The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

“Digitalisering gaat ons helpen compliant te zijn”

Interview digitale infrastructuur

 

Mark Bressers, Directeur Digitale Economie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mark Bressers, Directeur Digitale Economie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Barend van Doorn, Partner EY Advisory, Digital lead EY Nederland

Barend van Doorn, Partner EY Advisory, Digital lead EY Nederland

 

Ons vestigingsklimaat staat er goed op, maar dat betekent niet dat het af is. Volgens Mark Bressers, directeur Digitale Economie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, moeten we erin blijven investeren, onder andere voor het behoud van scaleups. Hij zegt dit in een gesprek met Barend van Doorn, partner EY Advisory en digital lead EY Nederland.

Barend van Doorn: “Hoe beoordeel jij ons digitale vestigingsklimaat?”

Mark Bressers: “Volgens mij is het zonder meer goed. We hebben een uitstekende digitale infrastructuur, mede daardoor zijn Nederlanders bijzonder tech-savvy en vervult ons land een rol als internationaal living lab voor nieuwe, innovatieve toepassingen. We zijn klein genoeg om nieuwe initiatieven snel op te pakken en groot genoeg om te zien dat iets potentie heeft.”

Barend van Doorn: “Ik herken wat je zegt. Nederland is volgens mij een prima pilotland voor buitenlandse partijen. Heb jij landen op je netvlies die je als voorbeeld beschouwt?”

Mark Bressers: “Kijk je naar de Global Competitive Index dan kom je uit bij een land als Singapore, maar dat is een heel ander type land. Ik wijs nog maar eens op de triple helix in ons polderland, waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen snel in staat zijn om gezamenlijk projecten op te tuigen. Ik zou niet weten in welk ander land ze dat op die manier voor elkaar krijgen.”

Barend van Doorn: “Welke landen gelden wat jou betreft als belangrijkste concurrenten voor Nederland om ICT-bedrijvigheid binnen te halen?”

Mark Bressers: “Dan denk ik toch aan Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Overigens heb ik helemaal geen aanwijzingen dat we het op bepaalde onderdelen slechter doen dan die landen.

We doen het dikwijls juist beter, met name op de punten die ik al noemde. Bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven geldt ICT als een van de belangrijkste.”

Barend van Doorn: “Zoals de digitale infrastructuur. Uit ons onderzoek voor de Barometer Nederlandse Vestigingsklimaat blijkt dat de waardering voor de digitale infrastructuur licht afneemt. Bij mijn klanten merk ik daar echter niets van en zelf zie ik evenmin indicaties die daarop wijzen. Hoe zie jij dat?”

Mark Bressers: “Ik zie die indicaties ook niet. Op de verschillende ranglijstjes staan we met onze digitale infrastructuur overal al op de eerste plaats, dus veel beter kan het niet. Het kan zijn dat de onderlinge verschillen wat kleiner worden. Dat is dan eens te meer een reden om te blijven investeren in connectiviteit en de digitale infrastructuur.”

Barend van Doorn: “In Nederland groeit de mediasector als kool en loopt internationaal voorop. Voorheen hadden we grote sectoruitgeverijen, als Reed Elsevier en Wolters Kluwer. Inmiddels zijn dat al helemaal geen Nederlandse bedrijven meer. Hoe kunnen wij voorkomen dat onze innovatieve bedrijven zoals Adyen en Booking.com ook de benen nemen naar het buitenland?”

Mark Bressers: “Voor veel van deze digitale bedrijvigheid geldt: the winner takes it all. Cruciaal voor deze bedrijven is dat ze snel vaart kunnen maken en opschalen. Dan moet je ze dus voldoende toegang tot kapitaal en netwerken van investeerders kunnen bieden. Heel belangrijk is ook dat ze de juiste werknemers kunnen aantrekken. Dat is een belangrijke uitdaging voor Nederland.”

Barend van Doorn: “Dat herken ik heel goed. Voor het bemensen van sommige teams van de adviestak van EY moeten we echt de grens over omdat we het talent met de juiste competenties hier niet vinden.

Een ander punt van zorg is regelgeving. De nieuwe privacywetgeving GDPR rijdt bedrijven die zich bezighouden met big data behoorlijk in de wielen. Sterker nog: die privacywetgeving kan haaks staan op de regels tegen witwassen. In mijn praktijk zie ik bedrijven daar mee worstelen. Hoe kan de overheid de BV Nederland hier de helpende hand bieden?”

Mark Bressers: “Specifiek voor de AVG zijn er diverse ondersteuningstools ontwikkeld zoals de AVG-regelhulp. Daarnaast zie ik dat veel brancheorganisaties goed werk verrichten bij de ondersteuning van hun achterban.

Los hiervan is het natuurlijk zo dat ook een nieuwe digitale wereld vraagt om nieuwe regelgeving. Dat is onze uitdaging. Qua regulering is de digitale transitie een buitengewoon complexe zaak. Want je wilt publieke belangen kunnen blijven borgen, zonder dat innovatie op slot wordt gezet. Dat vraagt om innovatieve regelgeving en experimenteerruimte.”

Barend van Doorn: “Door de toenemende regelgeving is er een noodzaak o.a. bij banken om de compliance-afdelingen fors te laten groeien om alle regelgeving te kunnen voldoen, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?”

Mark Bressers: “Daarom moeten we ook bereid zijn om sommige regels op te heffen en te streven naar Europese harmonisering. Bovendien biedt digitalisering ook kansen om juist beter compliant te zijn aan complexe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door data te delen en gebruik te maken van artificial intelligence.

Barend van Doorn: “Hoe kunnen wij de overheid helpen?”

Mark Bressers: “We zijn verschillende initiatieven op het gebied van digitalisering gestart, zoals het strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe. Daarnaast lopen er vanuit het Topteam ICT meerdere publiek-private samenwerkingsprojecten op het terrein van Kennis en innovatie. Wij nodigen zoveel mogelijk geïnteresseerde partijen uit op om hieraan mee te doen.”

Barend van Doorn: “Die handschoen pakken wij vanzelfsprekend graag op.”