The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Integrale doordecentralisatie van onderwijsvastgoed

Vanuit de zorgplicht zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. In samenspraak kan er gekozen worden om de verantwoordelijkheid van o.a. renovatie of vervanging van het schoolgebouw over te dragen aan schoolbesturen. Dit heet doordecentralisatie.

De kansen bij doordecentralisatie

Doordecentralisatie biedt veel kansen voor efficiëntie en effectiviteit, zowel voor gemeenten als scholen.

 • Schoolbesturen krijgen regie over eigen huisvesting, waardoor zij zelfstandiger beslissingen kunnen nemen en sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, zoals groei en krimp.
 • Financiële middelen voor nieuwbouw en onderhoud van huisvesting kunnen worden gecombineerd met als resultaat een optimalisatie van de financiën.
 • Gemeenten hebben duidelijkheid over de uitgaven voor onderwijshuisvesting.
EY - De kansen bij doordecentralisatie

Onze diensten

EY - Onze diensten

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is vaak een langdurig traject met een grote financiële impact en complexe governancestructuren waarbij diverse belangen spelen. Het uiteindelijk resultaat moet leiden tot beter onderwijs door middel van betere onderwijshuisvesting. Wij kunnen hierbij in alle facetten van dienst zijn. Of het nu vanuit huisvesting, financieel, juridisch, fiscaal of transactie perspectief is, EY is jouw integrale adviespartner.

Onze multidisciplinaire dienstverlening is gebaseerd op ervaringen die wij bij dergelijke trajecten hebben opgedaan. Bij veel grote en recente doordecentralisatietrajecten zijn wij betrokken geweest. Wij weten wat in welke specifieke situatie, wel of niet werkt en kunnen adviseren in het proces van de allereerste verkenningen tot en met de overdracht. Dit doen we zowel aan de zijde van de gemeente als de schoolbesturen.

Fiscaal

Financieel

Juridisch

Bij doordecentralisatie dient aan meerdere fiscale aspecten aandacht te worden besteed. Wij adviseren en helpen in de volgende aspecten:

 • Vennootschapsbelasting
  Voor de vennootschapsbelasting is de rechtsvorm waarin de doordecentralisatie vorm krijgt van belang. Als wordt gekozen om een coöperatie op te richten, wordt een vennootschapsbelastingrisico gelopen.
 • Overdrachtsbelasting
  De doorcentralisatie gaat mogelijk samen met de overdracht van het juridische en/of economische eigendom van onroerend goed. Hierover kan overdrachtsbelasting worden geheven.
 • Omzetbelasting
  In het doordecentralisatieproces kan omzetbelasting worden geheven doordat er verschillende betalingen worden verricht tussen beide partijen, waar mogelijk een prestatie tegenover staat. Hierdoor ontstaat er een risico voor (dubbele) btw-druk. Ook ontstaan kansen en risico’s op het gebied van btw-aftrek op bouwkosten en eigenbouwerschap.

Bovenstaande belastingkansen en -risico’s zijn bovendien vaak verweven. Wij geven de kansen en risico’s aan in uw specifieke situatie, helpen bij het voorkomen van de materialisatie van belastingrisico’s en het benutten van financiële kansen.

Bij doordecentralisatie maken schoolbesturen en gemeente verschillende financiële afspraken. Wij adviseren en ondersteunen o.a. bij de volgende onderwerpen:

 • De financiële haalbaarheid van de business case
 • De investeringen die in de toekomst worden verwacht
 • De waarde waartegen bestaande panden worden overgenomen
 • De prijs waartegen de gemeente de panden op een later moment eventueel terugkoopt
 • De uitgangspunten voor de bepaling van de kapitaallastenvergoeding
 • De gemeentegarantie ten behoeve van de financiering
 • Het financieringstraject met de Schatkist of met bank(en)

Voor de advisering baseren wij ons op beproefde financiële modellen die wij samen met u op maat maken. Daarnaast profiteert u van onze ervaring bij vergelijkbare trajecten, waardoor u in staat bent om uw onderhandelingspositie te versterken.

Ook denken wij mee over uw wensen van renovatie en/of nieuwbouw en het realiseren van een Integraal Huisvestingsplan.

De afspraken tussen de betrokken partijen moeten uiteraard vastgelegd worden in contracten. Deze contracten moeten duidelijk en correct worden opgesteld zodat voor alle partijen helder is welke taken bij hen behoren en welke risico’s bij welke partijen rusten. Dit proces kan complex zijn en moet in goede banen geleid worden.

Wij adviseren en helpen bij verschillende aspecten, waaronder:

 • Ondernemings- en commerciële aspecten
 • Overzicht creëren in complexiteit, meedenken over de beoogde contractstructuur en zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk en helder worden weergegeven.
 • Bestuursrecht
 • Begeleiding bij het in acht nemen van alle bestuursrechtelijke aspecten en het opstellen van de benodigde documentatie.
 • Notarieel
 • Advies over en de oprichting van eventuele nieuwe entiteiten en eventuele overdracht van vastgoed

Neem contact op

Wij helpen je om een passende oplossing te vinden. Neem nu contact op.

EY - Hubert Franke

Hubert Franke

EY REAS (Vastgoed / Financieel)

+31 (0)88 407 0804

EY - Daan Kerkhof

Daan Kerkhof

EY REAS (Vastgoed / Financieel)

+31 (0)88 407 2164

EY - Ralph Poulssen

Ralph Poulssen

EY Montesquieu (Financieel)

+31 (0)88 407 3525

EY - Steven Doorduijn

Steven Doorduijn

EY Montesquieu (Financieel)

+31 (0)88 407 6046

EY - Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

EY Tax (Overdrachtsbelasting)

+31 (0)88 407 8372

EY - Petra Pleunis

Petra Pleunis

EY Tax (Omzetbelasting)

+31 (0)88 407 3797

EY - Maarten Kuyt

Maarten Kuyt

EY Tax (Vennootschapsbelasting)

+31 (0)88 407 3867

EY - Inge van Marsbergen

Inge van Marsbergen

HVG Law

+31 (0)88 407 0276

EY HVG - Arditza de Groot

Arditza de Groot

HVG Law

+31 (0)88 407 1883