Media & Entertainment

Zakendoen in een digitale wereld

In een branche die synoniem is met creativiteit en innovatie ligt de lat voor uitmuntende bedrijfsprestaties hoog. Voor uw onderneming is het zaak om zich steeds weer nieuwe technologie eigen te maken, nieuwe distributiemodellen te ontwikkelen en tegemoet te komen aan de wensen van de veeleisende en mondige consument.

Tegelijkertijd is het van belang om de kosten in de hand te houden, de verwachtingen van uw stakeholders te overtreffen en aan nieuwe wet- en regelgeving te voldoen.

Zodra u de ene uitdaging het hoofd hebt geboden, doemt er alweer een andere op.

Het Global Media & Entertainment Center van EY kan u hierbij van dienst zijn. Wij beschikken over een mondiaal team van 7.500 Media & Entertainment-professionals die over diepgaande vaktechnische ervaring beschikken ten aanzien van Assurance-, Tax-, Transactions- en Advisory-dienstverlening aan de grote namen in deze branche.

De professionals in ons netwerk werken overal ter wereld samen, onder andere door kennis uit te wisselen, zodat zij consistente en hoogwaardige diensten kunnen leveren en onze leidende marktpositie optimaal kunnen benutten om u snel en betrouwbaar van praktische informatie te voorzien.

Met onze ondersteuning kunt u optimaal omgaan met de belangrijkste zaken die vandaag de dag in de wereld van media en entertainment (M&E) spelen, zoals:

 


 • Nieuwe bedrijfsmodellen invoeren

  De snel veranderende digitale markt stelt nieuwe eisen aan systemen en processen. Veel M&E-ondernemingen hanteren bij de beoordeling van hun infrastructuur, voor zowel nieuwe als oude bedrijfsmodellen, een top-downbenadering. Voor veel van hen luidt de conclusie dat de organisatie, processen en hulpmiddelen niet zijn opgewassen tegen hun taak: het ondersteunen van de nieuwe digitale bedrijfsmodellen.

  Wij helpen onze cliënten om:

  • processen en een organisatorische infrastructuur te ontwikkelen die zo flexibel is dat het tempo van de digitale innovatie kan worden bijgehouden;
  • systemen, processen en bedrijfsbeleid, ten aanzien van zowel traditionele als digitale platforms, opnieuw tegen het licht te houden en te verbeteren;
  • IP-beheersystemen op te zetten die de gehele levenscyclus bestrijken met betrekking tot contractbeheer, rechten en royalty’s;
  • van een rechtenbeheersysteem gebruik te maken waarmee wordt bijgehouden welke content wanneer, waar en in welk format mag worden gebruikt;
  • rechtenbeheersystemen te automatiseren, zodat producten sneller op de markt kunnen worden gebracht en het risico op contractbreuk wordt verlaagd;
  • zich op digitaal toeleveringsbeheer te richten, zodat eigen mediabezittingen snel gevonden en via mediaplatforms verspreid kunnen worden; en/of
  • meer gegevens vast te leggen, om zo nieuwe bedrijfsmodellen te ondersteunen en een beter onderbouwde besluitvorming mogelijk te maken.

   

 • Kostendiscipline volhouden

  Nu bedrijfsmodellen voortdurend vernieuwd worden, staan M&E-ondernemingen stil bij de vraag hoe de eigen organisatiestructuur moet worden aangepast. Daarbij kijken zij niet slechts naar hoe zij hun activiteiten uitvoeren, maar ook naar welke ze uitvoeren – de activiteiten waarbij hun kernproducten en –merken behouden blijven.

  Ook zijn er ondernemingen die nagaan welke interne processen beter via outsourcing of andere regelingen kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dat invloed heeft op hun kernassortiment producten en diensten.

  Wij helpen onze cliënten om:

  • initiatieven voor kostenbeheersing te beoordelen en zo de waarde voor de onderneming te verhogen;
  • over te gaan op outsourcing, co-sourcing en/of shared services; en/of
  • planningen en prognoses op basis van scenario’s op te stellen om zo kostenefficiënter te werk te gaan.

   

 • Groeien op opkomende markten

  Nu de ontwikkelde markten volwassen zijn geworden, zijn M&E-ondernemingen op zoek naar nieuwe groeikansen. Veelal worden die gevonden op opkomende markten als de BRIC-landen en de zogenoemde next eleven (N11).

  De opkomende markten nemen een steeds groter gedeelte van de economische productiviteit voor hun rekening. De verwachting is dat zij in de toekomst de drijvende kracht achter de wereldeconomie zijn.

  Tegen de achtergrond van een groeiende middenklasse, die steeds meer aan media-activiteiten uitgeeft, besteedt het management van wereldwijd opererende M&E-ondernemingen steeds meer tijd aan het inventariseren van de kansen op opkomende markten.

  De vele kansen die zich aandienen, gaan evenwel gepaard met forse risico’s en uitdagingen. Die kunnen uiteenlopen van concurrentie ter plaatse, een gebrekkige corporate governance, fraude en corruptie tot een tekortschietende bescherming van intellectuele eigendom.

  Ons mondiale team kan u terzijde staan, zodat u uw weg op deze markten vindt en kansen kunt benutten terwijl u de risico’s tot een minimum beperkt.

   Contact

EY - Peter van Herrewegen

Peter van Herrewegen
+31 (0)6 2125 1155

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Decoding the Dutch digital home 2019

EY - Decoding the Dutch digital home 2019

Een van de opvallendste resultaten uit ons onderzoek naar het digitale huishouden van nu, is de groeiende digitale kloof tussen jongeren en ouderen.