The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

EYe on dagen

EY Financial Services organiseert ieder jaar een aantal sectorspecifieke seminars over de financiële markt. Tijdens deze seminars belichten gerenommeerde in- en externe sprekers een aantal actuele onderwerpen.

EY - PE-punten

Bij alle seminars kwalificeert deelname voor PE-punten.

EYe on Asset Management

Datum: najaar 2019
Tijd: wordt later bekendgemaakt
Locatie: wordt later bekendgemaakt


EY - EYe on Asset Management

Lees hieronder een terugblikvan de EYe on Pensions van 2019:

Thema & Sprekers 2018

Het thema van het seminar was ‘Onderscheidend Vermogen’. Een aantal externe en interne sprekers belichtte dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

Onze gastsprekers waren:

  • Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS en Global Head of Responsible Business & Public Affairs bij Aegon Asset Management
  • Marcel Prins, COO van APG Asset Management
  • Paul de Kroon en Jheroen Muste, CEO en member of the Board KrypC Technologies

Doelgroep

We verwelkomden ook dit jaar weer een groot aantal gasten uit de Nederlandse asset management sector. Het jaarlijkse seminar is bestemd voor directieleden, controllers en interne accountants van vermogensbeheerders, beleggingsinstellingen en institutionele investeerders evenals leden van de raden van commissarissen van deze instellingen en externe toezichthouders.

EY - PE-punten

Deelname aan dit seminar kwalificeert voor PE-punten.

EYe on Banking

Datum: 3 oktober 2019
Tijd: 13.30 - 17.30 uur
Locatie: Hermitage Amsterdam


EY - EYe on Banking

Thema & sprekers

Thema en sprekers zullen later bekendgemaakt worden.

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor executives onder RvB-niveau op het gebied van o.a. finance, operations en IT.

EYe on Pensions

Datum: voorjaar 2020
Tijd: wordt later bekendgemaakt
Locatie: wordt later bekendgemaakt


EY - EYe on Pensions

Lees hieronder een terugblikvan de EYe on Pensions van 2019:

Thema & sprekers

Thema: Soft controls

Soft controls, zoals gedrag en cultuur, winnen sterk aan belang in de financiële wereld. Ook de pensioensector heeft het thema geagendeerd. Tijdens deze editie van Eye on Pensions besteedden we er dan ook ruim aandacht aan.

Cultuur en gedrag beïnvloeden menselijk handelen en de dynamiek in een groep. Dus ook bij bestuur en medewerkers van financiële instellingen. Dit heeft weer invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van de betrokken organisaties. Daarom vormen deze soft controls een belangrijk thema waar toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten specifiek aandacht aan besteedden.

Risicoprofiel pensioenfondsen

Ook bij pensioenfondsen staat het thema op de agenda. Het besef dat gedrag en cultuur grote invloed kunnen hebben op het risicoprofiel van een pensioenfonds is sterk gegroeid. Een gezonde cultuur met het juiste menselijke gedrag is dus zeer belangrijk. Maar hoe richt u zo’n cultuur op een praktische en werkbare manier in?

Een aantal sprekers verzorgde een inleiding op het thema: Femke de Vries (Senior Partner bij &Samhoud en Hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Martin Buitenhuis (Senior Manager Board & Governance Services bij EY).
Uiteraard praatten wij de aanwezigen ook bij over een aantal andere actuele zaken op pensioengebied.

Programma

Het programma voor 2020 wordt later bekendgemaakt.

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor pensioenfonds­besturen, bestuursbureaus van pensioenfondsen, pensioen­uitvoerings­organisaties en HR-afdelingen van organisaties.

Contact

Yvette Brus
+31 (0)88 407 5344

Bij elk evenement staat de specifieke contactpersoon vermeld.