Leadership meetings commissarissen

Commissaris en langetermijnwaardecreatie

  • Share

Bij veel ondernemingen staat bredere waardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied hoog op de agenda. Daarbij gaat het niet alleen om milieuvriendelijk ondernemen, maar ook over aspecten als ethiek, de zorg voor het personeel (human capital) en de directe omgeving (social capital), verantwoordelijkheden in de keten en innovaties in producten en diensten of zelfs in het gehele bedrijfsmodel.

Voor commissarissen is toezicht een uitdaging, gegeven de breedte van het onderwerp en de snelle externe ontwikkelingen. Hoe houd je toezicht op het ontwikkelen en implementeren van een strategie gericht op bredere waardecreatie, worden hierbij externe ontwikkelingen en belangen van stakeholders voldoende meegenomen? Hoe leg je verantwoording af en welke normenkaders zijn daarvoor relevant?

 

Docent:

  • prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA

    Nancy Kamp is associate partner integrated reporting bij EY en bijzonder hoogleraar niet-financiële informatie, geïntegreerde verslaggeving en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft een accountancy achtergrond maar heeft zich ruim 25 jaar geleden gespecialiseerd op het gebied van bredere waardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied en brengt deze concepten in de praktijk bij internationale cliënten in verschillende sectoren.

    Nancy was als lid van de executive board van Accounting for Sustainability (project van prins Charles) betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council dat het raamwerk heeft ontwikkeld voor integrated reporting.

    Ze is geruime tijd voorzitter geweest van het panel van deskundigen van de Transparantiebenchmark, voorzitter geweest van het CR-indicators project van UNCTAD en is enkele jaren EY’s Global Climate Change and Sustainability Reporting coördinator geweest.

    Ze was van 2013-2016 in dienst van de International Federation of Accountants als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board.