Board & Governance Services

Toezichtvisie en toezichtkader

Better Board

  • Share

Professioneel en effectief toezicht houden: dat is op dit moment het belangrijkste voor raden van toezicht en RvC’s.

Maar hoe houdt u hoogwaardig en duidelijk toezicht, zonder dat u te dicht op de bestuurder komt te zitten? Of wekelijks de organisatie moet bezoeken om een goed beeld te krijgen?

De eerste stap is het definiëren van een gezamenlijke toezichtvisie. Een open gesprek werkt zeer verhelderend. Hoe kijken u en uw collega-raadsleden aan tegen toezichthouden? Ligt de focus op advies, of meer op toezicht? Of is dat per onderwerp verschillend?

Zo’n overkoepelende toezichtvisie is tenslotte dé basis voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van goed bestuur.

Koersvast toezicht

En dan, waarop houdt u eigenlijk toezicht? Wat is daarvoor het kader? Organisaties zijn complex, met het gevaar dat er weinig focus is. Een gezamenlijk toezichtkader helpt de raad om wél gefocust te blijven.

Weet u daarnaast ook welke norm u hanteert? Ofwel, de manier waarop u bestuurlijk handelen toetst. Ook zo’n toetsingskader spreekt u samen af, wat sowieso een verhelderend en verbindend proces is. Met de uitkomsten houdt u koersvast, duidelijk en effectief toezicht.

Hoogwaardig en professioneel

EY Board & Governance Services ondersteunt u graag bij de opzet van een toezichtvisie, een toezichtkader en het toetsingskader. Zodat u niet alleen hoogwaardig, duidelijk en effectief toezicht houdt, maar vooral ook goed ingeregeld en professioneel.