Persbericht

Resultaten EY Nederland conform verwachting: stijging van winst en omzet

  • Share

27 september 2019 - Vandaag publiceert accountants- en adviesorganisatie EY Nederland haar financiële resultaten over het boekjaar 2018/2019, dat op 29 juni jongstleden sloot. De belangrijkste resultaten zijn:

  • De omzet steeg met 5%, van €837 miljoen naar €877 miljoen.
  • De winst nam toe met 4%, van €155 miljoen naar €161 miljoen.
  • De operationele winstmarge bleef gelijk op 19%.
  • Het aantal medewerkers groeide met 8%, van 4.353 naar 4.707.
  • Het aantal partners bleef met 263 gelijk.

Resultaten

Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: “De groei en het resultaat van EY in Nederland ontwikkelen zich in lijn met onze verwachting, en ondanks een lastige wervingsmarkt slagen we erin om voldoende talent aan te trekken om die groei door te kunnen zetten. Onze service line Tax zette het afgelopen jaar een prima prestatie neer: de omzet groeide met €14 miljoen naar €287 miljoen. Ook de service lines Advisory en Transaction Advisory Services (TAS) deden het uitstekend: de omzet van Advisory groeide van €127 miljoen naar €147 miljoen en de omzet van TAS van €66 miljoen naar €75 miljoen. De omzet van onze Assurance-dienstverlening is met €339 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Als we kijken naar de negen marktsegmenten die we bedienen, dan zien we dat de omzet in elk segment het afgelopen boekjaar groeide.”

Medewerkers en partners

Het aantal medewerkers nam in het boekjaar toe met 354. Binnen Assurance waren 2.029 medewerkers en partners werkzaam. Bij Tax waren dat er 1.206. Advisory telt inmiddels 879 medewerkers en partners, en TAS 253. Bij de ondersteunende diensten (CBS) werken 603 medewerkers en partners. De gemiddelde leeftijd binnen EY Nederland is 35 jaar.

Raad van bestuur / raad van commissarissen

Stephan Lauers trad op 29 mei 2019 toe tot de raad van bestuur. Hij is voorzitter van EY Advisory Netherlands LLP en vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur de service lines TAS en Advisory. Patrick Rottiers werd op 12 november 2018 lid van de raad van commissarissen. Hij vervangt Jean-Yves Jégourel die terugtrad na het bereiken van zijn termijn.

Vooruitblik

“Ondanks alle geopolitieke onzekerheden kijken we met vertrouwen uit naar het komende jaar”, aldus Coen Boogaart. “Onze inzet en investeringen om de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening te verbeteren, werpen hun vruchten af. Medewerkers zijn tevredener met hun werk en klanten geven nog positievere feedback op onze inzet. Ook hebben we stappen gezet in de digitale transformatie van onze organisatie. Met name door de overname van consultancybedrijf VODW is onze slagkracht vergroot om samen met klanten nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken en te ontwikkelen.”