The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

‘Het is tijd voor een gemeenschappelijke taal’

Zicht op Toezicht 2019

BlackRock is overtuigd van het belang van een gemeenschappelijke taal voor het meten van langetermijnwaarde. Daarom participeert Blackrock in diverse initiatieven die werken aan het ontwikkelen van zo’n gemeenschappelijke taal.

Het EPIC-­project is een van de initiatieven waaraan BlackRock deelneemt. Barend van Bergen (partner EY Londen en nauw betrokken bij het EPIC-­project) interviewde Monique Donders over langetermijnwaardecreatie en de rol van vermogensbeheer.

Vermogensbeheerders geven regelmatig aan dat de korte termijn te veel overheerst, terwijl we met z’n allen vinden dat de lange termijn belangrijk is?

‘Dat klopt. Als vermogensbeheerder beleggen wij namens onze klanten in bedrijven en roepen hen regelmatig op om voor de langetermijn te investeren in hun bedrijf, in plaats van bijvoorbeeld op korte termijn te denken en winst uit te keren.

Soms beïnvloedt het regelgevingskader echter ook het denken op korte termijn. Zo hebben pensioenfondsen bijna per definitie een langetermijnfocus, vanwege de duur van hun verplichtingen. Maar ze moeten wel jaarlijks op basis van hun beleidsdekkingsgraad bepalen of ze pensioenen gaan korten of niet.

Als de toezichthouder het gedachtegoed van langetermijnwaardecreatie omarmt, dan zou zij er ook voor moeten zorgen dat het toezichtskader daarmee consistent is. Dat is nu nog niet altijd zo. Maar het is een ingewikkelde discussie, want je wilt ook voorkomen dat daardoor ongewenste waardeoverdracht tussen generaties plaatsvindt.’

In hoeverre heeft BlackRock zelf een focus op de lange termijn?

‘BlackRock heeft een sterke focus op langetermijnwaardecreatie, ook omdat meer dan twee derde van onze klanten langetermijnbeleggers zijn, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Als asset manager zijn we fiduciary voor klanten: we hebben geen eigen balans en handelen uitsluitend in het belang van onze klanten, de asset owners. Daarmee hebben we bijna automatisch een focus op de lange termijn.

Onze CEO en chairman Larry Fink stuurt elk jaar een brief naar CEO’s van beursgenoteerde bedrijven. De rode draad daarin is dat hij CEO’s oproept te investeren voor de lange termijn en daarover te communiceren met alle stakeholders.

Hiermee behartigen we de belangen van onze klanten: als deze bedrijven het goed doen, vormen ze goede investeringen voor onze klanten. Daarmee draagt het streven naar langetermijnwaardecreatie bijvoorbeeld ook bij aan een betere oudedagsvoorziening van deelnemers in een pensioenfonds.’

Soms beïnvloedt het regelgevingskader ook het denken op korte termijn

In hoeverre conflicteren op korte termijn gerichte financiële doelstellingen met maatschappelijke waardecreatie?

‘Het is belangrijk om financiële doelstellingen en maatschappelijke langetermijnwaardecreatie niet als tegengestelde doelen te zien. Larry Fink geeft in zijn laatste twee brieven aan dat elk bedrijf een kader moet hebben om in dit lastige klimaat op koers te blijven.

Dat begint met het integreren van het hebben van een hoger doel voor het bedrijf, de zogenaamde purpose. Wat is het bestaansrecht van het bedrijf en hoe vertaalt zich dat in het verdienmodel en de bedrijfsstrategie?’

Kunt u dat wat verder uitleggen?

Wanneer een bedrijf goed begrijpt en kan overbrengen wat de purpose is, dan functioneert het met de doelgerichtheid en strategische discipline die nodig zijn voor het behalen van winst op de lange termijn. Purpose brengt het management, werknemers en de maatschappij op een lijn.

Het geeft richting aan de cultuur, biedt een kader voor consistente besluitvorming en draagt uiteindelijk ook bij tot het op peil houden van rendementen op de lange termijn voor de aandeelhouders van het bedrijf. Voor BlackRock liggen daarmee financiële doelstellingen en maatschappelijke langetermijnwaardecreatie in elkaars verlengde.’

In de ideale wereld zijn financiële doelstellingen en maatschappelijke doelstellingen hetzelfde. Maar er zijn ook situaties waar die twee waarden niet tegelijkertijd aan de orde zijn en waar conflicten en dilemma’s bestaan. Hoe ziet u dat?

‘Neem de tabaksindustrie. Vanuit maatschappelijk perspectief zou je daar misschien liever niet in beleggen, maar die industrie heeft de afgelopen jaren een hele stevige performance laten zien. Het is een ingewikkelde discussie.

Als klanten daar om redenen van maatschappelijke waarden niet in willen beleggen, dan kunnen zij dat aan ons kenbaar maken en dan houden we daar rekening mee. Wij zien het als wereldwijde speler echter niet als onze taak om onze klanten in de volle breedte te verbieden om in dergelijke sectoren te beleggen.’

Wij hebben bijna automatisch een focus op de lange termijn

Hoezo?

