Kansen creëren in moeilijke tijden

  • Share

De marktkapitalisatie en de activawaarderingen nemen af. De energie- en grondstofprijzen schommelen. Milieuvraagstukken en politieke problemen zetten bedrijven nog meer onder druk. De machtskloof tussen ontwikkelde en opkomende landen wordt kleiner.

Overheden grijpen meer dan ooit in om de consumptie te stimuleren en het vertrouwen te herstellen. Toch bereiden de meeste bedrijven zich voor op nog moeilijkere tijden.

Maar tegenspoed biedt ook kansen – en het wereldwijde netwerk van EY helpt u om de kansen voor uw bedrijf te ontdekken. Ongeacht of uw bedrijf sterk en gezond is, onder druk staat of moeilijke keuzes moet maken, wij begeleiden u hierbij. We vinden samen met u de financiële, strategische en operationele oplossingen die uw liquiditeit, financiële flexibiliteit en het rendement voor uw stakeholders verbeteren. Samen met u bouwen wij aan een duurzaam bedrijf – op korte en lange termijn.


Klinkende investeringsresultaten ondanks negatief sentiment

In 2015 trok Nederland een recordaantal buitenlandse investeringsprojecten aan, maar dalend investeerdersvertrouwen is reden tot zorg. Dit blijkt uit onze Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016.

Europese attractiveness onderzoek toont veerkracht

In 2015 trok Europa een recordaantal buitenlandse investeringen aan, zelfs tijdens de migratiecrisis en de trage groei. Bekijk trends per sector, per stad en meer.