The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

When does failing fast become the fastest route to innovation success?

Innovation

Innovatie is niet facultatief. Innovatie is noodzakelijk. De zich steeds sneller voltrekkende veranderingen en de omvang van de ontwrichtende werking van data, digitale technologieën, globalisering en andere krachten dwingen organisaties ertoe zich te ontwikkelen als ze willen overleven.

Voor EY Advisory betekent een wereld die beter functioneert dat we oplossingen vinden voor de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren en dat we de mogelijkheden tot groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven benutten. Dat weten we omdat we talloze cliënten hebben geholpen te innoveren. EY staat echter bloot aan dezelfde bedreigingen. En ook wij hebben ons moeten aanpassen. Dus hebben we de ervaring die we in de loop der tijd hebben opgedaan met ondernemerschap en innovatie tegen het licht gehouden, opnieuw vormgegeven en tot het middelpunt van onze diensten gemaakt – zodat u en ook wijzelf aan de top kunnen blijven.

Dit noemen we Innovation Realized.

Onze benadering van innovatie is gebaseerd op de vooronderstelling dat innovatie de kunst is om wat moeilijk is makkelijk te maken. Samen met u bouwen we aan een nieuw commercieel aanbod door nieuwe methoden, tools en diensten te delen, te polijsten en toe te passen en van lokale praktijken wereldwijde beste praktijken te maken. We ontwikkelen onszelf voortdurend om u te helpen uw bedrijf te laten groeien en bedreigingen in kansen om te zetten. Door samen te werken, kunnen we u helpen betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Hoe verbeter je de gezondheid van zorgaanbieders?

We hebben een conglomeraat van zorgaanbieders geholpen beter te functioneren door het uitdenken en uitvoeren van een gemeenschappelijk, klantgericht innovatieproces dat zijn innovatiecyclus terugbracht van acht maanden naar acht weken, de kwaliteit van de zorg verbeterde en geldbesparingen opleverde.

Contact
img02

Wanneer is het zilver van preventie meer waard dan het goud van genezing

We hebben een internationale onderzoeksorganisatie geholpen beter te functioneren door de vooronderstellingen en verwachtingen van haar bedrijfsplan te actualiseren, het aanbod van concurrenten te beoordelen en suggesties voor een nieuw aanbod van diensten, waarin de nadruk lag op preventieve gezondheidszorg en wellness, te onderbouwen.

Contact
img02

Hoe boen je bacteriën weg?

We hebben een internationale fabrikant van medische hulpmiddelen geholpen om in zijn streven de verspreiding van door medisch handelen veroorzaakte infecties een halt toe te roepen, beter te functioneren. Daartoe hebben we steun geboden bij het berekenen van de marktomvang, het vaststellen van een strategie en het ontwikkelen van governance, waardoor de waarde van zijn innovatieportefeuille meer dan verdubbelde.

Contact
img02

Hoe krijg je het hart aan het pompen als de aderen verstopt zijn?

We hebben een fabrikant van medische hulpmiddelen geholpen beter te functioneren door aan de hand van een snelle beoordeling van de marktkansen het bedrijfsmodel zodanig te innoveren dat de onderneming haar cardiologische activiteit in een ander licht kon bezien.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen.

  Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

  Wij geloven dat cliënten adviseurs nodig hebben die dankzij hun bredere blik kansen kunnen ontdekken in een wereld die even opwindend als onvoorspelbaar en onzeker is.

  Want hoe beter het bedrijfsleven functioneert, hoe beter de wereld functioneert.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat innovatievere oplossingen realiseert voor onze cliënten. De karakteristieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We selecteren de juiste mensen en brengen u in verbinding met ons maatgevende innovatieprogramma in uw regio en ook met ons wereldwijde programma dat elk jaar meerdere innovaties het licht doet zien.

  Cliënten vragen ons steeds vaker om nieuwe en innovatieve diensten, capaciteiten en activa zoals tools, data, analysemethoden of content. Er is ook stijgende vraag naar verschillende soorten samenwerking in teamverband, bijvoorbeeld in de vorm van op annuïteiten of op waarde gebaseerde diensten.

