Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Verbeter uw sturing met het Key Control Dashboard

 

Een goede borging van risico’s zorgt ervoor dat u uw strategie realiseert. Wij helpen u daar graag bij.

Integrale benadering van sturing en beheersing is wenselijk
Corporaties hebben een scala aan doelstellingen. Hierdoor bestaat  het risico dat het overzicht verloren raakt en sturing en beheersing niet integraal benaderd worden. De sturing en beheersing is hierdoor in de praktijk vaak minder effectief en de informatievoorziening onvolledig of onjuist.

Ook is het toezicht dan minder effectief, waardoor u onnodig risico loopt. In onze visie dient daarom sprake te zijn van een integrale sturing en beheersing van alle door de corporatie gestelde volkshuisvestelijke en ondersteunende doelstellingen en de daarmee samenhangende risico’s.

Onze aanpak professionaliseert sturing en beheersing
Het is voor woningcorporaties een uitdaging om alle aspecten in de juiste samenhang de juiste aandacht te geven. Daarom hebben wij een visie en aanpak ontwikkeld voor het verbeteren en professionaliseren van  interne sturing, beheersing en toezicht. Onze aanpak besteedt aandacht aan de volgende aspecten:

  • In kaart brengen van de belangrijkste risico’s en kritische processen.
  • Koppelen van risico’s aan strategische doelstellingen.
  • Integraal benoemen en beheersen van risico’s.
  • Naleven wet en regelgeving.
  • Inrichten van governance rondom interne controle/beheersing.
  • Ontwikkelen van managementrapportages.
  • Proces- en controloptimalisatie.
  • Trainingen op het gebied van risicomanagement en AO/IC.

Het is uiteraard afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen welke aspecten worden uitgewerkt.

Onze visie en aanpak wordt ondersteund door een praktisch instrument
Het Key Control Dashboard (KCD) is een instrument dat helpt bij het gestructureerd inrichten en bewaken van de interne sturing, beheersing én toezicht. Het KCD faciliteert ook samenwerking bij de inrichting en uitvoering. Het is daarom te zien als het sluitstuk op uw interne beheersing en sturing. Bekijk onze brochure voor meer informatie over onze aanpak (pdf, 299kb). 

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

Maarten Nieland
+31(0)88-4071373