Financial & Tax Reporting

  • Share

Financial Accounting Advisory Services van EY stemt specialistische kennis op het gebied van de financiële verslaggeving en een scherp commercieel inzicht af op behoeften van cliënten, ongeacht de aard van het verslaggevingvraagstuk.

De standaarden van zowel IFRS als US GAAP zijn vaak ingewikkeld en ondoorzichtig. De effectieve implementatie van deze standaarden is echter voor een onderneming van essentieel belang wil zij haar resultaten op een juiste wijze presenteren. Financial Accounting Advisory Services beschikt over brede specialistische kennis op het gebied van verslaggevingskwesties, zoals financiële instrumenten, pensioenen, vreemde valuta, consolidatie, overnames en verkopen, overeenkomsten voor publiek-private samenwerking, en bijzondere waardeverminderingen.
Ondernemingen die een beursnotering overwegen en die nog niet met IFRS werken, zullen hun systemen zodanig moeten aanpassen dat deze financiële verslagen kunnen genereren die aan IFRS voldoen. Financial Accounting Advisory Services kan u ondersteunen bij:

  • Het in kaart brengen van de voornaamste gebieden die aan verandering onderhevig zijn.
  • Het verkrijgen van volledig inzicht in de effecten van de nieuwe verslaggevingsvereisten op de resultaten van de onderneming.
  • Het maximaliseren van de zakelijke voordelen.
  • Het efficiënt en effectief afronden van de conversie.
  • Het ervoor zorgen dat de medewerkers het IFRS-regime begrijpen en de invloed op de resultaten van potentiële toekomstige managementbeslissingen en zakelijke constructies kunnen doorzien.

Belastingrisico’s: niemand heeft ooit beweerd dat het gemakkelijk zou zijn
In de huidige markt hebben belastingdirecteuren en CFO’s te maken met een nauwer intern en extern toezicht. Dat maakt hen bewuster van de noodzaak om de belastingrisico’s te beheersen. Het gaat hierbij om het algemeen fiscaal beleid en ook om de invoering van de International Financial Reporting Standards, FAS 109, nieuwe interne controles en rapporteringsnormen zoals SOX-404 en om een grotere onzekerheid over belastingpraktijken uit het verleden. Een actualiteit is de aandacht vanuit de Nederlandse belastingautoriteiten op de inrichting van ‘tax control’ binnen een onderneming, ook wel ‘Horizontaal Toezicht’ genoemd. Financial Accounting Advisory Services kan u ondersteunen bij het opzetten van een beheersmodel en het verstevigen van uw ‘tax control’.