Board & Governance Services

Governance scan

Better Governance

  • Share

Bedrijven staan sinds de financiële crisis voor flinke uitdagingen. Toezichthouders en andere belanghebbenden kregen andere verwachtingen, waardoor u waarschijnlijk uw businessmodel moest aanpassen.

Zo hebben toezichthouders nu veel meer oog voor de risico’s van uw bestuur, cultuur en controle. Maar ook de ‘niet-financiële’ risico’s hebben hun grote belangstelling. Denk aan aspecten rond gedrag, compliance en algemene, operationele risico’s.

Nieuwe eisen

En hun mening wordt strenger, zoals u waarschijnlijk merkt. Steeds vaker zetten toezichthouders vraagtekens bij de huidige aanpak van bedrijven.

Maar wat verlangen zij dan? In ieder geval dat u een benadering kiest die álle niveaus van uw onderneming bereikt. Maar, waarmee u ook betekenisvolle, duurzame veranderingen doorvoert in de manier waarop uw onderneming zaken aanpakt en controleert. In de toekomst stappen meer en meer bedrijven over op een strategische benadering van governance.

Wereldwijde regelgeving

Maar herkennen uw toezichthouders en investeerders dat er veranderingen in uw bedrijf nodig zijn? En verwachten uw stakeholders dat u een robuuste governance in evenwicht brengt met betere winstgevendheid?

Zo ja, dan bent u nu aan zet: om de wereldwijde regelgeving in uw markt te koppelen aan uw lange termijn doelstellingen. Een routekaart voor succes, afgestemd op uw organisatie, helpt u hierbij.

Governance (Maturity) Scan

Precies daarom ontwikkelde EY Board & Governance Services de Governance (Maturity) Scan. Hiermee krijgt u volledig inzicht in het huidige en gewenste volwassenheidsniveau van de governance-structuur van uw bedrijf.

Denk daarbij aan de structuur, werkwijze en inrichting van de board. Ook kunt u de sterke punten en verbeterpunten goed beoordelen en vergelijken.

Hoe werkt deze scan? We starten met een overzicht van de huidige stand van zaken, gevolgd door een gestructureerd, meetbaar en integraal plan voor de gewenste situatie.

We baseren dit op documentatie-onderzoek en interviews. Bijvoorbeeld met uw directie, het management en de leden van de raad van bestuur. Maar u kunt het ook zelf doen: de Scan is goed inzetbaar als self assessment tool, waarbij EY zorgt voor de kwaliteitsbewaking en klaarstaat als vraagbaak.

De Governance (Maturity) Scan is een standaard, die u helpt om de governance te bewaken en aan alle hoge eisen te voldoen. In uw specifieke context, qua ambitieniveau en regelgeving.