The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Rendement zorg stijgt ten koste van personeel

Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Voor het eerst in vier jaar daalt de sectorrating van Nederlandse zorgaanbieders van bbb+ naar bbb. Een alarmerende toename van het ziekteverzuim (5,9%) en personeelsverloop (15,7%) vormen de belangrijkste oorzaken voor deze daling. Het gevolg? De inzet van personeel niet in loondienst is hoger dan ooit (7,1%).

Een credit rating – een objectieve score voor financiële gezondheid – biedt de Nederlandse gezondheidszorg kansen om ambities te financieren en zorginnovaties te realiseren. Ondanks de daling van de sectorrating scoort de Nederlandse zorg nog net voldoende om de interesse te wekken van investeerders. UMC’s en RIBW’s doen het met een rating van aa respectievelijk a het beste.

Naast verzuim en verloop wordt de daling in de sectorrating ingegeven door dalende rendementen van Nederlandse zorgaanbieders. Het rendement van de zorgsector als geheel is in 2018 gezakt naar 1,6%.

De totale financiering van de Nederlandse zorgsector bedraagt € 17,6 miljard. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt hierbij een belangrijke opmars als financier voor zorginstellingen.

Download

Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Managementsamenvatting

Ratings

Met een gemiddelde kwalificatie bbb scoort de Nederlandse zorgsector een rating die nog net interessant genoeg is voor investeerders om in te stappen. Of ze dat in de praktijk ook daadwerkelijk zullen doen, is afhankelijk van de beoordeling van de individuele instelling.

Zorgsector scoort ‘veilige’ rating

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Rating zorgsector daalt een ‘notch’ naar bbb als gevolg van operationele uitdagingen  

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Dalende ratings in de noordelijke provincies richting Nederlands gemiddelde, alleen Zeeland stijgt Een opvallende daling van de rating in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland door druk op de operationele prestaties.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Topklinische en algemene ziekenhuizen zijn de enige stijgers, UMC’s dalen naar aa, subsectoren bewegen meer naar elkaar toe  

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Ratings variëren van b- tot aaa. Gemiddelde rating is bbb en scoort daarmee nog net aan de goede kant van het spectrum (investment grade) De eerder waargenomen ‘normaalverdeling’ is iets meer afgevlakt. Gemiddelde rating is bbb. Meest voorkomend rating is bbb-.

Rendement

Het rendement van Nederlandse zorgaanbieders vertoont in 2018 een lichte daling naar 1,6%. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn toenemend verzuim en verloop met als gevolg de hoogste inzet aan externe arbeidskrachten ooit, met name in de Randstad.

Rendement neemt af bij penibel personeelsplaatje

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Rendement daalt naar 1,6% In 2016 heeft de nabetaling ORT over verlofdagen impact gehad op het rendement. Vanaf 2017 zien we weer meer gangbare en acceptabele rendementsniveaus.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Solvabiliteit houdt stijgende lijn vast en bereikt comfortabele 33,4% Een toenemende solvabiliteit van de sector als geheel sluit ruimschoots aan bij de normen die banken stellen. Naast rendement zorgen stelselwijzigingen VGO en balansverkortingen voor een verbeterde solvabiliteit.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Verzuim loopt verder op naar recordhoogte van 5,9% en stijgt daarmee vijf achtereenvolgende jaren Door alsmaar toenemende werkdruk (administratieve regeldruk) blijft het verzuim onverminderd doorstijgen.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Personeelsverloop maakt een forse sprong naar 15,8% en staat daarmee op hoogste niveau van de laatste jaren Stijgende werkdruk zorgt ook voor een toename van het verloop tot recordniveau.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Kosten van PNIL zijn het hoogst in de Randstedelijke provincies In sommige provincies wordt bijna 10% van de totale personeelskosten uitgegeven aan het inhuren van externe arbeidskrachten.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Er is een duidelijke correlatie tussen verzuim en kosten van PNIL De kosten van PNIL nemen jaarlijks toe en vertonen een directe correlatie met het verzuim.

Financiering

BNG blijft met afstand marktleider in langlopende schulden zorgsector

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Langlopende leningen ultimo 2018 naar financier

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019

Investment grade ongeborgde langlopende leningen ultimo 2018 naar financier

Benchmark op maat

Hoe scoort uw zorginstelling ten opzichte van andere instellingen?

Wilt u een specifiek rapport waarin we uw instelling benchmarken ten opzichte van andere instellingen in uw subsector, geef dan uw gegevens én de manier van vergelijken (bijvoorbeeld per subsector) door. Wij maken voor u een benchmarkrapport dat wij persoonlijk met u bespreken.

Contact

EY - Rob Leensen

Rob Leensen

Partner
+31 6 2908 3435
EY - Ralph Poulssen

Ralph Poulssen

Associate partner
+31 6 5544 3300
EY - Edwin Weststrate

Edwin Weststrate

Senior manager
+31 6 2908 4281

Ratings

Met een gemiddelde kwalificatie bbb scoort de Nederlandse zorgsector een rating die nog net interessant genoeg is voor investeerders om in te stappen. Of ze dat in de praktijk ook daadwerkelijk zullen doen, is afhankelijk van de beoordeling van de individuele instelling.

Zorgsector scoort ‘veilige’ rating

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Rating zorgsector daalt een ‘notch’ naar bbb als gevolg van operationele uitdagingen

 

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Dalende ratings in de noordelijke provincies richting Nederlands gemiddelde, alleen Zeeland stijgt

Een opvallende daling van de rating in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland door druk op de operationele prestaties.

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Topklinische en algemene ziekenhuizen zijn de enige stijgers, UMC’s dalen naar aa, subsectoren bewegen meer naar elkaar toe

 

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Ratings variëren van b- tot aaa. Gemiddelde rating is bbb en scoort daarmee nog net aan de goede kant van het spectrum (investment grade)

De eerder waargenomen ‘normaalverdeling’ is iets meer afgevlakt. Gemiddelde rating is bbb. Meest voorkomend rating is bbb-.

Financiering

BNG blijft met afstand marktleider in langlopende schulden zorgsector

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Langlopende leningen ultimo 2018 naar financier

EY - Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018

Investment grade ongeborgde langlopende leningen ultimo 2018 naar financier