Leadership Meetings Commissarissen

Introductie

  • Share

De taak van commissarissen is continu aan verandering onderhevig. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe houding richting bestuurders, aandeelhouders, medewerkers en publiek.

Deze belanghebbenden vragen om meer en transparanter verantwoording en ook aan de inhoudelijke kennis en vaardigheden van commissarissen worden steeds zwaardere eisen gesteld.

Om tegemoet te komen aan deze ontwikkelingen organiseren we ook in 2018 en 2019 weer een reeks bijeenkomsten voor commissarissen en toezichthouders onder de titel ‘Leadership Meetings Commissarissen’.

De leergang heeft tot doel commissarissen en toezichthouders in een aantal bijeenkomsten te informeren over een groot scala aan onderwerpen waarmee zij in hun functie van commissaris in aanraking komen. De bijeenkomsten zijn ingedeeld in een aantal blokken:

Elke module vindt plaats van 16.00-19.00 uur.
Locatie: EY, Boompjes 258 in Rotterdam

Aan de deelname van de leergang zijn geen kosten verbonden.  U kunt zich aanmelden voor de gehele leergang of voor één of  enkele modules.

Het programma is gebaseerd op de ervaringen die wij hebben opgedaan bij de vele trainingen die wij hebben georganiseerd. Deze trainingen worden gefaciliteerd door  EY Academy. Het NBA erkent EY Academy als gecertificeerd opleidingsinstituut. Elke module levert 3 PE-uren op.

In de brochure vindt u alle relevante informatie over de leergang en over de wijze van aanmelding.