The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018

Rendement zorg stijgt ten koste van personeel

De winst van Nederlandse zorgaanbieders steeg in 2017 van 1,0% naar 1,8%. Werknemers aantrekken en behouden is de grootste uitdaging. Het personeelsverloop (13,3%) en verzuim (5,7%) stijgen naar alarmerende hoogte.

Een credit rating – een objectieve score voor financiële gezondheid – biedt de Nederlandse gezondheidszorg kansen om ambities te financieren. De gemiddelde rating van de gehele sector blijft, volgens onze eigen methodiek, met bbb+ score stabiel. UMC’s doen het met een rating van aaa het beste en de noordelijke provincies scoren met een rating van a- het hoogst

De totale financiering van de Nederlandse zorgsector bedraagt € 18,1 miljard. BNG is met een marktaandeel van 32% de grootste financier van de sector.

Ratings

Met een gemiddelde kwalificatie bbb+ kent de Nederlandse zorgsector een rating die interessant genoeg is voor investeerders om in te stappen. Of ze dat in de praktijk ook daadwerkelijk zullen doen, is afhankelijk van de beoordeling van de individuele instelling.

Zorgsector scoort ‘veilige’ rating

Rendement

Na jaren van daling vertoont het rendement in 2017 weer een stijgende lijn, naar 1,8%. Hoewel de terugval van het rendement naar 1% in 2016 een duidelijke aanwijsbare oorzaak had (nabetaling van onregelmatigheidstoeslag) is de herstelbeweging in 2017 groter dan het drukkende effect van die nabetaling. Tegelijkertijd is het zorgwekkend om te zien dat de sector worstelt met het aantrekken en behouden van de juiste werknemers.

Rendement neemt toe bij penibel personeelsplaatje

Aanbevelingen

Belangrijkste aanbevelingen

  • Nu de financiën weer op orde zijn, is het van belang om extra te investeren in personeel en digitale oplossingen. Dit is noodzakelijk om de zorg en de financiën ook in de toekomst op orde te houden.
  • Grootste risico’s voor de toekomst zijn een toenemend verzuim en verloop. Verlaag werkdruk, vergroot plezier en aantrekkelijkheid om verzuim en verloop te beheersen. De overheid is mede aan zet om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen zoals nu wordt gedaan voor de ouderenzorg.
  • Vergroot aandacht voor talentmanagement om goed personeel te behouden.
  • Een groot deel van de rendementen komt nog steeds uit zorgvastgoed. Vergroot de aandacht voor de zorgexploitatie nu de vastgoedexploitatie onder druk komt te staan door het vervallen van de normatieve huisvestingscomponent.
  • Kies voor samenwerking in de regio. Verdeel zorgaanbod: dichtbij huis als het kan, ver weg als het moet.

Benchmark op maat

Hoe scoort uw zorginstelling ten opzichte van andere instellingen?

Wilt u een specifiek rapport waarin we uw instelling benchmarken ten opzichte van andere instellingen in uw subsector, geef dan via deze link uw gegevens én de manier van vergelijken (bijvoorbeeld per subsector, omzetklasse, provincie) door. Wij maken voor u een benchmarkrapport dat wij persoonlijk met u bespreken.

Contact

EY - Rob Leensen

Rob Leensen

Partner
+31 6 2908 3435
EY - Ralph Poulssen

Ralph Poulssen

Associate partner
+31 6 5544 3300
EY - Edwin Weststrate

Edwin Weststrate

Senior manager
+31 6 2908 4281