Meer transparantie, betere controle

  • Share

De roep om grotere transparantie vanuit het bedrijfsleven neemt toe. Investeerders willen toegang tot meer nauwkeurige en meer relevante informatie over ondernemingen. Overheden ondernemen stappen om meer controle uit te oefenen.

De discussie over de richting waarin corporate governance zich moet ontwikkelen is volop gaande. Deze dialoog verloopt tegen een achtergrond van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, de invoering van IFRS (International Financial Reporting Standards) en strakker overheidstoezicht.

Volgens ons is wereldwijde coördinatie een noodzaak, geen luxe, in de huidige markten die onderling zijn verbonden. Overheden en wetgevers moeten blijven samenwerken en wereldwijde consistentie bevorderen.

EY heeft ruime expertise op het gebied van financiële verslaggeving en corporate governance. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden op het vlak van pensioenen, financiële instrumenten, directe en indirecte belastingen, vreemde valuta, joint ventures, voorzieningen, desinvesteringen en waardeverminderingen.

Wat uw wensen ook zijn, we stellen multidisciplinaire teams samen die ervaring hebben met de meest complexe kwesties. Deze teams maken gebruik van onze beproefde wereldwijde methodologie en van up-to-date audittools en inzichten van hoge kwaliteit.