Gezondheidszorg

Onze multidisciplinaire benadering en specialistische kennis van de sector maakt ons een waardevolle gesprekspartner met hart voor uw zaak.

In een markt die zich kenmerkt door een snelstijgende zorgvraag en begrensde financiële mogelijkheden zien zorginstellingen zich geplaatst voor een taak waar zelfs de meest doorgewinterde ondernemer zich nog wel eens achter de oren zou krabben.

De spanning tussen vraag en aanbod, de veranderende regelgeving en de komst van nieuwe stakeholders dwingt u tot het nemen van strategische beslissingen om duurzame groei in uw bedrijfsvoering te integreren en kwalitatieve en efficiënte topzorg te garanderen. Terugkerende thema’s daarbij zijn:


 • Financiering en effectiviteit

  Nieuw potentieel voor duurzame resultaatverbetering

  Financiering van zorg is een dominant onderwerp. Zonder drastische hervormingen zullen de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg tot astronomische hoogten stijgen. Voor instellingen die durven investeren in procesoptimalisatie en kostenreductie zijn er echter volop kansen. Zoals:

  EY - stresstest EY stresstest
  Hoe percipiëren banken de financiële gezondheid van uw organisatie?

  EY - Fast Close Een optimaal afsluitproces met Fast Close

  EY - Kostenbesparen Kostenreductie en procesoptimalisatie
  Incasseren van het verbeterpotentieel

  EY - Patient Flow Tactisch Plannen / Integraal Capaciteitsmanagement
  De ontbrekende schakel tussen strategie en operationele uitvoering

   

 • Zorgvastgoed

  Van visie naar vastgoed

  Nu de vastgoedrisico’s door het nieuwe bekostigingssysteem volledig bij de zorginstellingen liggen, is een strategische benadering van het vastgoed, waarbij het in de zorg relatief nieuwe begrip ‘rendement’ een hoofdrol speelt van groot belang.

  Een goed strategisch vastgoedplan, opgesteld binnen de juiste maatschappelijke en economische context, biedt houvast voor elk vastgoedvraagstuk, hoe groot of klein ook. Wij bieden ondersteuning in het complexe geheel van:

  • Strategie en beleid
  • Risico- en haalbaarheidsanalyses
  • Business cases en financieringen
  • Interne vastgoedorganisatie
  • Fiscale en juridische vraagstukken
  • Waarderingen en transacties
  • Contracten en aanbestedingen
  • Verslaggeving

  Het verdient aanbeveling om in detail naar de mogelijkheden van de vastgoedportefeuille te kijken en innovatieve financieringsstructuren te onderzoeken. Daarbij zijn aspecten als waardecreatie, kosteneffectiviteit en risicoreductie essentieel. Een gestructureerde businesscase is daarbij een goed uitgangspunt.

   

 • Governance en duurzaamheid

  Transparant en in control

  Governance
  Het interne toezicht binnen zorginstellingen is een actueel thema. De Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen verplichten u verantwoording af te leggen over bestedingen en uw stakeholders verwachten expliciete en transparante informatie over risicomanagement en kwaliteit van zorg. Zorginstellingen moeten aantonen dat ze in control zijn en de transparantie-eisen worden almaar hoger.

  Onze visie en expertise
  Uiteraard bieden wij een breed pakket aan audit- en adviesdiensten en bezetten daarmee in de zorgmarkt de marktleiderspositie. Wij faciliteren een leergang voor commissarissen en toezichthouders in de zorg en participeren in de discussie over de omvang en opzet van het jaardocument.

  Jaarlijks onderzoeken wij de mate van transparantie die zorginstellingen bieden over het gevoerde beleid in hun jaardocument en publiceren de resultaten in onze benchmark Governance in de zorg.

  Duurzaamheid
  Duurzaamheid is meer dan alleen maar milieu. Het biedt kansen en bevordert innovatie, waardoor het een waardevol strategisch instrument is met een focus op waardecreatie.

  In de zorgsector kunnen we – mede op basis van een analyse van de meest relevante stakeholders – in kaart brengen wat de relevante duurzaamheidsthema’s voor instellingen zijn.

  De variëteit aan stakeholders staat garant voor een diversiteit aan informatiebehoeften die – indien men daaraan tegemoet komt – leidt tot omvangrijke jaarverslagen. U zult dus gerichte keuzes moeten maken ten aanzien van de onderwerpen die in de strategie en in het jaarverslag worden opgenomen.

  Maturity scan
  Speciaal voor de gezondheidszorg hebben wij een maturity scan ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen in welke mate duurzaamheid daadwerkelijk is verankerd in uw organisatie – in strategie, doelstellingen, uitvoering en de verslaggeving daarover.

  Deze scan is gebaseerd op bestaande criteria als de ISO 26000, OECD - en GRI richtlijn. Aan de hand van de uitkomsten kunt u gerichte keuzes maken voor het verder verankeren van duurzaamheid in uw organisatie.

   

 • Digital health

  Uw patiënt/cliënt centraal met digital health

  Digitale technologie gaat het businessmodel van de gezondheidzorg fundamenteel veranderen. Het gebruik van moderne digitale hulpmiddelen die overal en altijd beschikbaar zijn, raakt ook in de gezondheidszorg snel ingeburgerd.

  In de toekomst maakt de wijze waarop de patiënt/cliënt betrokken wordt bij zijn/haar gezondheid het verschil. De klantbeleving speelt hierbij een prominente rol.

  Lees hier meer over onze dienstverlening.

  Onze expertise