  We helpen u nieuwe intellectuele eigendom te ontwikkelen of gebruik te maken van de intellectuele eigendom van anderen zodat u op de hoogte blijft van veranderingen en beter functioneert binnen uw sector. We ondersteunen dit alles via ons wereldwijde innovatiekader en ons proces voor portefeuillebeheer. Zo blijven onze diensten en de wijze waarop we die verlenen relevant en kunnen ze een oplossing bieden voor uw opkomende kwesties.

  En om sneller resultaat te boeken, werkt heel EY aan nieuwe diensten, nieuwe dienstverleningsmodellen en het benutten van kansen voor pioniers via ons wereldwijde innovatieprogramma.

  Dit noemen we Innovation Realized.

 • Wat we doen

  Voor EY Advisory betekent een wereld die beter functioneert dat we oplossingen vinden voor de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren en dat we de mogelijkheden tot groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven, nu en in de toekomst, benutten.

  We helpen u een betere bedrijfsinnovator te zijn zodat geweldige ideeën uitgroeien tot betere bedrijfsresultaten. Vervolgens zoeken we samen met u uit hoe het succes van elke innovatie het best kan worden gemeten en beoordeeld.

  Met onze flexibele innovatiemethodologie kunnen wij u helpen uw processen te versnellen. We kunnen voortbouwen op innovatiemethoden die we hebben vergaard door onze ervaring in uw mondiale markt of, als u reeds beschikt over een succesvol innovatieprogramma, u ondersteuning bieden bij het verder verfijnen of aanpassen daarvan.

  We kunnen u het gereedschap in handen geven waarmee u in uw gehele organisatie kansen kunt signaleren. We kunnen nieuwe en betere systemen, processen en meetmethoden in verband met innovatie vaststellen. En in samenwerking met u scherpen we uw innovatiecapaciteiten verder aan.

  In algemene zin kunnen we u helpen inzien dat het er bij innovatie om gaat voortdurend te leren en u aan te passen, uzelf te onderscheiden en elke dag opnieuw te innoveren.

Hoe wij u kunnen helpen

Hoe veranker je je innovatiestrategie in een wereld die voortdurend in beweging is?

We helpen u innovatie centraal te stellen in de missie van uw organisatie – en zo ervaringen, bedrijfsmodellen en processen te transformeren.

We helpen u grip te krijgen op een voortdurend veranderende wereld. Na het tijdperk van fabricage, distributie, informatie en ervaring breekt nu een nieuw tijdperk voor het bedrijfsleven aan: het tijdperk van innovatie, dat wordt vormgegeven door megatrends zoals digitalisering en globalisering die van invloed zijn op elke bedrijfstak. De manier waarop ondernemingen waarde creëren voor hun stakeholders moet zich dienovereenkomstig ontwikkelen. Wij ondersteunen u bij het uitstippelen van een strategie die innovatie centraal stelt in de missie van uw organisatie, en maken daarbij gebruik van onze eigen, flexibele innovatiemethode om:

 • Ervaringen te transformeren
 • Bedrijfsmodellen te herzien
 • Producten en diensten sneller op de markt te brengen
 • Duurzame groei te bevorderen

We hebben bijvoorbeeld een groei- en innovatiestrategie uitgezet voor een gediversifieerde fabrikant van industriële producten en hebben een technologieleverancier geholpen een strategie te ontwikkelen om gebruik te maken van nieuwe bedrijfsmodellen.

Ook EY ondervindt de invloed van diezelfde megatrends. De sector professionele diensten ondergaat momenteel een aanzienlijke transformatie. Daarom is innovatie een van de wereldwijde prioriteiten in ons streven te helpen bouwen aan een wereld die beter functioneert. We hebben een mondiale innovatiestrategie en -benadering vastgesteld waarin de nadruk ligt op het innoveren van nieuwe diensten, dienstverleningsmodellen en kansen voor pioniers.

Uitgaande van onze eigen ervaringen werken we met u samen aan het verankeren van innovatie in uw bedrijfscultuur en het toepassen van de wendbaarheid die nodig is om innovatie te creëren, koesteren en in praktijk te brengen.

EY - Advisory: Innovation

Richt u zich op het bevorderen van de innovatie van vandaag? Netwerkt u om de ideeën van morgen te ontdekken?

