Leadership meetings commissarissen

Data-analyse en cybercrime

 • Share

Het potentieel van data-analyse en big data is onomstreden. Beide termen zijn inmiddels de hype voorbij. De grote vraag blijft: op welke wijze kan de organisatie het meest efficiënt waarde genereren uit deze data en daarmee concurrentievoordeel behalen?

Indien organisaties niet proberen hiermee concurrentievoordeel te behalen, zullen zij achterlopen ten opzichte van peers die wel waardecreatie genereren uit data. Commissarissen en toezichthouders krijgen met besluiten inzake de strategie en mogelijke strategiewijzigingen te maken. Kunnen we met data-analyse waarde creëren?

Met de verdergaande digitalisering van organisaties en tegelijkertijd de toename van cyberdreigingen, vraagt cybersecurity om steeds meer aandacht vanuit raden van commissarissen. Hierbij is het de vraag waarop te letten en waarover vragen te stellen.

Van organisaties wordt verwacht dat deze zich steeds weerbaarder opstellen tegen cyberaanvallen en de kans van optreden van een daadwerkelijke aanvallen zo klein als mogelijk houden, maar in het geval van het daadwerkelijk plaatsvinden van een aanval de impact hiervan zo veel als mogelijk te beperken.

Hierbij is de voornaamste vraag of de cyberweerbaarheid effectief is en zich snel genoeg ontwikkelt gegeven ontwikkelende dreigingen.

 

Docenten:

 • drs. Paul van der Waaij

  Paul van der Waaij is partner bij EY en verantwoordelijk voor Data & Analytics en Technology Advisory voor Financial Services. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het adviseren van klanten op het gebied van digital, data & analytics en technologie.

  In het Data & Analytics vakgebied adviseert hij klanten op het gebied van het inrichten van data management, het realiseren van nieuwe business modellen met behulp van data platforms en het implementeren van de bijbehorende (big) data technologie.

  Paul heeft ervaring in een breed aantal industrieën (energie, high tech, overheid, media) en focust zich op de financiële sector.

 • Ir. Peter Kornelisse RE CISA CIPP/e

  Peter Kornelisse is associate parter bij EY en hoofddocent Auditing Cyber Security bij de post-master opleiding IT-auditing aan TIAS. Hij heeft al bijna 30 jaren ervaring in het beoordelen en adviseren betreffende informatiebeveiliging.