Board & Governance Services

Board Reporting

Better Governance

  • Share

Als commissaris of toezichthouder kunt u niet zonder adequate informatie. Het realiseren daarvan blijkt niet vanzelfsprekend.

Denk aan transparante rapportages over financiële en niet-financiële prestaties, of een duidelijke voortgangsrapportage van de strategierealisatie. Of aan een goed inzicht in de mate waarin de organisatie is voorbereid op relevante scenario’s. Hoe krijg u wél de juiste informatie, waar u behoefte aan heeft?

Aan de ene kant voorkomt goede informatie dat u kostbare tijd verspilt. Bijvoorbeeld aan vragen die met een duidelijke rapportage gemakkelijk beantwoord kunnen worden.

Aan de andere kant, te veel of te gedetailleerde informatie werkt vertroebelend: al die feiten leiden uw aandacht af van de sturing op de kernpunten.. En juist op dit terrein zijn uw competenties nodig.

Daarom is een heldere, strategische prioriteitenlijst onmisbaar, want dit doet het beste recht aan uw rol en toegevoegde waarde.

First things first

Maar welke prioriteiten zijn van belang? Denk aan de realisatie van de strategische doelen, de beheersing van de belangrijkste risico’s en hun potentiële effecten, en een duurzame financiële gezondheid.

Niet alleen van de totale onderneming, maar ook van de belangrijkste producten, diensten en markten. Bovendien heeft u inzicht nodig in de prestaties op het vlak van (o.a.) compliance, intellectueel kapitaal, maatschappij en milieu.

EY verheldert

EY Board & Governance Services helpt u om deze prioriteiten inzichtelijk te maken, zodat u met heldere, complete rapportages uw werk kunt doen. Wij formuleren de prioriteiten eenduidig, waarna een vertaling in inzichtelijke rapportages en rapportageprocessen volgt.

Ook ondersteunen we u graag in de praktijk, bijvoorbeeld via praktijktrainingen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Bert Steens