‘Nederland loopt voor op veel andere landen op het gebied van sustainable investing. Nederlandse klanten vervreemden we dus niet van ons als we niet in tabak en wapens beleggen. We zijn echter niet alleen in Nederland actief en wij vervreemden klanten op andere plekken wel van ons als wij een moreel standpunt innemen. En in sommige landen ben je als fiduciair manager verplicht om het beste rendement na te streven voor je klanten.

Maar er zijn ook onderwerpen die wat minder een-dimensionaal en controversieel zijn, bijvoorbeeld de energietransitie of diversiteit. Daar kan het aangaan van de dialoog met bedrijven waarin we beleggen zeker effect hebben. Ons investment stewardship team voert belangrijke dialogen, niet altijd in de openbaarheid, met bedrijven waarvan we de strategie beter willen begrijpen.

Juist als grote langetermijnbelegger zijn we uitstekend gepositioneerd om die gesprekken aan te gaan. Ook voor die gesprekken geldt dat ze beter verlopen als we dezelfde taal spreken, met andere woorden: als we het eens zijn over de manier waarop relevante niet­financiële data wordt gemeten.’

EY - Monique Donders

Waarom participeert BlackRock in projecten als EPIC?

‘We willen een constructieve bijdrage leveren aan het debat rondom langetermijnwaarde, vanuit de praktijk en samen met de 30 andere deelnemers van EPIC. De wereld zal de grootste verschuiving van vermogen in de geschiedenis van de mensheid meemaken: 24.000 miljard dollar gaat van babyboomers naar millennials.

Deze verschuiving van de welvaart en de verandering van de voorkeuren van beleggers zullen ertoe leiden dat zaken met betrekking tot milieu, maatschappij en de inrichting van bedrijven, oftewel ESG, van steeds groter belang worden voor de economische waardering van bedrijven. Dit is een van de redenen waarom BlackRock veel investeert in de verbetering van de beschikbare data en analysemethoden om deze factoren te meten en we zijn bezig deze volledig te integreren in ons beleggingsplatform.’

Hoe helpt EPIC daarbij?

‘Voor onze actieve beleggingsstrategieën hebben we aan alle portefeuillemanagers gevraagd duidelijk te formuleren hoe ze deze niet­financiële data meenemen in hun portefeuilleconstructieproces. Een consistente set van maatstaven om die niet­financiële data te meten, draagt bij aan de kwaliteit van dit proces.

Het EPIC­-stappenplan sluit aan bij de manier waarop BlackRock denkt over het creëren van langetermijnwaarde als belegger en als fiducair voor haar klanten, die op hun beurt ook veelal langetermijnbeleggers zijn. Het handen en voeten te geven aan het formuleren van een langetermijnstrategie juichen wij daarom van harte toe. Betere en consistente rapportage, omarmd door een groot aantal partijen, kan iedere belegger alleen maar verwelkomen.

Het is heel belangrijk om een gezamenlijke taal te gaan spreken. Het feit dat die taal er niet is leidt heel erg af van de kern van de zaak. Dan is er altijd een uitvlucht om nog maar niet mee te doen omdat we toch niet kunnen meten. Een consistent en coherent raamwerk als EPIC is daarin heel instrumenteel.’

Het EPIC-­stappenplan sluit aan bij de manier waarop BlackRock denkt over het creëren van langetermijnwaarde

Hoe gaan jullie hiermee verder?

‘We werken verder aan het integreren van niet­-financiële data in ons Aladdin­systeem, het platform dat we door de hele organisatie heen gebruiken voor portefeuilleconstructie, risicomanagement en rapportages aan klanten. We ontwikkelen ook steeds meer oplossingen voor klanten die een basis hebben in het gebruik van ESG-gerelateerde informatie. Daarnaast zijn we, waar mogelijk, steeds actiever en vocaler over hoe BlackRock als bedrijf de focus op langetermijnwaardecreatie omarmt.’

Het blad Zicht op Toezicht richt zich met name op commissarissen en toezichthouders. In hoeverre kunnen zij bijdragen?

‘Commissarissen moeten zich richten op de strategische richting van de ondernemingen, en daarbij op de balans tussen de korte en lange termijn. Wij verwachten dat commissarissen actief de dialoog aangaan met het management over hun purpose, de rol van investeerders en andere belanghebbenden en hoe dit zich vertaalt in langetermijnwaardecreatie.

Commissarissen zouden langetermijnwaardecreatie expliciet moeten meenemen in hun toetsingskader en niet uitsluitend toetsen op kortetermijndoelstellingen. Projecten zoals EPIC zorgen voor een gemeenschappelijke taal en indicatoren, zodat ondernemingen op concrete wijze kunnen communiceren over hun gevoerde beleid en toekomstige plannen. Dit helpt beleggers bij het nemen van beleggingsbeslissingen en andere belanghebbenden bij het vormen van een oordeel over de onderneming.’

Monique Donders is Country Manager Nederland bij BlackRock. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Het Nederlandse team ondersteunt onder andere banken, vermogensadviseurs, pensioenfondsen en verzekeraars.

Donders was eerder Head Institutional Client Business Nederland bij BlackRock, Head of Group Risk Management bij Robeco en hoogleraar Financieel Risico Management aan Maastricht University.