• De 7 elementen voor de beheersing van subsidieprojecten

  Universiteiten, steeds meer hogescholen en vele kennisinstellingen zetten zich in om belangrijke meerjarige subsidies binnen te halen. Toch is het binnenhalen nog maar het begin.

 • Waarom frustraties de beste business intelligence opleveren

  De uitrol van een nieuwe bestuurlijke informatievoorziening binnen hogescholen en universiteiten verloopt vaak niet zo glad. Maar het kan ook anders, bewijst de TU Delft.

 • Public Class magazine: Leider in verbinding

  Special bij de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2018. Over leiderschap en waarom diversiteit en authenticiteit daar niet alleen kenmerkend, maar ook essentieel voor zijn.

 • Integrale doordecentralisatie van onderwijsvastgoed

  Gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheid voor een goede huisvesting van scholen overdragen aan schoolbesturen. Dit heet doordecentralisatie. Lees hier meer over de kansen die doordecentralisatie biedt.

 • Public Class magazine – Digitalisering & veiligheid

  Digitalisering biedt onze samenleving fantastische toepassingen en stelt ons tegelijkertijd voor ongekende veiligheidsissues. Lees toepasbare praktijkervaringen en inspirerende inzichten in deze editie van Public Class magazine.

 • Zijn gegevens bij u in veilige handen?

  De Wet bescherming persoonsgegevens maakt plaats voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor alle organisaties leidt dit tot ingrijpende verplichtingen op het terrein van dataprivacy

 • De waarheid over veerkracht

  Resultaten en aanbevelingen van een gezamenlijke studie van EY en 100RC over hoe steden ideeén over veer­kracht kunnen inbouwen in hun infra­structuur­projecten.

Government & Public Sector

Overheid in transformatie

De wereld waarin beleidsmakers opereren verandert snel. Overheden zullen zich in de 21e eeuw moeten aanpassen aan allerlei systeemgerelateerde trends op lange termijn zoals demografische verschuivingen, verstedelijking en klimaatverandering. En gezien de krappe overheidsfinanciën, haperende groei en hoge werkloosheid blijven de gevolgen van de financiële crisis over landsgrenzen heen voelbaar.

Onze sector Government & Public begeleidt overheden wereldwijd bij deze fundamentele veranderingen. Grote of kleine landen, ontwikkelde of opkomende economieën, wij weten welke kwesties er spelen en dragen oplossingen aan die een blijvend effect hebben.

Recente inzichten

EY - Top-5 tips voor wethouders om in control te zijn

Top-5 tips voor wethouders om in control te zijn (en te blijven)

Over twee jaar moeten colleges van B&W voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring afgeven. In plaats van de accountant zet de wethouder dan zijn handtekening. 

EY - Blog: De Omgevingswet

De Omgevingswet: doorgaan op de gebaande paden, of tijd om nieuwe wegen in te slaan?

Wie kan er straks het meeste profiteren van deze wetswijziging, en wie wordt hier mogelijk de dupe van?

EY - Public Class magazine - november 2018

Public Class magazine - november 2018

Special bij de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2018. Over leiderschap en waarom diversiteit en authenticiteit daar niet alleen kenmerkend, maar ook essentieel voor zijn.

EY - Digitalisering & veiligheid

Digitalisering & veiligheid

Digitalisering biedt onze samenleving fantastische toepassingen en stelt ons tegelijkertijd voor ongekende veiligheidsissues. Lees toepasbare praktijkervaringen en inspirerende inzichten in deze editie van Public Class magazine.

EY - Is de overheid klaar voor de samenleving van nu?

Is de overheid klaar voor de samenleving van nu?

Is de overheid klaar voor de samenleving van nu? Dat is de vraag die Cecile Heemels in haar blog het Rijk wil voorleggen.

EY - Blog Doordecentralisatie: schuiven met geld, taken en vastgoed(?!)

Blog Doordecentralisatie: schuiven met geld, taken en vastgoed(?!)

De doordecentralisatie brengt mee dat u afspraken gaat maken over vastgoed, beheer, onderhoud, afstoting, vernieuwbouw, nieuwbouw en de rol van de gemeente.

