The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

EYe on dagen

EY Financial Services organiseert ieder jaar een aantal sectorspecifieke seminars over de financiële markt. Tijdens deze seminars belichten gerenommeerde in- en externe sprekers een aantal actuele onderwerpen.

EY - PE-punten

Bij alle seminars kwalificeert deelname voor PE-punten.

EYe on Asset Management

Datum: 12 november 2019
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Wittenburg in Wassenaar


EY - EYe on Asset Management

EY - PE-punten

Deelname aan dit seminar kwalificeert voor PE-punten.

EYe on Banking

Datum: 3 oktober 2019
Tijd: 13.30 - 17.30 uur
Locatie: Hermitage Amsterdam


EY - EYe on Banking

De voorinschrijving van EYe on Banking is geopend, klik hier voor meer informatie.

EYe on Pensions

Datum: voorjaar 2020
Tijd: wordt later bekendgemaakt
Locatie: wordt later bekendgemaakt


EY - EYe on Pensions

Lees hieronder een terugblikvan de EYe on Pensions van 2019:

Thema & sprekers

Thema: Soft controls

Soft controls, zoals gedrag en cultuur, winnen sterk aan belang in de financiële wereld. Ook de pensioensector heeft het thema geagendeerd. Tijdens deze editie van Eye on Pensions besteedden we er dan ook ruim aandacht aan.

Cultuur en gedrag beïnvloeden menselijk handelen en de dynamiek in een groep. Dus ook bij bestuur en medewerkers van financiële instellingen. Dit heeft weer invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van de betrokken organisaties. Daarom vormen deze soft controls een belangrijk thema waar toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten specifiek aandacht aan besteedden.

Risicoprofiel pensioenfondsen

Ook bij pensioenfondsen staat het thema op de agenda. Het besef dat gedrag en cultuur grote invloed kunnen hebben op het risicoprofiel van een pensioenfonds is sterk gegroeid. Een gezonde cultuur met het juiste menselijke gedrag is dus zeer belangrijk. Maar hoe richt u zo’n cultuur op een praktische en werkbare manier in?

Een aantal sprekers verzorgde een inleiding op het thema: Femke de Vries (Senior Partner bij &Samhoud en Hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Martin Buitenhuis (Senior Manager Board & Governance Services bij EY).
Uiteraard praatten wij de aanwezigen ook bij over een aantal andere actuele zaken op pensioengebied.

Programma

Het programma voor 2020 wordt later bekendgemaakt.

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor pensioenfonds­besturen, bestuursbureaus van pensioenfondsen, pensioen­uitvoerings­organisaties en HR-afdelingen van organisaties.

Contact

Yvette Brus
+31 (0)88 407 5344

Bij elk evenement staat de specifieke contactpersoon vermeld.