The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

“Laat zien hoe innovatief tulpen eigenlijk zijn”

Interview startupklimaat

 

Prins Constantijn van Oranje-Nassau, Speciaal gezant van StartupDelta

Prins Constantijn van Oranje-Nassau, Speciaal gezant van StartupDelta

Erik de Heer, Senior manager Tax, EYnovationTM leader bij EY

Erik de Heer, Senior manager Tax, EYnovation™ leader bij EY

 

Prins Constantijn is sinds twee jaar speciaal gezant van StartupDelta. Zijn missie is om van Nederland het meest aantrekkelijke startupland van Europa te maken.

Of ons land daarvoor in zijn ogen ondernemend genoeg is, vertelt hij aan senior tax manager Erik de Heer van EY, tevens leider van EYnovationTM, een EY programma speciaal voor startups en scaleups.

Prins Constantijn: “Ik merk dat er nu echt momentum is voor startups in Nederland. Ik word van alle kanten benaderd door mensen die fondsen willen opzetten, die willen investeren.

Door buitenlanders, maar ook Nederlanders. De komst van heel veel nieuwe fondsen, zozeer dat je soms denkt: werk eens wat meer samen.

Je ziet het aan regio’s die willen aanhaken. Je ziet het aan de overheid die wil doorpakken als het bijvoorbeeld gaat om valorisatie van kennis. Je ziet het aan universiteiten die accepteren dat er een derde taak is om naast onderzoek en onderwijs er ook zorg voor te dragen dat kennis en uitvindingen hun weg naar de markt vinden.

De waarom-fase heeft duidelijk plaats gemaakt voor de vraag hoe pakken we het aan? Dat is heel positief.”

Erik de Heer: “Uit de interviews voor onze Barometer Nederlands Vestigingsklimaat blijkt dat 67% positief is over ons startupklimaat. Opvallend vind ik dat de waardering bij mensen die al in Nederland investeren een stuk hoger is dan bij mensen die dat nog niet doen. Zetten wij ons land nog onvoldoende op de kaart?”

Prins Constantijn: “Ik herken me in dat beeld. Dat is ook een gevolg van het feit dat Nederlanders heel slecht zijn in netwerken. Je ziet weinig Nederlanders in de internationale netwerken van founders en investeerders.

Op de kleinere tech events kom je bijna nooit Nederlanders tegen. Dat is echt een probleem. De kwaliteit van startups is er wel degelijk en je hebt natuurlijk Nederlandse eyecatchers zoals Adyen, Picnic of Messagebird, maar dat zijn er nog te weinig.

Daarnaast is Nederland niet zo’n sterk merk. We komen iedere keer weer met onze tulpen en molens. Terwijl die tulpen waanzinnig innovatief zijn, hebben wij er samen met de molens en de kaas een toeristenmerk van gemaakt, zonder het innovatieve te benadrukken.

Als land zijn we toe aan een nieuwe positionering. We hebben meer hightech dan Duitsland. Dat lijkt mij iets om onder de aandacht te brengen.”

Erik de Heer: “In Nederland heerst er nog een tendens van klein denken. Wat Nederlandse ondernemers vaak vergeten is dat de wereld niet ophoudt bij de grens van Nederland, sterker nog, daar begint het pas.

Bedrijfjes die een beetje tractie maken, de omzet zien groeien en misschien klanten in het buitenland krijgen, noemen zichzelf dan al scaleup. Maar op het wereldtoneel stellen ze niks voor en zelfs in Europa zijn ze vrij klein.”

Prins Constantijn: “Op zich is dat helemaal niet vreemd, want als je een paar miljoen omzet hebt dan doe je het toch prima? Ik sprak iemand die nu een miljardenbedrijf heeft die zei: waar kan ik het nog aan uitgeven?

Aan de andere kant zou je willen dat er meer mensen zijn met een grote ambitie, want dat zorg toch voor toekomstige banen.”

Erik de Heer: “Naar mijn mening mogen Nederlandse ondernemers veel groter denken. Als startup wil je iets verbeteren in de wereld, dan wil je toch ook dat dat zo groot mogelijk wordt en dat het zoveel mogelijk mensen bereikt?

Het is belangrijk dat Nederlandse ondernemers zich spiegelen aan grotere internationale spelers. Onze taak is dat we Nederlandse startups met deze internationale spelers in contact brengen.”

Prins Constantijn: “Zeker, de wereld wordt nu te veel gedomineerd door de platforms en techbedrijven uit de VS. Ze hebben ongelofelijk veel invloed op ons leven, op wat we lezen, op wat we eten en op wat we kopen.

Het is belangrijk dat er in de toekomst de grote platforms ook uit Nederland komen, en dat vanuit onze normen en waarden de algoritmes van de toekomst geschreven worden. De wereld mag wat dat betreft best wat Nederlandser worden.”

Een overvloed aan startup initiatieven

Erik de Heer: “De initiatieven gericht op innovatie schieten overal als paddenstoelen uit de grond. We hebben intussen ontelbare valleys. Ik vind dat we voor zo’n klein land een overvloed aan initiatieven hebben, waardoor die initiatieven klein blijven. Het landschap is versplinterd, heeft u wel eens gezegd.”

Prins Constantijn: “Zeker waar het overheden aangaat. Die nemen met publieke middelen initiatieven die de markt blijkbaar niet heeft gezien en verwachten dan dat het op lokaal niveau wel gaat gebeuren. Nou is het prima om een gebouw te openen en als je dat gratis ter beschikking stelt, komen er ook zeker wel bedrijfjes in. Maar of dat gaat leiden tot nieuwe doorbraken is nog maar zeer de vraag.”

Erik de Heer: “Wat als we het Nederlandse startupklimaat afzetten tegen de rest van de wereld?”

Prins Constantijn: “In Europa behoren we volgens mij bij de top. We zijn in mijn overtuiging beter dan Duitsland en de Scandinavische landen omdat we op een relatief klein oppervlak alles hebben. Goede logistiek, een enorm achterland, hele goede universiteiten en een leidende IT-infrastructuur waarin 5G een cruciale kans voor ons land is.

Gezien deze gunstige uitgangspositie is het slechts een kwestie van tijd tot er weer een paar mooie Nederlandse bedrijven internationaal doorbreken. Dit lijkt me een mooie ambitie om gezamenlijk naar toe te werken.”