We kunnen u helpen het juiste netwerk op te bouwen waarmee u sneller innovatie bevordert en verwezenlijkt.

We helpen u een samenhangend en effectief innovatienetwerk te ontwikkelen, wat van essentieel belang is om goede ideeën op te merken en deze sneller om te zetten in concrete producten of diensten. We helpen u uw innovatieproces te bespoedigen met behulp van onze methode voor flexibele innovatie en door in samenwerking met zakelijke en technologische innovatoren te bouwen aan::

 • Interne innovatienetwerken van verschillende wereldwijde teams, waarin een rol is weggelegd voor alle werknemers
 • En een extern innovatie-ecosysteem dat uw cliënten, gezaghebbende innovatiedeskundigen, zakelijke partners en de zich snel ontwikkelende gemeenschap van start-ups omvat

We organiseren bijvoorbeeld regelmatig innovatietrainingen en workshops voor onze cliënten, verzorgen innovatieretraites waarin vooraanstaande denkers samenkomen en houden presentaties tijdens innovatieconferenties.

EY - Nine principles of agile innovation

In het interne innovatienetwerk van EY zijn al onze medewerkers inbegrepen. Wij geloven namelijk dat iedereen op elk moment met goede ideeën kan komen. Onze mondiale innovatiecapaciteit zorgt voor synchronisatie van het interne netwerk binnen alle Service Lines en in alle regio's, zodat op het juiste moment en op de juiste plaats alle elementen beschikbaar zijn. Daarnaast brengen we samenwerkingspartners als P&G, SAP, IBM en Microsoft samen in een zich ontwikkelend, extern ecosysteem waarin we gezamenlijke innovatie bevorderen. We zijn ook verbonden met ondernemingen van de volgende generatie via ons EY World Entrepreneur Of The Year™-programma en onze Start-up Challenge-programma's.

Kiezen tussen incrementele, aangrenzende of ontwrichtende innovatie? Beter presteren met een portefeuillebenadering?

We werken met u samen aan het ontwikkelen van een portefeuille met de juiste combinatie van incrementele, aangrenzende en ontwrichtende innovatie.

We helpen u innovatie als een portefeuille te beheren om zo de uitdagingen waarmee innovatie gepaard gaat zo veel mogelijk te beperken op basis van de ervaring die wij in talloze opdrachten hebben opgedaan. We helpen u uw specifieke benadering van portefeuillebeheer door te lichten en vorm te geven. Aan de hand van uw sector, gekozen groeiambities en risicoprofiel stellen we daarbij vast wat voor u de juiste combinatie van incrementele, aangrenzende en ontwrichtende innovatie is. Daarnaast stellen we in samenwerking met u de desbetreffende meetmethoden vast waarmee deze innovaties kunnen worden gemeten en de algehele prestatie van uw innovatieportefeuille kan worden gevolgd.

In ons mondiale innovatiekader en ons proces voor portefeuilebeheer worden nieuwe en innovatieve praktijken uit de hele wereld met elkaar verbonden. Ook voor onze eigen mondiale innovaties putten wij hieruit. Onze portefeuille bevat momenteel meer dan 80 innovatieonderdelen wereldwijd die worden aangemerkt als aangrenzende of ontwrichtende innovaties.

 • Nieuw zijn onder meer onze diensten op het gebied van excellente medewerkers (People Excellence) en snelle transformatie van de winstgevendheid (Rapid Profit Transformation).
 • Nieuwe dienstverleningsmodellen zoals op activa gebaseerde diensten en beheerde diensten nemen in onze innovatieagenda een centrale plaats in. Twee voorbeelden in dit verband zijn het Program Performance Center en transformatie op basis van ervaring (Experience-Led Transformation).
 • We kijken ook naar kansen voor pioniers om cliënten te helpen met betrekking tot opkomende kwesties zoals 3D-printen voor consumentenproducten en robo-advies voor financiële dienstverleners.

EY - Innovation impact/Value potential

Als innovatie onderdeel van het dna van uw organisatie moet worden, hoe moet uw cultuur zich dan ontwikkelen?

We helpen u te profiteren van methoden, processen en tools die innovatief denken kunnen bevorderen.

