Leadership meetings commissarissen

Commissaris en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Share

Bij veel ondernemingen staat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hoog op de agenda. Daarbij gaat het niet alleen om milieuvriendelijk ondernemen, maar ook aspecten als ethiek, de zorg voor het personeel (human capital) en de directe omgeving (social capital) en de omgang met leveranciers, relaties en concurrenten (ondernemen in de keten) spelen een rol.

Ook voor de commissaris is hier een rol weggelegd. Hoe houd je toezicht op het ontwikkelen en implementeren van een strategie gericht op bredere waardecreatie, het afleggen van verantwoording daarover en welke normenkaders hanteer je daarbij?

Docenten:

 • prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA

  Nancy Kamp is associate partner integrated reporting bij EY en bijzonder hoogleraar niet-financiële informatie, geïntegreerde verslaggeving en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Zij heeft een accountancy achtergrond maar heeft zich ruim 25 jaar geleden gespecialiseerd op het gebied van bredere waardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied en brengt deze concepten in de praktijk bij internationale cliënten in verschillende sectoren.

  Nancy was als lid van de executive board van Accounting for Sustainability (project van prins Charles) betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council dat het raamwerk heeft ontwikkeld voor integrated reporting.

  Ze is geruime tijd voorzitter geweest van het panel van deskundigen van de Transparantiebenchmark, voorzitter geweest van het CR-indicators project van UNCTAD en is enkele jaren EY’s Global Climate Change and Sustainability Reporting coördinator geweest. Ze was van 2013-2016 in dienst van de International Federation of Accountants als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board.

 • Catalina Hemmink MSc

  Catalina Hemmink heeft een achtergrond in Business Administration met een focus op corporate social responsibility. Na bij de Global Reporting Initiative te hebben gewerkt, is ze momenteel werkzaam bij EY Climate Change & Sustainability op gebied van zowel assurance als advies.

  Haar specialisatie ligt op het gebied van de GRI Standaarden en Integrated Reporting. Voor EY Global heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van Integrated Reporting training materiaal. Ook is Catalina betrokken geweest bij de eerste assurance opdracht op basis van het International Integrated Reporting Framework en heeft hiervoor toetsingscriteria ontwikkeld samen met het CCaSS team.