EY - Blog Doordecentralisatie: Enkele juridische aspecten

Blog Doordecentralisatie: Enkele juridische aspecten

Het is mogelijk om voor het beheer van onderwijsvastgoed een aparte rechtspersoon in het leven te roepen, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie.

EY - Blog Doordecentralisatie: Toegevoegde waarde doordecentralisatie: wat is de btw-impact?

Blog Doordecentralisatie: Toegevoegde waarde doordecentralisatie: wat is de btw-impact?

Bij een doordecentralisatie wordt de uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting overgedragen naar een of meerdere schoolbesturen. Hoe gaat dat met de btw?

EY - Waarom frustraties de beste business intelligence opleveren

Waarom frustraties de beste business intelligence opleveren

De uitrol van een nieuwe bestuurlijke informatievoorziening binnen hogescholen en universiteiten verloopt vaak niet zo glad. Maar het kan ook anders, bewijst de TU Delft.

EY - De 7 elementen voor de beheersing van subsidieprojecten

De 7 elementen voor de beheersing van subsidieprojecten

Universiteiten, steeds meer hogescholen en vele kennisinstellingen zetten zich in om belangrijke meerjarige subsidies binnen te halen. Toch is het binnenhalen nog maar het begin.

EY - Met de Digital Society Research Agenda dragen universiteiten actief bij aan een betere digitale samenleving

Met de Digital Society Research Agenda dragen universiteiten actief bij aan een betere digitale samenleving

Vorig jaar publiceerden de veertien Nederlandse universiteiten gezamenlijk de Digital Society Research Agenda. Collega Cecile Heemels sprak met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over synergie van expertise in de digitale samenleving.

EY - Denken in termen van veerkracht helpt onze steden toekomstbestendig te maken

Denken in termen van veerkracht helpt onze steden toekomstbestendig te maken

Nu werken aan een veerkrachtige infrastructuur is cruciaal voor steden om in te kunnen spelen op de behoeften van morgen.

EY - Met advanced analytics op koers naar succes

Met advanced analytics op koers naar succes

Wie waardevolle data op een intelligente manier weet te combineren, zal eerder naar winst koersen dan de concurrentie. Dit geldt ook aan boord van een zeiljacht.

EY - RPA: de belofte van intelligente macro’s

RPA: de belofte van intelligente macro’s

Blog: Experimenteren met nieuwe technologie zoals Robotic Process Automation (RPA) is als deelnemen aan een reis waarvan je niet precies weet waar die eindigt.

EY - Updates wet- en regelving van Overheid

Updates wet- en regelgeving van Overheid

Wat zijn de laatste updates wet- en regelgeving voor de sectoren Onderwijs en Overheid? Wat zijn de veranderingen voor wat betreft de jaarrekeningcontrole?

Subsectoren


 • Rijksoverheid

  Een transparant advies
  De maatschappij verlangt van publieke organisaties steeds meer openheid en transparantie. Dit is zeker ook van toepassing op de rijksoverheid. Burgers eisen niet alleen verantwoording over beleidsdoelstellingen maar ook over de doelmatigheid van overheidsuitgaven.

  Als manager bij de rijksoverheid heeft u behoefte aan informatie die u in staat stelt te beoordelen of het uitgestippelde beleid ook werkt en of de beoogde beleidseffecten bereikt worden. U wilt weten hoe u processen beter kunt sturen en beheersen. U bent op zoek naar de juiste balans tussen preventieve en repressieve maatregelen.

  Onze specialisten beschikken over de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij uw managementvraagstukken. Wij  denken mee, verdiepen ons  in de onderwerpen die u bezighouden en zoeken naar praktische oplossingen.

  Ondersteuning vanuit meerdere disciplines
  Het is niet altijd eenvoudig om binnen een overheidsorganisatie de 'zaak' draaiende te houden. Financiën, ICT-vraagstukken, innovatie van bedrijfsprocessen, reorganisaties, personeelsvraagstukken en een flexibele projectaanpak vragen om aandacht, tijd en capaciteit. En om gerichte investeringen in structurele oplossingen.

  Deze complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. De sectorgroep Rijksoverheid is georganiseerd rond de oplossing van dergelijke vraagstukken. Onze specialisten leveren, vanuit verschillende disciplines, een eigen bijdrage aan de projecten die wij voor onze cliënten uitvoeren.

