Board & Governance Services

Cultuur & gedrag

Better Board

  • Share

Alleen met scherp inzicht in individuele drijfveren en teamcultuur ontstaat een topteam. Dit geldt in de sport, maar zeker ook in de boardroom.

Bestuurders en commissarissen brengen tenslotte hun eigen achtergrond en referentiekader mee, terwijl ze wel de belangrijkste besluiten nemen. Slim gebruik van ieders eigenschappen vergroot de effectiviteit van de samenwerking - en dus van de totale board.

Eigenlijk is dit van essentieel belang, gezien de grote verantwoordelijkheid van bestuur, raden van commissarissen en raden van toezicht.

Hoe zit het met uw zelfinzicht: bent u actie- of doelgericht? Streeft u naar verbinding en harmonie, of naar duidelijkheid en transparantie? Is voor u inzicht en visie het belangrijkst? Of neigt u meer naar vertrouwen en zorgzaamheid?

Belangrijk is voorts te zien dat een team meer is dan de optelsom van individuen. Teamleden creëren een onderlinge chemie die soms stimuleert, maar soms ook beperkend werkt. Ook deze chemie kunnen wij scherp in beeld brengen.

Breng ’t beste samen

Met EY Board & Governance Services haalt u het beste uit uw team. Wij brengen de drijfveren en persoonlijkheidskenmerken van uzelf en uw hele board in kaart, tonen de effecten van de onderlinge chemie, en begeleiden het totale proces.

Van het bespreken van de uitkomsten tot het ‘oogsten’ in de vorm van een grotere effectiviteit. Niet alleen van uw totale board, maar ook van alle personen.