Persbericht

Solide financiële resultaten EY Nederland

  • Share

Vandaag publiceert accountants- en adviesorganisatie EY Nederland haar financiële resultaten over het boekjaar 2017 / 2018 dat op 29 juni jongstleden sloot.

De omzet steeg met vijf procent, van €794 miljoen naar €837 miljoen. Ook de winst groeide met vijf procent, van €148 miljoen naar €155 miljoen. De operationele kosten stegen tot €679 miljoen. Deze toename werd met name veroorzaakt door groei van het aantal medewerkers (+2%) en hogere investeringen in kwaliteit en innovatie van de dienstverlening.

Tevreden met resultaten

Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur: ‘Deze solide resultaten stemmen tot tevredenheid. De omzetgroei is over de hele linie van de bedrijfsvoering gerealiseerd en is een bevestiging van onze strategie. Wij blijven investeren in de kwaliteit en innovatie van onze dienstverlening. Tegelijkertijd zetten we onverminderd in op het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Belangrijk, want het zijn uiteindelijk onze mensen die het gezicht en de kwaliteit van EY bepalen.”

EY investeert in digitale innovatie

EY heeft ook in het afgelopen boekjaar stappen gezet met het innoveren van haar dienstverlening. Nieuwe producten zoals de Finance Navigator werden op de markt gebracht. Cyber, data en analytics komen standaard terug in gesprekken met onze klanten. De overname –net na het sluiten van het boekjaar- van VODW geeft bovendien de mogelijkheid om onze klanten een totaaloplossing aan te bieden, van klantbeleving en strategie tot het inrichten van digitale werkprocessen.

Het openen van een wavespace™ in Amsterdam zorgt ervoor dat onze klanten de mogelijkheden die digitale innovatie biedt ook echt zelf kunnen beleven. Op internationaal niveau geeft een aangekondigde investering door EY van één miljard dollar in de komende twee jaar een stevige impuls aan onze eigen digitale transformatie.

Toptalenten weten EY te vinden

Het aantal medewerkers (FTE) nam toe met twee procent, van 4.287 naar 4.378. Dit laat zien dat, ondanks de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, het EY lukt om talent aan zich te binden en nieuw talent aan te trekken. De goede opleidingsmogelijkheden, interessante klanten en afwisselende werkzaamheden spelen hierbij een rol.

Resultaten service lines

De omzet van TAS (Transaction Advisory Services) groeide procentueel het hardst, met 22 procent naar €66 miljoen. De omzet van Assurance steeg met zeven procent tot €340 miljoen. Tax kwam uit op €273 miljoen, een toename met drie procent. De omzet van Advisory nam met twee procent toe tot €127 miljoen.

EY NL benoemde in het afgelopen boekjaar twee nieuwe leden van de raad van bestuur. Mirjam Sijmons richt zich op het behouden en werven van talentvolle medewerkers terwijl Nico Pul verantwoordelijk is voor de portefeuille kwaliteit. Ook de raad van commissarissen van EY NL werd uitgebreid met de komst van Tanja Nagel.+

 

Bekijk hier het jaarverslag