EY Driedaagse Masterclass voor woningcorporaties 2019

  • Share

25 - 27 September 2019

Locatie:
Conferentiehotel De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel

Registreren voor deelname

EY organiseert de vijfde editie van de Masterclass Woningcorporaties speciaal voor interne toezichthouders, directeur-bestuurders en managers van woningcorporaties.

Na het succes van de vier voorgaande Masterclasses in 2015 t/m 2018, is EY er wederom in geslaagd een mooi sprekerskorps te contracteren voor een interessante en veelzijdige driedaagse sessie.

De Masterclass Woningcorporaties heeft als thema: "Innovatie, verduurzaming en betaalbaarheid van de woningcorporatiesector". Wij praten u onder meer bij over diverse actuele thema's zoals visie en trends op de woningmarkt, vastgoedontwikkeling, de ervaringen en evaluatie van de Woningwet, risicobeoordeling en borgstelling van woningcorporaties door het WSW, marktwaarde versus beleidswaarde, jaarverslaggevingsaspecten en actualiteiten, ontwikkelingen en actualiteiten op belastinggebied, juridische actualiteiten, fraude en fraudepreventie, governance en integriteit, teaming, coaching, presteren onder druk en leiderschap. Daarnaast vindt er een debat plaats over innovatie, verduurzaming en betaalbaarheid van de woningcorporatiesector.

 

Sprekers

Enkele gastsprekers die zullen optreden:

  • drs. Kees van Nieuwamerongen (directeur Autoriteit woningcorporaties) spreekt over de ervaringen en evaluatie van de Woningwet.
  • Rob Rotscheid (bestuursvoorzitter WSW) spreekt over de risicobeoordeling en borgstelling door het WSW.
  • Ir. Paulus Jansen (directeur van de Woonbond) leidt het debat over innovatie, verduurzaming en betaalbaarheid van de woningcorporatiesector.
  • Prof. dr. Jan Latten spreekt over digitalisering en trends in de woningmarkt als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten.
  • Drs. Marilieke Engbers VU Amsterdam) spreekt over governance en integriteit en het ongezegde in de boardroom. Marjolein Jonker bespreekt haar ervaringen over het Tiny House.
  • Drievoudig Olympisch kampioen schaatsen Marianne Timmer zal een inspirerende sessie verzorgen over teaming, coaching en presteren onder druk.
  • Pieter van den Hoogenband: drievoudig Olympisch kampioen zwemmen en Chef de Mission Team Nl Olympische Spelen 2020 te Tokio, zal spreken over motivatie en leiderschap.

Tot slot wordt een presentatie gegeven door de toekomstbestendige corporatiedirecteur!

Naast bovengenoemde gastsprekers zullen uiteraard de bekende specialisten van EY en HVG hun bijdrage leveren aan de Masterclass.

Mede in verband met de Permanente Educatie vereisten voor directeur-bestuurders en interne toezichthouders van woningcorporaties worden bij deelname aan de Masterclass Woningcorporaties 20 PE-punten toegekend.

De Masterclass Woningcorporaties biedt u de kans om vroegtijdig actuele kennis over belangrijke woningcorporatie-issues op te doen, en inzicht te verkrijgen in de praktische gevolgen voor uw woningcorporatie. Daarnaast biedt de Masterclass u een uitstekende gelegenheid te klankborden met andere bestuurders en interne toezichthouders.

Indien u geinteresseerd bent in deelname aan deze Masterclass, kunt u zich tot en met 1 september 2019 aanmelden middels de registratiebutton aan de bovenzijde.

Wij verzoeken u deze uitnodiging tevens te verstrekken aan de leden van uw Raad van Toezicht / Commissarissen en de managers van uw corporatie.

Wij stellen u graag in de gelegenheid om voorafgaand aan de Masterclass uw concrete vragen m.b.t. de genoemde onderwerpen aan ons door te geven via het inschrijfformulier. Tijdens de Masterclass zullen wij zoveel mogelijk deze vragen beantwoorden.

Wij zien u graag tijdens de Masterclass!

Met vriendelijke groet,
Namens de Branchegroep Woningcorporaties van Ernst & Young

drs Wichert van Olst RA & mr. A.J.F. Antonius