The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Nederland blijft overtuigen als investeringsland

Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018

Het vertrouwen van internationale investeerders in het Nederlandse vestigingsklimaat is dit jaar verder toegenomen. Dit blijkt uit de resultaten van de Barometer Nederlands vestigingsklimaat, ons jaarlijks rapport dat onderzoek doet naar de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse investeerders.

De barometer maakt deel uit van EY’s global economic program: EY’s Attractiveness Survey. Een breed programma dat verbanden legt tussen belangrijke onderwerpen als het startupklimaat, fiscaal klimaat, digitaal vestigingsklimaat en Brexit.

Belangrijke troeven van Nederland zijn kwaliteit van leven, infrastructuur en het opleidingsniveau van werknemers. De waardering voor het Nederlandse fiscale klimaat is inmiddels naar recordhoogte gestegen. Ook de centrale ligging in Europa, de politieke stabiliteit en de sterke financiële sector zijn punten waarmee ons vestigingsklimaat scoort.

 

Key findings

 • In Nederland daalt het aantal investeringen van 409 naar 339. Daarmee is 2017 het op drie na beste investeringsjaar sinds 2010.
 • Het vertrouwen in het Nederlands vestigingsklimaat is verder toegenomen.
 • Amsterdam is de meest aantrekkelijke Nederlandse stad voor buitenlandse investeerders.
 • Brexit: Het Verenigd Koninkrijk blijft aantrekkelijk ondanks de naderende Brexit. Van de bedrijven die voornemens zijn hun activiteiten te verplaatsen (20%), overweegt 13% Nederland als vestigingsplaats.
 • Fiscaal klimaat: Het vertrouwen van internationale investeerders in het behoud van het Nederlandse fiscale klimaat bevindt zich op recordniveau.
 • Digitaal vestigingsklimaat: De waardering voor de Nederlandse digitale infrastructuur is licht achteruitgegaan, terwijl de internationale investeerders de digitale sector wel als de belangrijkste groeimotor voor de Nederlandse economie zien.
 • Startupklimaat: 67% van de investeerders is goed te spreken over ons klimaat voor startups, maar dit percentage lag niet eerder zo laag.

Startupklimaat

 • Focus op het aantrekken van R&D-investeringen. Het ondersteunen van hightechindustrieën en innovatie is volgens investeerders een belangrijke pijler voor Nederland om haar concurrentiepositie in de wereldeconomie te behouden.
 • Hoewel 67% van de investeerders goed te spreken is over ons klimaat voor startups, lag dit percentage niet eerder zo laag. Zet daarom in op onderwijs en training op het gebied van nieuwe technologie – op alle opleidingsniveaus en voor alle leeftijden. Stimuleer hierbij creativiteit en innovatie. En help Nederlandse startup ondernemers met netwerken en zichtbaarheid in het buitenland.
 • Onbekend maakt onbemind. Positioneer Nederland als een sterk merk voor startups en versimpel de fiscale regelingen en procedures voor startups.
“Als land zijn we toe aan een nieuwe positionering. We hebben meer hightech dan Duitsland. Dat lijkt mij iets om onder de aandacht te brengen.”
- Prins Constantijn van Oranje-Nassau, speciaal gezant van StartupDelta

 

Internationale handelsrelaties en Brexit

 • Het grootste aandeel investeerders in Nederland is afkomstig uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en verschillende Aziatische landen. Handelsmissies spelen daarbij een cruciale rol. Investeer in goede relaties met politieke beslissers en bedrijven in deze landen om de handelsbetrekkingen te behouden en te verstevigen.
 • 20% van de bedrijven met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk geeft in het kader van de naderende Brexit aan dat zij van plan zijn activiteiten naar andere landen te verplaatsen. Bij ruim 13% van deze bedrijven staat Nederland op de shortlist als land van mogelijke vestigingslocaties. Zet specifiek in op het aantrekken van deze bedrijven.
 • Zorg voor meer bekendheid van het Nederlandse fiscale klimaat bij bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd door middel van een gecoördineerde aanpak van marketing, acquisitie en investor development.
 • Streef naar een totaalpakket aan fiscale maatregelen die het voor investeerders aantrekkelijk maakt zich in Nederland te vestigen. Belangrijke elementen van dit totaalpakket zijn: vereenvoudiging van het belastingstelsel, verlaging van het opstaptarief en maximum tarief in de vennootschapsbelasting en fiscale incentives voor R&D en innovatie activiteiten.
 • Het hoger onderwijs geldt als kweekvijver voor Nederlands toptalent en speelt daarom een essentiële rol bij de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat. Richt de pijlen op een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven en zorg voor omgeving waarin studenten zich in de brede zin van het woord kunnen ontwikkelen (creativiteit, innovatie, etc.).
“We moeten er voor waken dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn. Een heldere fiscale horizon vanuit de politiek, daar is het bedrijfsleven bij gebaat.”
- Jos Kruisman, tax director Europe & AMEA bij Mexichem

 

Digitale infrastructuur

 • De digitale sector wordt genoemd als de belangrijkste groeimotor voor de Nederlandse economie in de komende jaren. Investeer in (duurzame) digitale infrastructuur en zorg voor stabiele betrouwbare (stroom)voorzieningen. En bovenal zorg dat er voldoende talent opgeleid wordt en dat er een overheidsklimaat is waarbinnen innovaties goed gedijen, en waarin regelgeving, lastendruk en incentives een positieve bijdrage leveren.
 • De promotie van ‘Nederland als logistieke hub binnen Europa’ is traditioneel een van de pijlers van het Nederlandse vestigingsklimaat. Blijf hierin investeren en ondersteun de Nederlandse mainports om de koppositie te behouden.
 • Transport en distributie neemt een belangrijke tweede positie in als het gaat om het creëren van het gemiddeld aantal banen per investering. Zorg voor voldoende geschikte bouwgrond en beschikbaar personeel (specifiek in de regio’s rondom Venlo, Amsterdam en Eindhoven) om verdere groei voor deze sector mogelijk te maken.
 • De toenemende (technologische) innovatie en het sneller integreren van deze vernieuwingen vraagt van zowel Nederlandse bedrijven als van de overheid een groter aanpassingsvermogen. Zorg voor efficiëntere en effectievere besluitvorming in ICT en digitale infrastructuur, en voor versnelde procedures rondom wet- en regelgeving.
“We zijn klein genoeg om nieuwe initiatieven snel op te pakken en groot genoeg om te zien dat iets potentie heeft.”
- Mark Bressers, directeur Digitale Economie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Contact

EY - Ingrid Allemekinders

Ingrid Allemekinders

Partner - Tax
EY - Marije van Huis

Marije van Huis

Manager International Location Advisory Services
EY - Erik de Heer

Erik de Heer

Senior manager tax en EYnovation™ leader bij EY
EY - Barend van Doorn

Barend van Doorn

Partner EY Advisory, digital lead EY Nederland
EY - Caspar Jansen

Caspar Jansen

Senior manager indirect tax en Brexit-expert bij EY