Wereldwijde verzekeringen: een enorm potentieel

Ondanks de aanhoudende nasleep van de financiële crisis blijkt de wereldwijde verzekeringsmarkt buitengewoon sterk te zijn. De lage rentestand heeft in combinatie met een relatief laag beleggingsrendement de groei beperkt, maar de vraag naar verzekeringsproducten en -diensten blijft onveranderd hoog.

Wij houden u op de hoogte door inzicht te bieden in de specifieke aspecten van uw eigen markt en in mondiale trends die de sector onder druk zetten.

Wendbaarheid is cruciaal bij veranderende regelgeving en risico’s

De wereldwijde stroom van nieuwe wetgeving zorgt voor aanhoudende druk op het management van verzekeraars en legt een aanzienlijk beslag op kostbare middelen. Dit, in combinatie met de noodzaak van innovatie op deze sterk concurrerende markt, heeft sommige verzekeraars er inmiddels toe aangezet om hun vertrouwde kernmarkt en productassortiment vaarwel te zeggen.

Andere spelers passen zich echter aan met behulp van technologie en bedrijfsmodellen die berekend zijn op Solvency II. Met een nieuwe bedrijfsarchitectuur kunnen zij hun producten verbeteren en deze ook sneller lanceren, tegen lagere kosten.

Marktinzicht verwerven

De macht verschuift steeds verder naar de consument, en we zien ook dat distributiemodellen zich snel ontwikkelen. De opkomende markten in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa zijn de slagvelden waar de heftigste concurrentie zal gaan plaatsvinden – en waar grote winst valt te behalen voor de verzekeraars die het op de juiste manier aanpakken.

Voor succes is, naast een flinke dosis geduld, een langjarige investering nodig en een diepgaand begrip van de plaatselijke marktdynamiek.

Pensioenen

Lees hier verder over onze pensioensector.

 


 • Aandacht voor de cliënt

  Verzekeraars wereldwijd zijn getuige van een verandering in het koopgedrag, de houding en de voorkeuren van hun cliënten. Ze zullen dan ook een veranderingstraject moeten uitstippelen willen zij nieuwe klanten aantrekken en de relatie met bestaande klanten behouden en verdiepen.


 • Governance-vereisten in de huidige verzekeringsbranche

  Samen met Tapestry Network hebben wij het Insurance Governance Leadership Network (IGLN) opgericht, een wereldwijd netwerk van commissarissen van een selecte groep grote verzekeraars in Europa, Noord-Amerika en Azië. Het IGLN biedt een platform waar sectorgenoten kritieke kwesties kunnen bespreken waarmee hun branche wereldwijd wordt geconfronteerd.

  Het netwerk richt zich primair op commissarissen, maar daarnaast ook op het hoger kader (met name CRO’s) en toezichthouders – allemaal partijen die bijdragen aan zorgvuldige governance en de toezichtstructuur die nodig is voor krachtige, duurzame en betrouwbare verzekeringsinstellingen.

   

 • Bedrijfsvoering en technologie: efficiëntiemaatregelen invoeren

  De afgelopen jaren heeft een nieuwe generatie technologische hulpmiddelen geleid tot hernieuwde interesse bij verzekeraars in IT-toepassingen voor een efficiëntere schadeafhandeling.

  Desalniettemin moeten er heel wat obstakels worden overwonnen voordat de verwachte vruchten van deze nieuwe mogelijkheden kunnen worden benut. Heeft uw schadeafhandelingsproces al kunnen profiteren van uw investeringen in IT?

  Volgens ons meest recente onderzoek kunnen verzekeraars die investeringen veel beter laten renderen door voor een andere benadering te kiezen.

  In dat onderzoek, "Delivering results through claims technologies", analyseren we de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met investeringen in IT-tools voor de schadeafhandeling in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

null