Telecommunications

Telecommunicatie: technologie die de samenleving transformeert

Telecombedrijven leren steeds beter hoe zij de vereiste aanpassing aan de ontwikkelingen in technologie en regelgeving kunnen combineren met transparantie, klantinnovatie en nieuwe diensten. En u? Of u nu uw bedrijfsmodel wilt aanpassen of uw marktaandeel wilt vergroten, wij maken onze beloften waar en leiden u naar een koppositie waar het gaat om innovatie.

Profiteer van onze sectorspecifieke kennis over opkomende en steeds prominentere in vraagstukken in de telecommunicatie:


 • De groei van het mobiele geld

  Nu de telecommunicatiesector zich opmaakt voor een nieuwe groeiagenda neemt het belang van mobiele gelddiensten meer dan ooit tevoren toe.

  Uit de versnelde ontwikkeling van mobiele overboekingsdiensten, naast mobiele betaaldiensten, blijkt steeds meer dat mobiele telefonie kan leiden tot een transformatie van het geldverkeer dankzij:

  • lagere kosten;
  • meer gebruiksgemak; en
  • beperking  van het frauderisico.

  Het is veelzeggend dat veel van 's werelds meest succesvolle telecomdiensten hun oorsprong vinden in de ontwikkelde Aziatische economieën – waar mobiele draadloze diensten sterk zijn ingeburgerd – naast bijvoorbeeld de overboekingsdiensten in opkomende markten zoals de Filippijnen en Kenia.

  Op veel ontwikkelde markten, daarentegen, zijn veel kansen nog onbenut. Hier is de financiële inclusie groter en bestaat ook een grotere diversiteit aan betaalmethoden.

  Uiteindelijk zullen alle spelers in deze sector prioriteit moeten geven aan flexibiliteit – in de wijze waarop zij klanten benaderen, diensten lanceren en hun stakeholders bedienen. De mobiele telefoon draagt immers sterk bij aan de efficiency zoals die in het betaalverkeer door de klant wordt ervaren en biedt ook nieuwe voordelen qua informatievoorziening en locatiegevoeligheid.

   

 • De behoefte aan gegevensbescherming en -beveiliging neemt toe

  Privacy is voor veel telecombedrijven nog altijd een heel wezenlijk vraagstuk dat steeds complexere uitdagingen met zich meebrengt. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien de gigantische hoeveelheden klantgegevens die deze bedrijven vastleggen en opslaan.

  Die volumes – en het gevoeligheidsniveau van de betreffende gegevens – zijn alleen maar verder gestegen als gevolg van nieuwe diensten, de voortschrijdende digitalisering van informatie en de toegankelijkere en steeds goedkopere digitale opslagmogelijkheden. Het eind van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.

  Meer in algemene zin zullen telecombedrijven, naarmate zij investeren in een steeds hechtere wederkerige relatie met hun klanten, ook steeds afhankelijker worden van klantgegevens. Daarmee zullen dus ook de risico’s toenemen. In veel landen is de bestrijding van illegale file sharing inmiddels op gang gekomen. Er zijn echter zoveel partijen bij betrokken dat de discussie vaak ten koste gaat van een eenduidig beleid.

  Het is zaak dat telecombedrijven in nauwe samenwerking met overheden hun verantwoordelijkheden definiëren op terreinen als terrorismebestrijding en content voor kinderen, en dat zij met leveranciers en partners de handen ineen slaan om privacy- en beveiligingskwesties in nieuwe servicedomeinen als cloud computing en mobiele apps aan te pakken.

  Met onze aanpak – gestoeld op sectorspecifieke deskundigheid en gericht op meetbare en duurzame resultaten – begeleiden wij u in het traject van succesvolle aanpassing.

   

 • Een sector in een overgangsfase

  Wij zijn momenteel getuige van een ware transformatie in de telecomindustrie. Voor veel van de nieuwe digitale platforms, tools en cycli die nu ontstaan, zijn nog geen eenduidige regels voorhanden.

  Meer nog dan in andere sectoren is het voor spelers in de telecomindustrie dan ook essentieel voor het voortbestaan – en het succes – om zich te verzekeren van een strategisch en toekomstgericht bedrijfsmodel. De grote omwentelingen in de sector brengen immers uitdagingen, risico’s en kansen van een ongekende omvang met zich mee.

  De constante druk van nieuwkomers op de markt maakt het voor gevestigde spelers cruciaal om de concurrentie steeds een stap voor te blijven, bijvoorbeeld door te investeren in de allernieuwste technologieën en alternatieve structuren voor network sourcing.

  Wij helpen u effectief te concurreren in een veranderend landschap.

 • Risico’s beheersen en kansen grijpen

  Ondanks – of in sommige gevallen juist dankzij – de aanhoudende onzekerheid en volatiliteit in de wereldeconomie doen er zich voor telecombedrijven bijzondere kansen voor. Het vermogen van individuele bedrijven om die kansen aan te grijpen, is sterk afhankelijk van de vraag of zij in staat zijn om de eigen risico’s te onderkennen en te beheersen. Een groeistrategie is alleen echt duurzaam als ze wordt ondersteund door een solide risicobeheersing.

  Nieuwe kansen dienen zich aan, maar alleen voor bedrijven die bereid zijn risico’s te nemen en gedurfde beslissingen te nemen.

   Contact

EY - Peter van Herrewegen

Peter van Herrewegen
+31 (0)6 2125 1155

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Decoding the Dutch digital home 2019

EY - Decoding the Dutch digital home 2019

Een van de opvallendste resultaten uit ons onderzoek naar het digitale huishouden van nu, is de groeiende digitale kloof tussen jongeren en ouderen.