De buitenwereld naar binnen halen: de Stakeholderdialoog EY Nederland 2018

  • Share

De visie van EY’s stakeholders is van uitermate groot belang voor haar bedrijfsvoering en strategie. Het is tevens een belangrijk speerpunt van  EY’s Corporate Responsibility-beleid. Hun input stelt ons in staat om invulling te geven aan onze purpose – building a better working world.

Identificeren van EY’s materiële thema’s

Afgelopen boekjaar zijn we dan  ook gestart met een nieuwe Stakeholderdialoog EY Nederland. Daarbij  zijn de thema’s geïdentificeerd die volgens interne en externe  stakeholders de toegevoegde waarde van EY voor de maatschappij  vertegenwoordigen. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als leidraad  voor het geïntegreerde jaarverslag van FY17/18, waarin er wordt  gerapporteerd over EY’s meest materiële thema’s.

We houden onze stakeholders op de hoogte en helpen onze klanten

De publicatie Stakeholderdialoog EY Nederland 2018 dient als bijlage bij EY’s geïntegreerde jaarverslag van  FY17/18 en geeft onze stakeholders meer inzage in hoe wij als  organisatie onze stakeholderdialoog hebben ingericht. Daarnaast laat  het ook zien hoe de afdeling Climate Change and Sustainability Services  (CCaSS) van waarde kan zijn voor klanten door hen te ondersteunen met het opzetten van hun eigen stakeholderdialoog.

Informatie

Voor vragen over de publicatie en Corporate Responsibility bij EY, neem contact op met Rebecca Scholten. Vragen over het helpen van klanten met hun stakeholderdialogen kunnen gericht worden aan Stefan van Sabben.  

 

Download hier de publicatie Stakeholderdialoog EY Nederland 2018