Leadership meetings commissarissen

Toezicht op strategie

  • Share

Nederlandse commissarissen beschouwen het toetsen van de ondernemingsstrategie en het leveren van een bijdrage aan strategievorming als hun voornaamste taken. De raad van bestuur kiest er in de regel voor de geformuleerde strategie pas achteraf te laten toetsen door de raad van commissarissen.

In deze module dragen wij een alternatieve werkwijze aan om op een efficiënte en gestructureerde wijze de interactie tussen bestuur en raad van commissarissen aangaande strategievorming in te richten.

Docent:

  • ir. Bram Kuijpers

    Bram Kuijpers is partner bij EY-Parthenon, de strategie consulting boutique binnen EY. Bram helpt ondernemingen met het formuleren van hun strategie, zowel op het allerhoogste niveau (portfoliokeuzes bijvoorbeeld), maar ook op meer tactisch-strategisch niveau zoals bijvoorbeeld market entry strategieën.

    Door de aard van zijn werkzaamheden acteert Bram vrijwel altijd op raad van bestuur niveau en heeft hij veelvuldig interactie met de raad van commissarissen. Derhalve heeft hij veel begrip voor het speelveld.