Nieuwsbericht

De vierde industriële revolutie in de Rotterdamse haven

  • Share

Augmented reality brillen voor ondersteuning op afstand bij onderhoud, drones die het riskante werk van alpinisten overnemen bij de inspectie van tanks, maar ook: een van Europa’s modernste terminals die negen dagen stil lag door een cyberaanval.

De mogelijkheden en bedreigingen die zich met de vierde industriële revolutie aandienen zijn legio. Leo Brand, CIO van VOPAK, en René de Vries, Havenmeester en Port Resilience Officer gaven hun contrasterende en aanvullende visies op de werkelijkheid en toekomst van de Rotterdamse Haven.
 
De geschiedenis leert dat bij elke grote innovatie meerdere technische en digitale toepassingen bij elkaar komen in een nieuw product. Wie kent niet Über en Kodak, die ieder aan de andere kant van de medaille uitkwamen. “Je gaat het pas zien als je het door hebt,” quootte Brand, wiens rol het is om te zorgen dat opslagbedrijf Vopak de boot van belangrijke ontwikkelingen niet mist.

Innovatie

Wie binnen de vier muren van zijn organisatie blijft, is af. Brand besteedt het grootste deel van zijn tijd aan afspraken in binnen- en buitenland. “Inspelen op digitale technologie is key. Ik ben ervan overtuigd dat advanced analytics Vopaks concurrentiepositie vergroot."

"Ik laat me inspireren door en informeren over de nieuwste technologieën en vooral ook toepassingen. Verder hebben we een gespecialiseerd innovatieteam dat samenwerkt met bijvoorbeeld Yes! Delft, PortXL en Cleantech bij het uitwerken van proof-of-concept oplossingen en pilots. Die worden bij succesvolle implementatie in het hele netwerk opgeschaald. Een fantastische vorm van innovatieve samenwerking.”

Data is the new oil

Maar, hoe meer systemen we verbinden, hoe groter het risico. Security is complexe problematiek, investeringen daarin zijn lastig te verantwoorden. Toch bewijst de Petya hack in juni dat een cyberaanval wereldwijde impact kan hebben. Het zette de Rotterdamse haven op z’n kop en bewees dat security topprioriteit moet zijn, tot op boardroomniveau.

FERM

“Ik ga nooit gerust slapen, maar heb wel vertrouwen,” stelt René de Vries, sinds 2016 Rotterdam Port Cyber resilience officer bij FERM. Hij maakt zich elke dag weer sterk voor digitale weerbaarheid van de Rotterdamse haven.

“FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience: stevig, standvastig en sterk. Het is een publiek private samenwerking die de digitale veiligheid van onze bedrijven en onze havenstad vergroot.” Partijen van binnen en buiten de regio, zelfs over de grens bundelen krachten en kennis om incidenten als bij APMT te voorkomen, én om goede backup scenario’s te hebben voor als het mis gaat.

Wel of niet collectief

Het is een stap in de richting van zijn droom: een collectief monitoring en incident response systeem voor alle bedrijven in en rond de Rotterdamse haven. “Vraagstukken over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid spelen daarbij een belangrijke en complexe rol en ook vertrouwen om informatie met elkaar te delen is een niet uit te vlakken component,” schetst De Vries. “Verplichten vinden mensen vervelend, maar dat het collectief moet, daar ben ik van overtuigd.”


“We zien kansen, en tegelijkertijd realiseren we ons dat we maar gering zijn voorbereid op de digitale transformatie”

Dat was een kernachtige samenvatting van moderator Jan Peter Balkenende, senior advisor bij EY en voorzitter van de International Advisory Board Rotterdam (IAB) van de 16e EY Havenavond die op 23 oktober jl gehouden werd in het Hulstkamp gebouw in Rotterdam.

120 stakeholders van de Rotterdamse haven waren daar bijeen voor inspiratie en om de gedachten te scherpen over de invloed van de digitale (r)evolutie op de toekomst, de reputatie en risico’s van hun organisatie.