Persbericht

Nederland blijft overtuigen als investeringsland

339 buitenlandse investeringen zorgden voor ruim 8500 banen

  • Share

Het aantal buitenlandse investeringen in Nederland is gedaald van 409 in 2016 naar 339 in 2017 (goed voor ruim 8.500 banen). Daarmee is 2017 nog wel het op drie na beste investeringsjaar sinds 2010.

Het vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar verder toegenomen. 52% van de internationale investeerders verwacht de komende drie jaar een verdere verbetering van het vestigingsklimaat, 3% meer dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de EY Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2018.

Europa meer in trek, met het Verenigd Koninkrijk voorop

Het aantal Europese investeringen groeide van 6.041 in 2016 naar 6.653 in 2017, een stijging van 10%. Op de ranglijst van inkomende investeringen staat Nederland op de 4e plaats. Het Verenigd Koninkrijk blijft koploper, gevolgd door Duitsland en Frankrijk. Deze top-3 is goed voor 50% van alle inkomende investeringen in Europa. Van een negatief Brexit-effect lijkt vooralsnog geen sprake gezien de stijging van het aantal investeringen in het Verenigd Koninkrijk met 5,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook Frankrijk maakte een groei door: het aantal investeringsprojecten groeide van 779 naar 1.019.

Amsterdam meest aantrekkelijke stad

Amsterdam is de meest aantrekkelijke Nederlandse stad voor buitenlandse investeerders. Met 152 investeringsprojecten nam de hoofdstad 45% van het investeringsvolume voor haar rekening, 5% meer dan in 2016. Op ruime afstand volgen Den Haag en Rotterdam met allebei 42 projecten. Het aantal investeringen stijgt in Den Haag en daalt in Rotterdam. Ook in Europees perspectief is Amsterdam één van de meest aantrekkelijke steden voor investeerders, en steeg dit jaar naar de vijfde plek.

Kan Nederland profiteren van de Brexit?

Van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zegt 80% onder invloed van de Brexit niet van plan te zijn activiteiten naar andere landen te verplaatsen. 13% van de bedrijven die wel overwegen activiteiten over te hevelen, hebben Nederland in beeld als land van bestemming. Bij 7% van de bedrijven die een verhuizing overwegen, staat ons land in het geheel niet op het netvlies.

Fiscaal klimaat bezig met flinke opmars

Het vertrouwen van internationale investeerders in het Nederlandse fiscale klimaat bevindt zich op recordniveau. Maar liefst 81% van de ondervraagden heeft er (veel) vertrouwen in dat Nederland haar aantrekkelijke fiscale klimaat kan behouden, in vergelijking met 67% in 2017.

Digitale infrastructuur krijgt minder waardering

De waardering voor de Nederlandse digitale infrastructuur is licht achteruitgegaan (van 81% in 2017 naar 76% in 2018), terwijl de internationale investeerders de digitale sector wel als de belangrijkste groeimotor voor de Nederlandse economie zien.

Nederland moet meer inzetten op ondersteuning hightech en innovatie

Een overweldigende meerderheid van 52% van de ondervraagden (in 2017: 38%) adviseert om te kiezen voor ondersteuning van hightech en innovatieve bedrijvigheid. Op ruime afstand volgen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden (28%) en het verlagen van de arbeidskosten (24%).

 

Lees hier het rapport Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018