  Lees hier meer over onze ondersteuning voor de Rijksoverheid.

   

 • Lokale overheid

  Met een transparante, publieke verantwoording en adequate controle op het beleid, laat de lokale overheid zien waar zij voor staat. Het vertrouwen van burgers en bedrijven moet worden afgedwongen. Dát is de uitdaging voor elk lokaal bestuur.

  De ruim 450 specialisten van EY gaan die uitdaging graag met u aan. We hebben de krachten, kennis en ervaring gebundeld in de sectorgroep Lokale Overheid. Adviseurs, fiscalisten, accountants, edp-auditors en juristen leveren al 25 jaar een wezenlijke bijdrage aan een transparante en betrouwbare lokale overheid.

  Wij hebben bovendien kennis en ervaring met het bedrijfsleven en met de specifieke kenmerken van uw regio. Zo kunnen wij alert inspelen op actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

  Onze marktgroepen

  EY komt 'over de vloer' bij veel lokale overheden. De diensten van onze onze marktgroepen zijn nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten.

  De oplossing voor uw probleem hebben wij al gevonden

  Onze expertise strekt zich uit over een breed aantal (beleids)terreinen. Het accent ligt in onze aanpak op vernieuwing, kennisoverdracht en het bieden van praktische oplossingen. Wij staan u terzijde bij alle uitdagingen waar de lokale overheid mee te maken krijgt, zoals:

  • Cybersecurity
  • Slimme gemeenten en regio’s
  • Duurzaamheidsbeleid
  • Inzet van predictive data analyse
  • In control statement
  • Public Value
  • Financiering duurzaamheidsprojecten
  • Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV)
  • Doorlichting van begrotingen en financiële positie
  • Scenarioanalyse en doorrekenen van financiële consequenties
  • Projectcontrol
  • Onderzoeken door de gemeenteraad
  • Jaarrekeningcontrole
  • Fiscaal advies en subsidies
  • Het terugdringen van de (financieel) administratieve lastendruk en het aansluiten van beleid en uitvoering

   

 • Onderwijs

  Publieke verantwoording, governance en risicomanagement zijn speerpunten voor onderwijsbeleid. De onderwijssector is sterk in beweging. Deze instellingen worden steeds meer gezien als maatschappelijke ondernemingen die transparant moeten zijn in hun inzet van publieke middelen en kwaliteit van het primaire proces.

  Wilt u tijdig inspelen op toekomstige kansen en bedreigingen als gevolg van deze ontwikkelingen dan is deskundige ondersteuning onmisbaar. De specialisten van de sectorgroep Onderwijs helpen u hier graag bij.

  De laatste ontwikkelingen binnen de sector houden wij bij door onze brede cliëntenportefeuille, onze intensieve contacten met koepelorganisaties en het ministerie van OCW. Wanneer relevant, combineren wij onze expertise met diensten en producten op het gebied van audit en actuariaat, managementadvies, fiscaliteit en juridische zaken. 

  Recente inzichten

  EY - Citizen Today Magazine: Innovating to increase education access – editie maart 2017

  Citizen Today Magazine: Innovating to increase education access – editie maart 2017

  Een goede opleiding wordt al lange tijd gezien als een essentiële basis in het leven. Maar in veel landen staan onderwijssystemen onder druk. Hoe kan men blijven voldoen aan de stijgende vraag naar kwaliteit van het onderwijs? Welke rol speelt innovatie hierin?

  EY - Updates wet- en regelving Onderwijs

  Updates wet- en regelving Onderwijs

  Wat zijn de laatste updates wet-en regelgeving voor de sector Onderwijs?

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Neem contact op met

EY - Marita de Hair

Marita de Hair
Voorzitter Government & Public sector
+31 (0)88 - 407 4693

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze inzichten en rapporten, of uitgenodigd worden voor onze bijeenkomsten? Klik dan op de knop hieronder.

Houd mij op de hoogte


Public Value

EY - Public Value

Public Value is je license-to-operate. Het beschrijft zowel de maatschappelijke waarde als het vertrouwen van het publiek in jouw organisatie.


Publieke sector in control

EY - Publieke sector in control

Overheidsorganisaties hebben een uitdaging om hun bedrijfsvoering op orde te krijgen. EY kan u hierbij adviseren en ondersteunen.