten ook dit jaar weer een groot aantal gasten uit de Nederlandse asset management sector op het seminar te verwelkomen. Het seminar is bestemd voor directieleden, controllers en interne accountants van vermogensbeheerders, beleggingsinstellingen en institutionele investeerders evenals leden van de raden van commissarissen van deze instellingen en externe toezichthouders.

EY - PE-punten

Deelname aan dit seminar kwalificeert voor PE-punten.

EYe on Banking

Datum: voorjaar 2019
Tijd: wordt later bekendgemaakt
Locatie: wordt later bekendgemaakt


EY - EYe on Banking

Thema & sprekers

Thema en sprekers zullen later bekendgemaakt worden.

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor executives onder RvB-niveau op het gebied van o.a. finance, operations en IT.

EYe on Pensions

Datum: 7 mei 2019
Tijd: 13.30-18.00u
Locatie: Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mandy van der Loo, telefoon 088 407 4137.


EY - EYe on Pensions

Thema & sprekers

Thema: Soft controls

Soft controls, zoals gedrag en cultuur, winnen sterk aan belang in de financiële wereld. Ook de pensioensector heeft het thema geagendeerd. Tijdens deze editie van Eye on Pensions besteden we er dan ook ruim aandacht aan.

Cultuur en gedrag beïnvloeden menselijk handelen en de dynamiek in een groep. Dus ook bij bestuur en medewerkers van financiële instellingen. Dit heeft weer invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van de betrokken organisaties. Daarom vormen deze soft controls een belangrijk thema waar toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten specifiek aandacht aan besteden.

Risicoprofiel pensioenfondsen

Ook bij pensioenfondsen staat het thema op de agenda. Het besef dat gedrag en cultuur grote invloed kunnen hebben op het risicoprofiel van een pensioenfonds is sterk gegroeid. Een gezonde cultuur met het juiste menselijke gedrag is dus zeer belangrijk. Maar hoe richt u zo’n cultuur op een praktische en werkbare manier in?

Een aantal sprekers verzorgt een inleiding op het thema: Femke de Vries (Senior Partner bij &Samhoud en Hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Martin Buitenhuis (Senior Manager Board & Governance Services bij EY).
Uiteraard praten wij u ook graag bij over een aantal andere actuele zaken op pensioengebied.

Programma

De ontvangst is vanaf 13.00 uur. Het officiële programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur, waarna we afsluiten met een informele borrel.

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor pensioenfonds­besturen, bestuursbureaus van pensioenfondsen, pensioen­uitvoerings­organisaties en HR-afdelingen van organisaties.

Contact

Yvette Brus
+31 (0)88 407 5344

Bij elk evenement staat de specifieke contactpersoon vermeld.