We helpen u zich het cruciale inzicht eigen te maken dat geslaagde innovatie niet voortkomt uit technologie, maar uit mensen. Toonaangevende ondernemingen weten grote geesten te vinden, zich met hen te verbinden en hen toe te rusten door een klimaat te scheppen waarin ze vrij kunnen denken en innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen. We steunen u bij het opzetten en uitvoeren van de governance en de processen die een dergelijke cultuur kunnen bevorderen.

We werken ook met u samen aan het ontwikkelen van nieuwe, op uw organisatie toegesneden tools of het benutten van onze eigen tools en methoden, bijvoorbeeld:
 • Agile Innovation Flight Map
 • End-to-End Experience Map
 • 4D Market Map
 • Innovation Excellence Assessment
 • Innovation Lab-Site Assessment

De ervaringsstudio verricht zijn wonderen met behulp van tien unieke zones en digitale foefjes

WelkomstzonePresentatiezoneDemonstratiezoneLeven van de klantSamenwerkingszone
EY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zones
Interactieve ontmoetingsruimteGeavanceerde klantpresentatieOpstellingen van on-demand oplossingenExperience Design-omgevingRuimten voor creatieve samenwerking
Presentatie geavanceerde technologieOntwrichtingsparadijsDirectiezoneInformele zoneFlexwerkzone
EY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zonesEY - Innovatie: Tien unieke zones
Tentoonstelling van technologieën en oplossingenPop-up X-Studio in a boxInteractieve ontmoetingsruimteZone voor ontspanning en interactieRuimte om fysiek en mentaal op adem te komen

We hebben bij EY een mondiale aanpak en procedure voor innovatiegovernance vastgesteld waarbij het management zorgt voor de structuur en facilitering van talent het uitgangspunt is. Deze aanpak waarborgt dat wij wereldwijd op dezelfde frequentie zitten, maar biedt tegelijkertijd de wendbaarheid die nodig is om snel in te kunnen spelen op de behoeften van de cliënt. Enkele voorbeelden van hoe wij innovatie ondersteunen zijn:

 • Dankzij onze interne innovatiecentra kunnen we snel prototypen maken om proposities in de markt te valideren
 • We hebben een eigen, wereldwijde tool voor het beheren van ideeën ontwikkeld, My Ideas, waarmee onze medewerkers overal ter wereld campagnes voor mogelijke nieuwe diensten kunnen opzetten, ideeën voor nieuwe diensten kunnen indienen en gebruik kunnen maken van onze wereldwijde gemeenschap om die ideeën verder uit te werken
 • Onze Innovatiemarkt, daarentegen, demonstreert de nieuwste innovaties die wereldwijd door teams zijn ontwikkeld en maakt het mogelijk deze innovaties, waar van toepassing, te delen met cliënten
 • WelkomstzoneInteractieve ontmoetingsruimte
 • PresentatiezoneGeavanceerde klantpresentatie
 • DemonstratiezoneOpstellingen van on-demand oplossingen
 • Leven van de klantExperience Design-omgeving
 • SamenwerkingszoneRuimten voor creatieve samenwerking
 • Presentatie geavanceerde technologieTentoonstelling van technologieën en oplossingen
 • OntwrichtingsparadijsPop-up X-Studio in a box
 • DirectiezoneInteractieve ontmoetingsruimte
 • Informele zoneZone voor ontspanning en interactie
 • FlexwerkzoneRuimte om fysiek en mentaal op adem te komen

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We hebben een mondiale innovatiecapaciteit gecreëerd waarin de nadruk erop ligt dat iedereen erbij betrokken wordt en iedereen in staat wordt gesteld zijn talenten te benutten.

We doen onze uiterste best om de problemen waar onze cliënten mee te maken hebben te doorgronden, en streven ernaar betere vragen te stellen om er zo aan bij te dragen dat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen als:

 • Wie zullen uw markt ontwrichten en hoe zullen ze dat doen?
 • Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?
 • Wat is ervoor nodig om van een defensieve naar een proactieve strategie over te schakelen en zo de concurrentie te slim af te zijn?
 • Met wie zou u moeten samenwerken om te voorkomen dat uw organisatie morgen niet meer bestaat?

Contact

Latest thinking