Leadership meetings commissarissen

Commissaris en herstructurering

  • Share

De overgang van een mager resultaat naar een crisissituatie is vaak zeer klein. Welke strategische, operationele en financiële uitdagingen liggen ten grondslag aan de neergang? Beschikt de onderneming over voldoende flexibiliteit en kwaliteit om de tegenvallende resultaten op te vangen en aan de verwachtingen van haar aandeelhouders en financiers te blijven voldoen?

In deze module wordt ingegaan op de rol van de commissaris en toezichthouder bij het identificeren van belangrijke signalen en oorzaken van verval.

Tevens wordt inhoud gegeven aan mogelijke oplossingsrichtingen en de veranderende rol van een commissaris bij een onderneming in zwaar weer. Ook gaan we in op valkuilen en hoe om te gaan met de verschillende stakeholders in een herstructureringsproces.

 

Docenten:

  • drs. Dolf Bruins Slot RA

    Dolf Bruins Slot is partner bij EY Transaction Advisory Services. Hij adviseert al ruim 15 jaar Nederlandse en buitenlandse bedrijven, private equity partijen en financiële instellingen bij (grensoverschrijdende) herstructureringen en transacties.

  • mr. Robin de Wit

    Robin de Wit is associate partner bij HVG Law. Als advocaat adviseert hij al ruim 18 jaar bedrijven in financiële problemen, assisteert hij bij herstructureringen, financieringen en zekerheden.

    Ook adviseert hij bestuurders en commissarissen aangaande aansprakelijkheidskwesties en het voorkomen van paulianeus handelen bij het doorvoeren van herstructureringen. Tevens wordt Robin regelmatig benoemd als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances.