Leadership meetings commissarissen

De rol van de raad van commissarissen en aansprakelijkheid

  • Share

In deze eerste module gaan we in op de vraag wat goed toezicht inhoudt. Welke eisen worden gesteld aan een ‘goede’ raad voor commissarissen en wat betekent dit voor een individuele commissaris? Voor wie houdt een commissaris eigenlijk toezicht? En moet je als commissaris waarde toevoegen of moet de nadruk liggen op compliance?

Tevens gaan we in op informatie asymmetrie. Wat zijn de voor- en de nadelen van one-tier boards ten opzichte van two-tier boards?

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we dieper in op het onderwerp aansprakelijkheid. Welke risico’s lopen commissarissen en toezichthouders om aansprakelijk te worden gesteld en welke maatregelen kunnen zij treffen om deze risico’s te vermijden?

Docenten:

  • prof. dr. Auke de Bos RA

    Auke de Bos is partner en bestuurder bij EY Accountants en hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit en aan de accountancyopleiding. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin EY) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

  • mr. Jan Meijerman

    Jan Meijerman is senior partner bij HVG Law in Rotterdam.  Hij werkt al ruim 30 jaar in de corporate juridische advies praktijk en was betrokken bij tal van transacties en corporate governance issues. Hij procedeerde in een aantal aansprakelijkheidszaken waarbij bestuurders en commissarissen waren gedagvaard door curatoren.