EY Tax Public Class

  • Share

EY organiseert wederom de periodieke Tax Public Class.

Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de fiscale ontwikkelingen die voor (decentrale) overheden relevant kunnen zijn. We besteden specifieke aandacht aan de actualiteiten van Prinsjesdag 2018. De Public Class vindt plaats op dinsdag 25 september in het EY kantoor te Eindhoven.

De bijeenkomst staat in het teken van Prinsjesdag. Prinsjesdag is namelijk dé dag waarop de minister van Financiën de belastingplannen voor het aankomende jaar presenteert. We verwachten ook dit jaar weer wijzigingen in de belastingwetgeving die gemeenten en andere (decentrale) overheden zullen raken.

Een van de wijzigingen betreft de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling en de financiële compensatieregelingen voor gemeenten en amateursportorganisaties. Op Prinsjesdag zal duidelijk worden hoe de wijziging wordt vorm gegeven en welke overgangsregeling hierbij geldt.

Tijdens de bijeenkomst komen ook andere Prinsjesdagactualiteiten en overige fiscale actualiteiten op het gebied van btw, de vennootschapsbelasting en de loonheffing aan bod. Omdat de bijeenkomst kleinschalig van opzet is, biedt deze voor u bovendien een uitgelezen kans om te netwerken met collega's van andere overheidsinstellingen en ervaringen met elkaar te delen. Uiteraard lichten we de actualiteiten toe aan de hand van voorbeelden uit uw en onze praktijk.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor in Eindhoven (Prof. Dr. Dorgelolaan 14) op loopafstand van het NS station van Eindhoven.

De bijeenkomst start om 14.30 uur met ontvangst vanaf 14.15 uur. De bijeenkomst duurt tot circa 16.30 uur, met aansluitend een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden dmv het sturen van een e-mail aan: chantal.de.vaan@nl.ey.com. Deelname is kosteloos.

Kent u anderen binnen uw organisatie die interesse hebben? Stuur deze uitnodiging dan gerust door. En als u andere geïnteresseerden kent, geef dat dan aan ons door. Dan zorgen wij voor de uitnodiging.